Ronald McDonald Barnefond

Ronald McDonald Barnefond støtter tiltak for barn som er alvorlig og langvarig syke. Når et barn rammes av alvorlig sykdom, er det en stor påkjenning for både dem og familien.
Hvordan kan du bidra?
  • Via innsamlingsbøssene i McDonald's-restaurantene,
  • Gjennom kontooverføring til 6003006 32713
  • Ved bruk av betalingsapplikasjonen Vipps til 2020

Følg gjerne Barnefondet på Facebook!

I 2016 inngikk Ronald McDonald Barnefond et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse om byggingen av Stine Sofie Senteret. Stine Sofie Senteret er et mestringssenter for voldsutsatte barn. For barna som kommer til senteret er både oppholdet og reisen gratis. De får også ta med seg sin familie, søsken og trygge omsorgspersoner. Fokuset er på mestring, fellesskap og gode opplevelser. Dette er også en arena hvor de får møte andre i lignende situasjon.

Vi er utrolig stolte av vårt samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, og at vi kan være med på å gi barn et hjem på veien til å takle hverdagen. Ada Sofie Austegard, grunnleggeren av og leder for Stine Sofies Stiftelse, er utrolig takknemlig for bidraget fra Ronald McDonald Barnefond. I tillegg til det økonomiske bidraget til senteret, har Ronald McDonald Barnefond inngått et langsiktig partnerskap med Stine Sofies Stiftelse, hvor de blant annet samarbeider om informasjonsformidling om tilbudet ved senteret.