Trenger du lærlingplass?

McDonald's lærlingordning
Det er sikkert mange som ikke har tenkt på at man kan søke om lærlingplass i flere av våre McDonald's restauranter. Mange av våre restauranter er allerede godkjente lærlingsbedrifter.Hvorfor bli lærling i McDonald's?

Hvorfor bli lærling i McDonald's?

 • Du får lønn under utdannelsen.
 • Du jobber blant mange unge mennesker og unge ledere som har høy fokus på service og gjestfrihet.
 • Opplæringsplanen dekker de fleste fagområder og inkluderer kurs på hovedkontoret.
 • Utdanningsetaten tilbyr nødvendig veiledning og støtte gjennom hele læretiden.
 • Du kan ansettes etter endt læretid og noen velger å gjøre videre karriere i McDonald's.

McDonald's (lærebedriften) forplikter seg til:

 • Utarbeide en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget til lærlingen. Planen beskriver konkret hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden, og når disse skal utføres. Kontakt HR avdelingen for å få tilsendt et eksempel på læreplan.
 • Ha et godt arbeids- og læringsmiljø som gir lærlingen personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget.
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Gjennomføre vurderingssamtaler med lærlingen minst hvert halvår.
 • Utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten.
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærebedriften er ansvarlig for gjennomføring av prøven.

Er du skoleelev og skal ha arbeidsuke?

 • Ta kontakt direkte med en av våre restauranter.

Er du skoleelev og trenger praksisplass?

 • Vi tar inn praksiskandidater fra Service og samferdsel Vg1 og Vg2.
 • Ta kontakt med vår samarbeidspartner AOF Opplæringskontor i Oslo.
 • Merk søknaden din med hvilken restaurant du ønsker å jobbe i, og hvilken linje det gjelder (Vg1 eller Vg2).

Er du skoleelev og trenger læreplass i Salgsfaget (VG3)?

 • Ta kontakt med vår samarbeidspartner AOF Opplæringskontor i Oslo.
 • Kontaktperson i AOF: Ishaq Mohammad (Ishaq.Mohammad@aof.no)