Onze planeet

McDonald’s wil samen met (keten)partners broeikasgasuitstoot verminderen en zo klimaatverandering tegengaan. McDonald’s Corporation is de eerste restaurantketen ter wereld die zich heeft gecommitteerd aan doelstellingen die zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke analyse van wat nodig is om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken, namelijk een broeikasgasuitstoot reductie van restaurants en kantoren van 36% en een broeikasgasintensiteit reductie vanuit onze grondstofketen van 31% in 2030 ten opzichte van 2015.

In 2050 streeft McDonald’s wereldwijd naar net zero uitstoot van broeikasgassen voor alle wereldwijde activiteiten. Zo willen we nog beter gehoor te geven aan de wereldwijde oproep om klimaatactie te ondernemen. Dit betekent dat we in de hele keten werken aan afname van het CO2-verbruik: samen met onze leveranciers en franchisenemers. We gaan CO2 reducties uit alle bronnen versnellen, de inkoop van hernieuwbare energie uitbreiden en mogelijkheden zoeken om CO2 te onttrekken als we het niet volledig kunnen elimineren. Wil je meer weten over onze wereldwijde ambities? Dat lees je hier.

Klimaat & Energie

McDonald’s wil met alle partners en leveranciers in de gehele keten werken aan innovatieve oplossingen die een positief effect hebben op het klimaat. Dit betekent dat we op drie terreinen bewuste keuzes maken: energie, logistiek en de bouw van onze restaurants. 

Energie

We denken met elkaar steeds slimmer na over hoe we energie gebruiken, groen inkopen en opslaan. Zo gaan we per 1 januari 2023 met alle Nederlandse restaurants over naar 100% additioneel opgewekte groene energie uit Nederland. We vinden het belangrijk om te kiezen voor additionele groene energie. Zo worden er nieuwe zon- en windparken in Nederland gerealiseerd die anders niet gebouwd zouden worden. Samen met Eneco gaan we de energietransitie voor McDonald’s in Nederland verder vormgeven. Zo gaan kijken hoe we in bestaande restaurants in de toekomst van het gas af kunnen gaan. Of hoe we energie opwekken als de zon niet schijnt of wanneer het niet waait. Samen met Eneco gaan we ook energiedoelen opstellen om het energieverbruik te verminderen.  Ons doel is om in 2030 15% minder energie te gebruiken dan in 2015.  

Wist je dat McDonald’s nu al het volgende doet?

 • In onze restaurants maken we gebruik van ‘vrije’ koeling via buitenlucht en halen we met de warmteterugwinning restwarmte uit de afzuiging van onze keuken om het restaurant te verwarmen. Zo besparen we energie.
 • Met energiemonitoring volgen we het energieverbruik. Zo nemen we specifieke afwijkingen waar en kunnen we anticiperen op piekbelasting.  Met energiemonitoring meten we ook de luchtkwaliteit in het restaurant. 
 • Al sinds 2008 kopen al onze restaurants 100% groene stroom in.
 • In onze restaurants werken we met led-verlichting, plaatsen we waterbesparende urinoirs op de toiletten en energiezuinige apparatuur in de keukens.

Logistiek

Het bevoorraden van onze restaurants gaat er in de toekomst anders uitzien. We streven ernaar de uitstoot van onze transport en opslag te verminderen, samen met onze partners HAVI Logistics en Scania, en vaak ook in overleg met (lokale) overheden. Dat varieert van pilots met hybride trucks in Amsterdam, tot volledig elektrisch ophalen van afval bij restaurants in Utrecht. Ook zijn we nauw aangesloten bij een global pilot met trucks die rijden op waterstof.

