Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om jobb hos McDonald's
Hva skjer med søknaden min?

All rekrutteringen skjer ute i restaurantene, men vi har et elektronisk søknadsbehandlingsprogram som hjelper oss å administrere søknadene. Når du har sendt din søknad vil bli registrert i den restauranten du søkte på. De vil vurdere alle søknadene fortløpende, og du vil få tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt - og etter hvert en invitasjon til intervju eller et avslag.

 

Hvor gammel må man være for å jobbe på McDonald's?

De fleste av våre restauranter ansetter ungdom som minimum har fylt 16 år.

 

Kan man være fagorganisert når man jobber i McDonald's?

Som ellers i arbeidslivet står alle arbeidstakere fritt til å organisere seg. Mest vanlig er det å benytte Hotell- og restaurantarbeiderforbundet som sorterer under LO.

 

Hvor mye må jeg jobbe?

Man kan bli ansatt på heltidskontrakt (154 t/mnd) eller på deltidskontrakt. Hvis du ønsker å jobbe deltid må du bli enig med din restaurantsjef om hvor mye du ønsker å jobbe. Det er anbefalt at man jobber et minimum på 10 t/uke. Vi tilbyr alltid fleksible arbeidstidsordninger, slik at det skal være lett å kombinere en deltidsjobb med studier og fritidsinteresser. Vi har en app som gjør det veldig enkelt for ansatte å sette seg opp på timer og eventuelt bytte timer med kollegaer.

 

Hvordan og hvor ofte vil jeg få lønnsøkning?

McDonald's følger tariffsatsene til Hotell- og restaurantarbeiderforbundet, og alle medarbeidere får en justering av lønnen sin ihht. tariff hvert år gjeldende fra 1. april.

 

Vil jobben gå utover skolearbeidet?

Noen foreldre er bekymret for at arbeidet skal gå utover skolegangen. Vår erfaring er at de selv greier å finne balansen for tidsbruk mellom skole/jobb/fritid. Det er likevel viktig at ungdom og foreldre snakker om dette temaet. McDonald's kan tilpasse arbeidstiden ift. timeplan og fritidsinteresser. Skoleelever/studenter kan søke om fri under eksamensperioder. Vi prøver å være så fleksible som mulig for å kunne imøtekomme søknader om permisjon/ferie.

I en undersøkelse vi gjennomførte september 2019 svarte 65 prosent av personalsjefene at unge arbeidstakere har relevant utdanning, men mangler praktisk erfaring. Halvparten av personalsjefene mener også at mangel på arbeidserfaring hindrer unge i å få jobb. I McDonald’s er vi meget opptatt av at vi er «ungdommens arbeidsgiver». Vi gir ungdom mulighet til å opparbeide seg den arbeidserfaringen i skole- og studietiden som de trenger for å komme seg inn på arbeidsmarkedet senere. Vi mener et bærekraftig samfunn må evne å få unge voksne inn i arbeidslivet, og et viktig steg for å klare det er å gi dem arbeidserfaring som ungdom.

 

Hva kan ungdom lære hos McDonald's?
  • De blir flinke til å organisere tiden sin.
  • De får verdifull arbeidserfaring.
  • De utvider vennskapskretsen, og har det morsomt på jobb.
  • De vil lære teamarbeid, og innse viktigheten av god kommunikasjon.
  • De lærer å være sammen med en mangfoldig gruppe mennesker.
  • De får god kunnskap om hygiene, service, renslighet, kvalitet og kundehåndtering.
  • Unike muligheter for forfremmelse og karriereutvikling.

 

Hvem er ansvarlig for sikkerhet og arbeidsforhold?

De fleste McDonald's-restaurantene eies av lokale, selvstendige næringsdrivende, kalt franchisetakere. De har inngått en avtale med McDonald's om bruk av konsept, navn, og så videre. De er selv ansvarlig for sine resultater, men de kan dra god nytte av et profesjonelt opplæringssystem, samt god oppfølging og støtte fra fagpersoner på hovedkontoret. Rundt 85 % av McDonald's-restaurantene i Norge er drevet av franchisetakere.

I alle restaurantene er det en restaurantsjef eller en franchisetaker (eller begge deler) som vil være ansvarlig for den daglige driften av restauranten. Det er først og fremst disse som skal kontaktes hvis man har spørsmål. Videre finnes det en tillitsvalgt og et verneombud i alle restaurantene. Medarbeideren kan ta kontakt med disse dersom de ikke vil snakke med restaurantsjefen direkte. På hovedkontoret er det Human Resources som skal kontaktes dersom det dukker opp spørsmål knyttet til arbeidsforhold, lønn eller helse, miljø og sikkerhet.