KVALITET OG MATSIKKERHET

Vårt krav til kvalitet

Våre krav til kvalitet

Skal man levere et topp produkt må en jobbe systematisk og målrettet. Fra produktene og emballasjen produseres til den serveres i en av våre restauranter, er det mange ledd som har stått på og jobbet for å sikre at alt leveres i henhold til beste standard.

Når du som kunde kommer inn i en av våre restauranter, skal du få mat av høyeste kvalitet. Gjennom vårt kvalitetsarbeid sikrer vi at kundene våre får servert mat fra de beste råvarene.

Leverandører

Leverandører

Vi er svært opptatt av å bygge langsiktige og tette relasjoner med våre leverandører. Det gir forutsigbarhet, slik at vi kan investere i opplæring, produksjonsutstyr og teknikker.

Vi søker hele tiden etter kunnskap for å bli enda bedre. Gjennom å investere i hverandre, sørger vi og våre samarbeidspartnere alltid for å levere det beste produktet.

Vi har programmer som sikrer kvaliteten fra jord til bord. Hos råvareprodusentene benytter vi sertifiseringsordninger der det finnes, og implementerer egne standarder der dette ikke eksisterer. Vi har også etablert såkalte “Flagship farms” som kan vise praktiske eksempler på god drift innenfor de ulike kategoriene fra andre bønder. Du kan lese mer om dette på www.flagshipfarms.eu og her.

Videre ivaretar vi matsikkerhet og kvalitet hos våre slakteri, skjæreri, produksjonsanlegg og distribusjonsledd ved hjelp av egne standarder. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner mot disse. Alle anlegg må ha minst en 3. parts revisjon hvert år for å sjekke at de følger våre standarder.

I tillegg til kontroll på anlegg har vi både sensoriske og mikrobiologiske kontroller på våre produkter. Disse kontrollene må være godkjente før produktet ankommer våre restauranter.

Restauranter

Restauranter

Vi ønsker å imøtekomme den norske kundens forventing om et norsk kvalitetsprodukt, som smaker like godt hver gang. For oss betyr kvalitet det å servere velsmakende mat som kundene elsker, og føler seg vel med å spise. Kundene skal være i første rekke hele tiden. Vi kaller kunden for “sjefen”.

For oss er matsikkerhet og kvalitet det viktigste. Tiltakene for å sikre kvalitet og trygg mat er mange, og for å få de beste produktene må de følges fra start til slutt.

Alle ansatte må ha gjennomgått et opplæringsprogram før de får lov til å jobbe selvstendig med tilberedning av våre produkter. Alle råvarer blir gjennomgått før bruk, og vi måler temperaturer flere ganger per dag.

I tillegg til vårt eget internkontrollprogram, gjennomfører vi to ganger i året uanmeldte mat- og sikkerhetsrevisjoner hvor vi også tar ut prøver på renhold og produkter. Disse uanmeldte revisjonene blir utført av et eksternt organ.