Een paar voorbeelden:

 • De plantaardige frituurolie die we gebruiken, laten we omzetten tot 100% hernieuwbare biodiesel. We zijn het eerste McDonald’s land in Europa waarvan de bevoorradingstruck op 100% hernieuwbare biodiesel rijdt van onze eigen plantaardige frituurolie rijdt. Andere landen gaan ons voorbeeld volgen. 
 • De binnenstad van Amsterdam wordt volledig elektrisch bevoorraad. We doen een soortgelijke pilot in Utrecht met het ophalen van afvalstromen en onderzoeken ook het ophalen van afval via transport over water. We proberen in steden onze krachten te bundelen met andere partijen die soortgelijke goederenstromen hebben. 
 • Om de uitstoot van CO2 te verkleinen, zijn we overgestapt op langere vrachtwagens die op en neer rijden tussen de bakker in België en Nederland. Hierdoor rijden we niet langer elke dag naar België met 5 vrachtwagens maar gemiddeld met 2,5.
 • We zijn overgestapt op een betere voorraadvoorspellingstool bij onze leveranciers en in distributiecentra. Dit leidt tot 13% minder voedselverspilling in de keten.

Bouw

We nemen het voortouw in steeds duurzamere bouw en voldoen aan de meest recente bouwnormen met onze nieuwbouw restaurants. Verder verkennen we actief wat we nog meer kunnen doen om de impact van onze restaurants op de leefomgeving zo positief mogelijk te laten zijn.

 

Een paar voorbeelden:

 • We maken onze restaurants steeds energiezuiniger, bijvoorbeeld door warmte-terugwinsystemen, zonneboilers en led-verlichting, zuinige friteuses en waterbesparende urinoirs.
 • Restaurants die we nieuw bouwen, zijn volledig elektrisch en gebruiken dus geen aardgas meer.
 • In augustus 2020 hebben we het eerste duurzaam gebouwde restaurant in Boxmeer geopend. Het betreft het eerste nieuwbouw McDonald’s restaurant in Nederland dat gebouwd is met duurzame en circulaire bouwmaterialen, waaronder vloertegels, wandtegels, plafonds en dakbedekking.
 • In 2020 hebben we ook onze restaurants in Leidschendam (met BREEAM-certificering) en Veenendaal duurzaam verbouwd. Deze restaurants zijn – net als Boxmeer – onder meer volledig elektrisch, draaien op groene stroom en zijn voorzien van ledverlichting. Warmtepompen worden gebruikt om het gebouw te verwarmen en met zuinige installaties wordt warmte teruggewonnen om energie te besparen.
 • Meer dan 100  restaurants met een McDrive hebben snellaadpunten, zodat onze gasten hun auto elektrisch kunnen opladen terwijl ze genieten van onze producten, bijvoorbeeld een kop koffie op weg naar een zakelijke afspraak. We streven er naar dat elke McDrive voorzien zal worden van een snellaadpunt.

 

Afval & verpakkingen

McDonald’s wil samen meer doen voor minder afval en werkt daarom wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van haar verpakkingsmaterialen. Momenteel is 85% van de productverpakkingen die McDonald’s in Nederland gebruikt, gemaakt van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen. In 2025 wil McDonald’s dat 100% van de productverpakkingen van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen zijn gemaakt. Daarnaast heeft McDonald’s Nederland het doel om het aandeel van het afval dat wordt gerecycled te verhogen van 41% naar 90% in 2025.   

Ook willen we zo zuinig mogelijk omgaan met onze grondstoffen. Zo gaat McDonald’s Nederland de wijze waarop verpakkingen worden ontworpen, ingezameld en verwerkt verbeteren. Samen met onze partners in de keten werken we toe naar een circulair systeem. Dit doen we op drie vlakken:

 • Materiaalkeuze en ontwerp
 • Inzamelen
 • Recyclen

Materiaalkeuze en ontwerp

McDonald’s wil niet alleen maximaal afval inzamelen, maar ook het materiaal van onze verpakkingen verminderen, verduurzamen en recyclen. De meest effectieve manier om afval te verminderen is door minder verpakkingen uit te geven. Daarom streeft McDonald’s ernaar om minder verpakkingsmateriaal in omloop te brengen: bijvoorbeeld door het aantal verpakkingen dat wij gebruiken te verminderen en zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. Denk aan een papieren wrap in plaats van een kartonnen verpakking.

