McHappy Day
-->
-->

McHappy Days!

Nu skänks 1kr till Ronald McDonald Hus när du köper varm dryck eller Happy Meal.

Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell stiftelse med visionen att göra livet lättare för familjer med svårt sjuka barn. Vi gör det genom att finansiera byggena av Ronald McDonald Hus, en hemlik och trygg boendemiljö som fungerar som ett hem hemifrån på gångavstånd till sjukhuset.

Årligen bor dryga 3000 familjer på något av våra fem Hus belägna i Huddinge, Göteborg, Linköping, Lund och Uppsala. Efterfrågan är stor och under senaste året stod närmare 900 familjer utan plats. Med din hjälp kan vi erbjuda fler familjer boende på Ronald McDonald Hus under en högst omtumlande tid i livet, då ett barn blir svårt sjukt och är i behov av specialistvård på det intilliggande sjukhuset. Hjälp oss så att vi kan erbjuda ännu fler familjer ett tryggt och hemlikt boende när de behöver det som allra mest!

Läs mer om vårt arbete på ronaldmcdonaldhus.se

Så bidrar vi till samhället

Läs mer

Just nu i Happy Meal

Läs mer

Vår matfilosofi

Läs mer