Trenger du lærlingplass?

McDonald's lærlingordning
Det er sikkert mange som ikke har tenkt på at man kan søke om lærlingplass i flere av våre McDonald's restauranter. Mange av våre restauranter er allerede godkjente lærlingsbedrifter.Hvorfor bli lærling i McDonald's?

Hvorfor bli lærling i McDonald's?

 • Du får lønn under utdannelsen.
 • Du jobber blant mange unge mennesker og unge ledere som har høy fokus på service og gjestfrihet.
 • Opplæringsplanen dekker de fleste fagområder og inkluderer kurs på hovedkontoret.
 • Utdanningsetaten tilbyr nødvendig veiledning og støtte gjennom hele læretiden.
 • Du kan ansettes etter endt læretid og noen velger å gjøre videre karriere i McDonald's.
McDonald's (lærebedriften) forplikter seg til:
 • Utarbeide en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget til lærlingen. Planen beskriver konkret hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden, og når disse skal utføres. Kontakt HR avdelingen for å få tilsendt et eksempel på læreplan.
 • Ha et godt arbeids- og læringsmiljø som gir lærlingen personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget.
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Gjennomføre vurderingssamtaler med lærlingen minst hvert halvår.
 • Utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten.
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærebedriften er ansvarlig for gjennomføring av prøven..
Er du skoleelev og skal ha arbeidsuke?

Ta kontakt direkte med en av våre restauranter.

Er du skoleelev og trenger praksisplass?

Vi tar inn praksiskandidater fra Service og samferdsel Vg1 og Vg2.

Ta kontakt med vår samarbeidspartner AOF Opplæringskontor i Oslo.

Merk søknaden din med hvilken restaurant du ønsker å jobbe i, og hvilken linje det gjelder (Vg1 eller Vg 2)

Er du skoleelev og trenger læreplass i Salgsfaget (VG3)?

Ta kontakt med vår samarbeidspartner AOF Opplæringskontor i Oslo.

Kontaktperson i AOF: Ishaq Mohammad (Ishaq.Mohammad@aof.no)