Markedsføring

Markedsføring

Hos McDonald’s lægger vi stor vægt på ansvarlig markedsføring. Det gælder især markedsføring rettet mod børn, der ikke har samme evne til kritisk stillingtagen som voksne. Derfor har vi strenge krav til vores kommunikation til børn. 

Markedsføring og kommunikation er en nødvendig og integreret del af alle moderne virksomheder. Det gælder også McDonald’s. Markedsføring skal dog være ansvarlig. De mange familier, der besøger vores restauranter, skal kunne stole på, at deres børn ikke bliver udsat for uhensigtsmæssig markedsføring. Det ansvar tager vi meget alvorligt. 

McDonald’s udviklede i 2005 et sæt strenge interne retningslinjer, der bl.a. betyder, at McDonald’s ikke markedsfører sig direkte i medier henvendt til børn.

 

EU Pledge

McDonald’s i hele Europa indgik i 2011 i det europæiske samarbejde ”The EU Pledge Program”, der sætter strenge retningslinjer for markedsføring. Et uafhængigt revisionshus overvåger, at retningslinjerne overholdes. 

 

Kodeks for fødevarereklamer

Kodeks for fødevarereklamer til børn er et frivilligt samarbejde mellem fødevareindustrien, dagligvarehandlen og medie- og reklamebranchen om ikke at reklamere for fødevarer med højt indhold af sukker, fedt, og salt i medier, der henvender sig til børn. Det overholder vi hos McDonald’s.