Scale for Good - Klimaat

In actie voor het klimaat

We maken onze restaurants en kantoren steeds duurzamer, waarbij we toewerken naar klimaatneutrale (ver)bouw, operatie en logistiek. Wereldwijd is ons doel onze broeikasgasuitstoot vanuit restaurants en onze productieketen fors te reduceren: respectievelijk met 36% en 31% tussen 2015 en 2030. Dat realiseren we vooral met producten en processen die de meeste klimaatimpact hebben zoals rundvleesproductie, energieverbruik in restaurants, verpakkingen en afval.

Onze logistiek partner HAVI rijdt op een mix van diesel en plantaardige olie, en investeert in hybride en elektrische vrachtwagens. Onze nieuwe restaurants zijn standaard aardgasvrij, en bij bouw en verbouw nemen we steeds nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. Denk aan LED-verlichting in alle restaurants, warmteterugwinning, energiezuinige apparatuur en watervrije urinoirs. Al sinds 2008 kopen al onze restaurants 100% groene stroom in.

Meer Scale for Good

Afval verminderen
We zijn er voor families