Akademiuddannelsen

Kort om uddannelsen

Akademiuddannelsen er en videregående uddannelse rettet mod ledere, der allerede er i arbejde. Derfor er den tilrettelagt som deltidsundervisning, så det er muligt at kombinere uddannelse og job. Uddannelsen tilbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi. Retail Leadership kombinerer McDonald’s interne lederudannelse (BSM, ASM, EMP) med en kompetencegivende uddannelse, der giver direkte adgang til diplomuddannelserne. På akademiuddannelsen bliver du uddannet til at være leder i McDonald’s og i detail-, restaurations- og hotelbranchen generelt.

 

Adgangskrav for uddannelsen

CEC, HF, HTX, HHX, STX

 

Hvilke fag indeholder uddannelsen

Det personlige lederskab, Salgsledelse, Konceptstyring , Butiksoptimering, Butiksøkonomi, Projektledelse

 

Hvad kan du bruge uddannelsen til

Akademiuddannelsen – Retail Leadership giver dig det teoretiske fundament i at drive ledelse i hotel og restaurationsbranchen. Uddannelsen er nøje tilpasset erhvervslivets krav til kompetencer og du vil opleve hvordan du styrker din viden indenfor det personlige lederskab samt butiksoptimering og projektledelse. Du vil kunne varetage en ledende stilling hos McDonald’s eller bevæge dig videre til andre servicevirksomheder, som f.eks. hoteller eller detailbranchen. Hvis du ønsker at læse videre kan du bruge Akademiuddannelsen som adgangsgivende uddannelse til de merkantile diplomuddannelser, heriblandt HD 2 del på Aalborg universitet. McDonald’s betaler hele uddannelsen, inklusiv bøger og hotel- og transportudgifter. Sammen tilrettelægger vi dit arbejde i restauranten, så du får tid til både undervisning og lektier.

Kort om uddannelsen

Akademiuddannelsen er en videregående uddannelse rettet mod ledere, der allerede er i arbejde. Derfor er den tilrettelagt som deltidsundervisning, så det er muligt at kombinere uddannelse og job. Uddannelsen tilbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi. Retail Leadership kombinerer McDonald’s interne lederudannelse (BSM, ASM, EMP) med en kompetencegivende uddannelse, der giver direkte adgang til diplomuddannelserne. På akademiuddannelsen bliver du uddannet til at være leder i McDonald’s og i detail-, restaurations- og hotelbranchen generelt.

 

Adgangskrav for uddannelsen

CEC, HF, HTX, HHX, STX

 

Hvilke fag indeholder uddannelsen

Det personlige lederskab, Salgsledelse, Konceptstyring , Butiksoptimering, Butiksøkonomi, Projektledelse

 

Hvad kan du bruge uddannelsen til

Akademiuddannelsen – Retail Leadership giver dig det teoretiske fundament i at drive ledelse i hotel og restaurationsbranchen. Uddannelsen er nøje tilpasset erhvervslivets krav til kompetencer og du vil opleve hvordan du styrker din viden indenfor det personlige lederskab samt butiksoptimering og projektledelse. Du vil kunne varetage en ledende stilling hos McDonald’s eller bevæge dig videre til andre servicevirksomheder, som f.eks. hoteller eller detailbranchen. Hvis du ønsker at læse videre kan du bruge Akademiuddannelsen som adgangsgivende uddannelse til de merkantile diplomuddannelser, heriblandt HD 2 del på Aalborg universitet. McDonald’s betaler hele uddannelsen, inklusiv bøger og hotel- og transportudgifter. Sammen tilrettelægger vi dit arbejde i restauranten, så du får tid til både undervisning og lektier.