Sundae 10 kr.

Sundae m. chokolade

Se mere

Sundae m. jordbær

Se mere

Sundae m. karamel

Se mere