Trenger duLÆRLINGPLASS?

McDonald's lærlingordning

Det er sikkert mange som ikke har tenkt på at man kan søke om lærlingplass i flere av våre McDonald's restauranter. Mange av våre restauranter er allerede godkjente lærlingsbedrifter.

Hvorfor bli lærling i McDonald's?

 • Du får lønn under utdannelsen.
 • Du jobber blant mange unge mennesker og unge ledere som har høy fokus på service og gjestfrihet.
 • Opplæringsplanen dekker de fleste fagområder og inkluderer kurs på hovedkontoret.
 • Utdanningsetaten tilbyr nødvendig veiledning og støtte gjennom hele læretiden.
 • Du kan ansettes etter endt læretid og noen velger å gjøre videre karriere i McDonald's.

McDonald's (lærebedriften) forplikter seg til:

 • Utarbeide en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget til lærlingen. Planen beskriver konkret hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden, og når disse skal utføres. Kontakt HR avdelingen for å få tilsendt et eksempel på læreplan.
 • Ha et godt arbeids- og læringsmiljø som gir lærlingen personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget.
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Gjennomføre vurderingssamtaler med lærlingen minst hvert halvår.
 • Utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten.
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærebedriften er ansvarlig for gjennomføring av prøven..

Ønsker du lærlingplass?

Ta kontakt med Human Resources (telefon: 23 10 70 00) eller send CV og forespørsel til: opplavd@no.mcd.com