McDonald's som arbeidsgiver

McDonald's som arbeidsgiver
Great Place To Work har kåret McDonald's til en av landets beste arbeidsplasser flere ganger. I tillegg har vi mottatt ærespris for arbeidet vi gjør med integrering og mangfold.

Dette er vi veldig stolte av. Hos oss tenker vi ikke på hva slags kjønn, etnisk opprinnelse, legning eller religion våre kolleger har. At vi er forskjellige er naturlig for oss, og vi respekterer hverandre.

Mangfold er noe vi har satset på, fordi vi mener at en blanding av mennesker med ulik bakgrunn gir en unik arbeidsdynamikk, så hos oss har vi over 80 ulike nasjonaliteter ansatt. Det handler i bunn og grunn om å gi alle en sjanse.

 

Inkludering - Samarbeid med Ringer i Vannet

Vi tror på å gi mennesker en sjanse. Som en del av vårt samfunnsansvar samarbeider vi med Ringer i Vannet.

Ringer i Vannet har en rekrutteringsstrategi der de kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. De har tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

 

Likestilling

I tillegg er likestilling og rettferdighet noe som er svært viktig for oss. Både i toppledelsen og for de som møter arbeidslivet for første gang er vi opptatt av å ha en mest mulig lik kjønnsbalanse. Den totale fordelingen er 51% kvinner, blant skiftlederne er kjønnsfordelingen helt lik. I tillegg er 2 av 5 direktører kvinner.

Arbeidsmiljø

Vi har et godt arbeidsmiljø og medarbeiderne kaller ofte kollegaene sin McFamily, de føler de kan være seg selv og at kollegaene blir venner som de også finner på ting med på fritiden.  Dette gir et godt bilde på familiefølelsen vi har. Kultur og samhold kan bare skapes gjennom at alle og enhver har gode holdninger, og bryr seg om kollegene sine.

 

Gode opplevelser

En av våre viktigste oppgaver er å skape gode opplevelser både for gjestene våre og for hverandre. Vi tror at om vi sammen levendegjør væremåtene under, vil vi skape nettopp dette:

 

  • Respekter og verdsett
  • Skap gode opplevelser
  • Vennlig og rask
  • Vær deg selv
  • Kos deg
Arbeidsmiljø

Vi har et godt arbeidsmiljø og medarbeiderne kaller ofte kollegaene sin McFamily, de føler de kan være seg selv og at kollegaene blir venner som de også finner på ting med på fritiden.  Dette gir et godt bilde på familiefølelsen vi har. Kultur og samhold kan bare skapes gjennom at alle og enhver har gode holdninger, og bryr seg om kollegene sine.

 

Gode opplevelser

En av våre viktigste oppgaver er å skape gode opplevelser både for gjestene våre og for hverandre. Vi tror at om vi sammen levendegjør væremåtene under, vil vi skape nettopp dette:

 

  • Respekter og verdsett
  • Skap gode opplevelser
  • Vennlig og rask
  • Vær deg selv
  • Kos deg
Jobbe på McDonald's hovedkontor
Siden oppstarten i Norge i 1983 har McDonald's hatt sitt hovedkontor i Storgata 15 i Oslo. Hovedkontorets funksjon er å koordinere og støtte McDonald's sin restaurantvirksomhet i Norge.

I tillegg er selskapets opplæringsavdeling lokalisert der, hvor ansatte fra hele landet kommer for å gjennomføre lederutviklingskurs. McDonald's har også en avtale med organisasjonen AOF, som holder kurs i norsk, IT og matematikk ved treningssenteret. Organisasjonen ved hovedkontoret er inndelt i en driftsavdeling, marked- og kommunikasjonsavdeling, personalavdeling, finansavdeling, eiendomsutviklingsavdeling og IT-avdeling. Totalt jobber om lag 40 personer ved McDonald's sitt hovedkontor.

Ledige stillinger på hovedkontoret finner du her.

Jobbe på McDonald's hovedkontor
Siden oppstarten i Norge i 1983 har McDonald's hatt sitt hovedkontor i Storgata 15 i Oslo. Hovedkontorets funksjon er å koordinere og støtte McDonald's sin restaurantvirksomhet i Norge.

I tillegg er selskapets opplæringsavdeling lokalisert der, hvor ansatte fra hele landet kommer for å gjennomføre lederutviklingskurs. McDonald's har også en avtale med organisasjonen AOF, som holder kurs i norsk, IT og matematikk ved treningssenteret. Organisasjonen ved hovedkontoret er inndelt i en driftsavdeling, marked- og kommunikasjonsavdeling, personalavdeling, finansavdeling, eiendomsutviklingsavdeling og IT-avdeling. Totalt jobber om lag 40 personer ved McDonald's sitt hovedkontor.

Ledige stillinger på hovedkontoret finner du her.