Leveranciers

De samenwerking met onze leveranciers

McDonald’s werkt volgens strenge kwaliteitseisen. En dat verwachten we ook van onze leveranciers. We beoordelen onze leveranciers altijd op kwaliteit, efficiency en integriteit.

Voedselveiligheid

Vooral aan onze voedingsleveranciers stellen we hoge eisen. Zij moeten kunnen aantonen dat de voedselveiligheid van hun producten gewaarborgd is en dat de producten volgens de kwaliteitseisen van McDonald’s worden gemaakt. Zo moet de herkomst van de ingrediënten bekend zijn en moet de productie onder hygiënische omstandigheden plaatsvinden.

Controle van leveranciers

Voor de beoordeling van onze leveranciers hanteren we een speciaal toetsingsinstrument: de Supplier Performance Index. Ook geldt voor onze leveranciers een Code of Conduct: gedragsregels op het gebied van arbeid en personeelsbeleid. McDonald’s medewerkers en onafhankelijke onderzoekbureaus brengen regelmatig een (onaangekondigd) bezoek aan de leveranciers om ze te controleren.