Scale for Good - Minder Afval

Minder afval

McDonald’s werkt wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van haar verpakkingsmateriaal. Dit betekent dat alle productverpakkingen die McDonald’s in de restaurants gebruikt, in 2025 gemaakt zijn van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen.

Daarnaast gaat McDonald’s voor maximale inzameling en recycling van alle reststromen uit het restaurant.

In de keuken scheidt onze crew het afval in maar liefst 8 stromen, en ons restafval maken we geschikt voor recycling door middel van nascheiding bij een afvalverwerker. 

Tot slot voorkomen en verminderen we voedselverspilling in onze restaurants en grondstofketens, en letten we ook bij de bouw en verbouw van onze restaurants op recycling en hergebruik van materialen.

Meer Scale for Good

Duurzaam menu
In actie voor het klimaat