Markedsføring

Markedsføring

Hos McDonald’s lægger vi stor vægt på ansvarlig markedsføring. Det gælder især markedsføring rettet mod børn, der ikke har samme evne til kritisk stillingtagen som voksne. Derfor har vi strenge krav til vores kommunikation til børn. Strengere, end loven kræver.

Markedsføring og kommunikation er en nødvendig og integreret del af alle moderne virksomheder. Det gælder også McDonald’s. Markedsføring skal dog være ansvarlig. De mange familier, der besøger vores restauranter, skal kunne stole på, at deres børn ikke bliver udsat for uhensigtsmæssig markedsføring. Det ansvar tager vi meget alvorligt. 

 

Vidste du?

  • McDonald’s viser aldrig reklamer for Happy Meals før kl. 20.
  • McDonald’s målretter ikke reklamer mod børn under 13 år.
  • Happy Meals bliver altid vist sammen med gulerødder og økologisk mælk – ikke med pommes frites og sodavand.

 

Ansvarlig markedsføring

McDonald’s udviklede i 2005 et sæt strenge interne retningslinjer, der betyder, at McDonald’s ikke markedsfører sig direkte i medier henvendt til børn. Derfor er der ingen TV-reklamer for McDonald’s før og efter udsendelser rettet mod børn, ligesom der ikke er reklamer for McDonald’s mad i børnemagasiner, før børnefilm i biografen eller på SMS-tjenester og websites henvendt til børn. McDonald’s følger løbende op på alle vores TV kampagner for at se, hvad andelen af børn blandt alle seerne er. Såfremt andelen overstiger 3-5%, ekskluderer vi fremover dette program fra vores TV kampagner.

 

EU Pledge

McDonald’s i hele Europa indgik i 2011 i det europæiske samarbejde ”The EU Pledge Program”, der sætter strenge retningslinjer for markedsføring. Et uafhængigt revisionshus overvåger, at retningslinjerne overholdes. EU Kommissionen har flere gange rost initiativet. 

”EU Pledge” har til formål at ændre, hvordan fødevarevirksomheder reklamerer til børn. McDonald’s og de øvrige medlemmer af EU Pledge står tilsammen for over 80% af den samlede mad- og drikkemarkedsføring i Europa. Vi håber og tror, at vi på denne måde kan gøre en forskel.

 

Kodeks for fødevarereklamer

Kodeks for fødevarereklamer til børn er et frivilligt samarbejde mellem fødevareindustrien, dagligvarehandlen og medie- og reklamebranchen om ikke at reklamere for fødevarer med højt indhold af sukker, fedt, og salt i medier, der henvender sig til børn. Det overholder vi selvfølgelig hos McDonald’s.

 

Reklamerne er målrettet til voksne

Vi reklamerer kun for Happy Meals efter kl. 20 for at undgå at reklamere til børn. I reklamer er Happy Meals desuden altid vist med gulerødder og økologisk mælk i stedet for pommes frites og sodavand.

 

Reklamer i skoler

McDonald’s deltager ikke i nogen form for kommunikation i folkeskoler, medmindre det er specifikt efterspurgt og godkendt af skoleledelsen – og i disse tilfælde kun til uddannelsesmæssige formål.

 

Product placement

McDonald’s betaler ikke for og forsøger ikke aktivt at opnå product placement i medier, der er målrettet børn.

 

Online markedsføring

Vi følger de samme retningslinjer online som på tryk og i TV. Internettet og sociale medier giver alle mulighed for at følge netop det, de interesserer sig for – herunder også fødevarer. Vi forsøger, hvor det er muligt, at segmentere, så vi ikke markedsfører os over for børn online.