Last ned McDonald’s appen og aksepter samtykket "Jeg vil gjerne melde meg inn i MyMcDonald’s kundeklubb og motta peong for mine kjøp på McDonald’s, samt personlige tilbud (basert på matpreferanser og kjørshistorikk)".

Som kundeklubbmedlem kan du tjene poeng på alle kjøp som gjøres på kiosk, i kasse og ved Drive Thru.

På en selvbetjeningskiosk:

 1. Åpne appen, og trykk på rewards på navigasjonsbaren
 2. Scan QR-koden
 3. Velg produktene du ønsker å kjøpe
 4. Gå til betaling
 5. Poengene kommer inn på kortet, dette kan ta inntil 3 minutter

Trykk på QR-koden for å få en kode med bokstaver og tall som du kan taste inn på kiosken.

Scan alltid koden før du velger et produkt du skal kjøpe.

 1. Gå til Rewards i navigasjonsbaren i appen
 2. Trykk på reaward du ønsker å bruke
 3. Trykk på Løs inn kupong
 4. Bekreft ved å trykke aktiver når du er klar for å scanne (aktiv i 15 minutter etter man aktiverer)
 5. Scan QR-koden som kommer opp

Poengene dine varer i 12 måneder fra den dagen du har tjent de.

Etter at du har tjent 9999 poeng må du bruke poeng før du kan tjene nye. 

All rekrutteringen skjer ute i restaurantene, men vi har et elektronisk søknadsbehandlingsprogram som hjelper oss å administrere søknadene. Når du har sendt din søknad vil bli registrert i den restauranten du søkte på. De vil vurdere alle søknadene fortløpende, og du vil få tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt - og etter hvert en invitasjon til intervju eller et avslag.

De fleste av våre restauranter ansetter ungdom som minimum har fylt 16 år.

Som ellers i arbeidslivet står alle arbeidstakere fritt til å organisere seg. Mest vanlig er det å benytte Hotell- og restaurantarbeiderforbundet som sorterer under LO.

Man kan bli ansatt på heltidskontrakt (154 t/mnd) eller på deltidskontrakt. Hvis du ønsker å jobbe deltid må du bli enig med din restaurantsjef om hvor mye du ønsker å jobbe. Det er anbefalt at man jobber et minimum på 10 t/uke. Vi tilbyr alltid fleksible arbeidstidsordninger, slik at det skal være lett å kombinere en deltidsjobb med studier og fritidsinteresser. Vi har en app som gjør det veldig enkelt for ansatte å sette seg opp på timer og eventuelt bytte timer med kollegaer.

McDonald's følger tariffsatsene til Hotell- og restaurantarbeiderforbundet, og alle medarbeidere får en justering av lønnen sin ihht. tariff hvert år gjeldende fra 1. april.

Noen foreldre er bekymret for at arbeidet skal gå utover skolegangen. Vår erfaring er at de selv greier å finne balansen for tidsbruk mellom skole/jobb/fritid. Det er likevel viktig at ungdom og foreldre snakker om dette temaet. McDonald's kan tilpasse arbeidstiden ift. timeplan og fritidsinteresser. Skoleelever/studenter kan søke om fri under eksamensperioder. Vi prøver å være så fleksible som mulig for å kunne imøtekomme søknader om permisjon/ferie.

I en undersøkelse vi gjennomførte september 2019 svarte 65 prosent av personalsjefene at unge arbeidstakere har relevant utdanning, men mangler praktisk erfaring. Halvparten av personalsjefene mener også at mangel på arbeidserfaring hindrer unge i å få jobb. I McDonald’s er vi meget opptatt av at vi er «ungdommens arbeidsgiver». Vi gir ungdom mulighet til å opparbeide seg den arbeidserfaringen i skole- og studietiden som de trenger for å komme seg inn på arbeidsmarkedet senere. Vi mener et bærekraftig samfunn må evne å få unge voksne inn i arbeidslivet, og et viktig steg for å klare det er å gi dem arbeidserfaring som ungdom.

 • De blir flinke til å organisere tiden sin.
 • De får verdifull arbeidserfaring.
 • De utvider vennskapskretsen, og har det morsomt på jobb.
 • De vil lære teamarbeid, og innse viktigheten av god kommunikasjon.
 • De lærer å være sammen med en mangfoldig gruppe mennesker.
 • De får god kunnskap om hygiene, service, renslighet, kvalitet og kundehåndtering.
 • Unike muligheter for forfremmelse og karriereutvikling.

De fleste McDonald's-restaurantene eies av lokale, selvstendige næringsdrivende, kalt franchisetakere. De har inngått en avtale med McDonald's om bruk av konsept, navn, og så videre. De er selv ansvarlig for sine resultater, men de kan dra god nytte av et profesjonelt opplæringssystem, samt god oppfølging og støtte fra fagpersoner på hovedkontoret. Rundt 85 % av McDonald's-restaurantene i Norge er drevet av franchisetakere.

I alle restaurantene er det en restaurantsjef eller en franchisetaker (eller begge deler) som vil være ansvarlig for den daglige driften av restauranten. Det er først og fremst disse som skal kontaktes hvis man har spørsmål. Videre finnes det en tillitsvalgt og et verneombud i alle restaurantene. Medarbeideren kan ta kontakt med disse dersom de ikke vil snakke med restaurantsjefen direkte. På hovedkontoret er det Human Resources som skal kontaktes dersom det dukker opp spørsmål knyttet til arbeidsforhold, lønn eller helse, miljø og sikkerhet.

Du kjøper utstyret og rettighetene til å drive en virksomhet fra et fast sted for en gitt periode. I praksis kjøper du dermed fortjenesten fra virksomheten. Utfordringen er å maksimere virksomhetens salg og lønnsomhet i løpet av perioden på 20 år.

Vi gir bare franchiserett til én restaurant om gangen. Hvis du oppnår gjennomgående gode resultater over tid, kan McDonald's vurdere å selge deg flere restauranter.

Valg av eiendom og valg av franchisetaker er to helt separate beslutninger. Ettersom vi selger eksisterende restauranter som er i drift, er det ikke behov for å lete etter eiendom.

Det er en stor investering å kjøpe seg inn i McDonald's. Du vil være pålagt å delta fullt ut i den daglige driften av virksomheten. Hvis du utvider med flere restauranter, vil du imidlertid trenge andre ledere som kan støtte deg.

Ja. Hvis dine personlige forhold endres, kan du selge resten av perioden til en kjøper som McDonald's godkjenner gjennom utvelgelsesprosessen for franchisetakere.

Vi kan bare gi opplysninger om franchisevirksomhet i Norge. Besøk www.aboutmcdonalds.com og velg landet du er interessert i for mer informasjon.

Franchise og eiendom er to separate områder i McDonald's. Til nye franchisetakere selger vi bare eksisterende restauranter som vi selv eier. Hvis du eier en eiendom eller tomt som oppfyller våre kriterier, ber vi deg ta kontakt med eiendomsavdelingen hos McDonald's Norge AS. Vær oppmerksom på at selv om området er av interesse for McDonald's, vil du ikke selv kunne drive franchise der, ettersom den eventuelt vil åpne som en restaurant eid av selskapet. 

Kontaktinfo og mer informasjon om etablering finner du her.

Nei. Et McDonald's-franchise gis bare til én person. En franchisetaker kan gjøre virksomheten om til et aksjeselskap. Deretter kan maksimalt 25 % av selskapet gis bort, men bare til ektefelle.