We willen alleen materialen gebruiken die we (na inzamelen en scheiden) kunnen recyclen en hergebruiken. Daarom kiezen we -waar mogelijk- voor materiaalsoorten die goed recyclebaar zijn. Zo’n 80% van de verpakkingen bestaat al uit papier of karton. De deksel van de McFlurry-beker hebben wij bijvoorbeeld al vervangen door flapjes toe te voegen aan de beker. We gebruiken in plaats van plastic rietjes, papieren rietjes, waardoor we (samen met de nieuwe McFlurry cup) 125.000 kilo plastic per jaar besparen. Door ons plastic bestek te vervangen met FSC-goedgekeurd houten bestek, besparen we 102.000 kilo plastic per jaar. Wij zoeken daarin naar een balans tussen minder verpakkingsmateriaal uitgeven en het gemak aan onze gasten bieden dat ze van ons gewend zijn.

Voor de resterende plastic items, zoals bestek, deksels, schotels, cups of flesjes, ontwikkelt McDonald’s zoveel mogelijk duurzame alternatieven, gemaakt van bijvoorbeeld gecertificeerde duurzame materialen. 

Inzamelen

Elk stuk zwerfafval is voor McDonald’s een doorn in het oog. We willen af van de toppositie van één van de meest gevonden merken op straat. En om ons systeem circulair te maken willen we bovendien zo veel mogelijk van onze verpakkingen terug. Ruim 92% van het aantal verpakkingen wat wij op de markt brengen, halen wij weer terug. De rest wordt deels thuis of in andere vuilnisbakken buiten ons terrein weggegooid. Een klein deel  (circa 1%) van ons afval belandt helaas op straat, maar ook dit (zwerf)afval willen we inzamelen. Samen met stakeholders en gedragswetenschappers kijken we steeds hoe we het schoonhouden van onze omgeving nog kunnen verbeteren. 

Daarom doen we samen met restaurantteams, gemeenten en burgers meer voor minder afval in de omgeving. De restaurantteams van McDonald’s gaan iedere dag weer de strijd aan met zwerfafval, door meer afvalbakken op het terrein te plaatsen en deze meerdere malen per dag te legen. Maar ook door het restaurantterrein én de wijde omgeving schoon te houden en zwerfafval in te zamelen, met gemiddeld 1 Fte per dag.  En steeds vaker trekken restaurants in samenwerking met gemeentelijke instanties, landelijke overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, NGO’s zoals Nederland Schoon én professionele zwerfafvalrapers ten strijde om structureel afval in te zamelen.

Gasten spelen hier ook een belangrijke rol, daarom moedigen wij hen in publiekcampagnes zoals You Bin it, You Win it en Trash Dance aan om hun afval op de juiste wijze te gooien en het goede gedrag te belonen.

Recyclen

We zamelen al 30 jaar het afval in de keuken gescheiden in. Zo scheiden we in de keuken momenteel al 9 verschillende afvalstromen. Het gastenafval in de afvalbakken scheiden we machinaal. Op dit moment wordt 85% al gescheiden. In 2023 wordt 100% van ons afval nagescheiden, zodat we in 2025 zo veel mogelijk grondstoffen uit dit restafval kunnen recyclen tot materialen voor nieuwe producten. 

Daarnaast gaan we verschillende innovatieve partnerschappen aan om recycling in en inzameling te verbeteren. Een voorbeeld is het initiatief CIRCUP. Om tot een betere inzameling en recycling van koffiebekers te komen, zijn we samen met KIDV, brand owners Selecta en NS Stations dit initiatief gestart. CIRCUP onderzoekt of de papieren wegwerpbeker, die in theorie recyclebaar is, ook daadwerkelijk kan worden gerecycled. 

 

 

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Geleverd door
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.