En million bøger delt ud til danske familier
Happy Meal readers

01-08-2021

McDonald’s nåede før jul en milepæl i kampagnen for at styrke børns læselyst, da vi delte bog nr. 1 million ud til en dansk børnefamilie. Bogen var en del af Happy Meal Readers kampagnen, hvor familierne altid har mulighed for at vælge en bog som alternativ til legetøjet. Kampagnen er blevet understøttet af Sofie Linde, som har gjort sit til at styrke bogen i en tid, hvor skærme bliver mere og mere dominerende.

- Jeg husker de aftener hvor min mor læste bøger for mine søskende og jeg, inden vi skulle i seng, som noget af det bedste. Jeg synes, at det er et fantastisk initiativ, at McDonalds bidrager til at fremme de danske børns læselyst. Og jeg er glad for at have været en del af det. Det gør mig glad, at en million familier har valgt bogen til. Og forhåbentlig har de haft nogle gode stunder med dem, siger Sofie Linde.

Danske børn læser mindre og mindre, men med gennemsnitligt 11 minutters læsning i hver af de en million uddelte bøger, er der blevet læst i sammenlagt 22 år i bøgerne.

- Det er enormt tilfredsstillende, at børnefamilierne har taget så godt imod vores bøger. Kampagnen har været et stort sats for os, og vi opfatter denne milepæl som et stort skulderklap og en tilskyndelse til at fortsætte med at tilbyde bøger. Vi ved godt, at vi ikke med Happy Meal Readers løser udfordringen med, at danske børn læser mindre og mindre, men vi har trods alt en volumen der gør, at vi kan prøve at stimulere glæden ved højtlæsning og bøger, siger kommerciel direktør hos McDonald’s i Danmark, Marie Hürdum.

Analysefirmaet Moos-Bjerre har evalueret kampagnen som en læseindsats og hæfter sig ved flere positive og spændende resultater.

- Der er interessante indikatorer på, at bogen når ud til grupper i samfundet, som ofte er underrepræsenteret i andre læsningsrettede indsatser. Undersøgelsen finder således fx, at forældre med folke- og grundskolebaggrund uden videre uddannelse er blandt de grupper, hvor flest svarer, at de har talt om bogen efterfølgende. Vi vurderer derfor, at kampagnen har stort potentiale for at være en effektfuld læsestimulerende indsats, siger adm. direktør og partner hos Moos-Bjerre A/S, Michael Moos-Bjerre.

Baseret på et repræsentativt udsnit på 1.037 danske børnefamilier, er evalueringens hovedresultater:

Bogen tages med hjem og brugsomfanget er stort

98 pct. har taget bogen med hjem fra restauranten. Næsten halvdelen har læst den én gang, mens den anden halvdel har læst den flere gange. Hver anden har brugt 5-15 minutter på bogen. Hver tredje har brugt mere end et kvarter på bogen. I gennemsnit bliver der læst 11 minutter i hver uddelte bog.

Børnene vælger ofte selv bogen

Mere end halvdelen af de, som har hørt om kampagnen, har også benyttet sig af den. 56 pct. har benyttet sig af tilbuddet. For 49 pct. var det barnet, der valgte bogen. 63 pct. af de, som ikke har hørt om kampagnen, er positivt indstillede, og kunne godt finde på at vælge bogen, hvis de i den nærmeste fremtid skulle købe et Happy Meal. 88 pct. ville vælge en bog igen næste gang.

Forældrene vælger bogen for at støtte op om deres børns læsning

Den hyppigste årsag til at vælge bogen frem for legetøjet er, at forældrene gerne vil støtte op om, at deres barn læser. Dette angiver 50 pct. som årsag. Årsagerne til fravalg af bogen er mere uklare, men 23 pct. angiver, at deres barn samler på legetøjet fra Happy Meals.

Over halvdelen af forældrene taler med deres børn om indholdet

Et væsentligt og bemærkelsesværdigt resultat er, at 56 pct. af børneforældrene taler med deres børn om ord, historien og/eller billeder fra bogen efter, at de har læst bogen. Dette er i forlængelse af forskning i fx READ-projektet en særdeles positiv indikator på, at bøgerne bidrager til børns læselyst og nysgerrighed. Hvis man ser på kønsforskelle på denne dimension, er det i højere grad kvinder end mænd, der svarer, at de snakker om bogen, efter de har læst den.

Læs mere om bøgerne og evalueringen på:

https://www.moos-bjerre.dk/case/happymealreaders_mcdonalds/læselyst.org