Kvalitet og matsikkerhet

Våre krav til kvalitet
Vi er brennende opptatt av maten vår. Når du som kunde kommer inn i en av våre restauranter, skal du være trygg på å få mat av høyeste kvalitet.

Gjennom vårt kvalitetsarbeid passer vi på at det vi serverer hver dag er trygt, av høy kvalitet og blir produsert på en ansvarlig måte.

Vi jobber systematisk og målrettet gjennom alle ledd fra produksjon til ferdig produkt. Vi samarbeider med leverandører for å sikre kvalitet og smak. Vi sørger for å bruke ekte ingredienser av høy kvalitet, for eksempel bruker vi bare 100% rent storfekjøtt i våre burgere. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre ansatte for å sikre at maten blir laget på riktig og tygg måte. Videre gjennomfører både vi og uavhengig 3. part revisjoner for å sjekke at våre standarder blir fulgt.

Leverandører
Vi er svært opptatt av å bygge langsiktige og tette relasjoner med våre leverandører.

Det gir forutsigbarhet, slik at vi kan investere i opplæring, produksjonsutstyr og teknikker. Vi søker hele tiden etter kunnskap for å bli enda bedre. Gjennom å investere i hverandre, sørger vi og våre samarbeidspartnere alltid for å levere det beste produktet.

Vi har programmer som sikrer kvaliteten fra jord til bord. Hos råvareprodusentene benytter vi sertifiseringsordninger der det finnes, og implementerer egne standarder der dette ikke eksisterer. Vi har også etablert såkalte “Flagship farms” som kan vise praktiske eksempler på god drift innenfor de ulike kategoriene fra andre bønder. Du kan lese mer om dette på www.flagshipfarms.eu og her.

Videre ivaretar vi matsikkerhet og kvalitet hos våre slakteri, skjæreri, produksjonsanlegg og distribusjonsledd ved hjelp av egne standarder. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner mot disse. Alle anlegg må ha minst en 3. parts revisjon hvert år for å sjekke at de følger våre standarder. I tillegg til kontroll på anlegg har vi både sensoriske og mikrobiologiske kontroller på våre produkter. Disse kontrollene må være godkjente før produktet ankommer våre restauranter.

Leverandører
Vi er svært opptatt av å bygge langsiktige og tette relasjoner med våre leverandører.

Det gir forutsigbarhet, slik at vi kan investere i opplæring, produksjonsutstyr og teknikker. Vi søker hele tiden etter kunnskap for å bli enda bedre. Gjennom å investere i hverandre, sørger vi og våre samarbeidspartnere alltid for å levere det beste produktet.

Vi har programmer som sikrer kvaliteten fra jord til bord. Hos råvareprodusentene benytter vi sertifiseringsordninger der det finnes, og implementerer egne standarder der dette ikke eksisterer. Vi har også etablert såkalte “Flagship farms” som kan vise praktiske eksempler på god drift innenfor de ulike kategoriene fra andre bønder. Du kan lese mer om dette på www.flagshipfarms.eu og her.

Videre ivaretar vi matsikkerhet og kvalitet hos våre slakteri, skjæreri, produksjonsanlegg og distribusjonsledd ved hjelp av egne standarder. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner mot disse. Alle anlegg må ha minst en 3. parts revisjon hvert år for å sjekke at de følger våre standarder. I tillegg til kontroll på anlegg har vi både sensoriske og mikrobiologiske kontroller på våre produkter. Disse kontrollene må være godkjente før produktet ankommer våre restauranter.

Restauranter
Vi ønsker å imøtekomme den norske kundens forventing om et norsk kvalitetsprodukt, som smaker like godt hver gang.

For oss betyr kvalitet det å servere velsmakende mat som kundene elsker, og føler seg vel med å spise. Kundene skal være i første rekke hele tiden.

For oss er matsikkerhet og kvalitet det viktigste. Tiltakene for å sikre kvalitet og trygg mat er mange, og for å få de beste produktene må de følges fra start til slutt.

Alle ansatte må ha gjennomgått et opplæringsprogram før de får lov til å jobbe selvstendig med tilberedning av våre produkter. Alle råvarer blir gjennomgått før bruk, og vi måler temperaturer flere ganger per dag.

I tillegg til vårt eget internkontrollprogram, gjennomfører vi to ganger i året uanmeldte mat- og sikkerhetsrevisjoner hvor vi også tar ut prøver på renhold og produkter. Disse uanmeldte revisjonene blir utført av et eksternt organ.

Restauranter
Vi ønsker å imøtekomme den norske kundens forventing om et norsk kvalitetsprodukt, som smaker like godt hver gang.

For oss betyr kvalitet det å servere velsmakende mat som kundene elsker, og føler seg vel med å spise. Kundene skal være i første rekke hele tiden.

For oss er matsikkerhet og kvalitet det viktigste. Tiltakene for å sikre kvalitet og trygg mat er mange, og for å få de beste produktene må de følges fra start til slutt.

Alle ansatte må ha gjennomgått et opplæringsprogram før de får lov til å jobbe selvstendig med tilberedning av våre produkter. Alle råvarer blir gjennomgått før bruk, og vi måler temperaturer flere ganger per dag.

I tillegg til vårt eget internkontrollprogram, gjennomfører vi to ganger i året uanmeldte mat- og sikkerhetsrevisjoner hvor vi også tar ut prøver på renhold og produkter. Disse uanmeldte revisjonene blir utført av et eksternt organ.