Tävlingsvillkor #TrashTrickshot på TikTok

Allmänt

1. McDonald’s heter Food Folk Sverige AB och tävlingen (”tävlingen”) hålls av Food Folk Sverige AB (”McDonalds Sverige”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).). Frågor om tävlingen riktas till mcsvar@se.mcd.com.

2.Genom att delta i tävlingen accepterar du tävlingsvillkoren och godkänner att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen.

3. För att delta i tävlingen krävs att du är bosatt i Sverige, är minst 16 år och har ett TikTok-konto som är öppet.

4. Anställda vid McDonalds Sverige eller anhöriga (t.ex. maka, make, partner, sambo, barn, syskon eller föräldrar) till anställda får inte delta i tävlingen.

5. Vi har rätt att utesluta ditt bidrag vid misstanke om fusk eller om du på annat sätt bryter mot tävlingsvillkoren. Ett beslut om uteslutning av deltagande, liksom övriga beslut av tävlingsjuryn i tävlingen, kan inte överklagas.

6. McDonalds Sverige äger rätten att avbryta tävlingen.

7. McDonalds Sverige har rätten att justera regler och villkor för tävlingen om nödvändigt.

8. TikTok är inte involverade i tävlingen, varken i form av administration, sponsring eller på annat sätt.

9. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.

10. McDonald’s tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag plockats ned, taggats fel eller blivit för sent uppladdade till tävlingen.

11. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer McDonald’s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.


Om tävlingen

12. Tävlingen pågår mellan den 26 september 2022 till den 9 oktober 2022 klockan 23.59.

13. För att vara med och tävla delar du din trash-trickshot-video som ett inlägg i ditt TikTok-flöde och taggar #TrashTrickshot och @mcdonaldssverige i ditt inlägg.

14. Tävlingen kräver inte något köp.

15. Genom att du taggar #TrashTrickshot och @mcdonaldssverige på TikTok och därmed skickar in ditt bidrag till tävlingen, överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till McDonald’s. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att McDonald’s får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom McDonald’s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. Vinnarnas bidrag kan komma att visas på McDonald’s Sveriges TikTok-kanal.


Vinnare / Pris

16. Totalt kommer 3 personer att väljas som vinnare baserat på genomförande under tävlingens period. Dock kan samma person bara vinna en gång.

17. Vinnarna utses av en jury på McDonald’s marknadsavdelning och meddelas på TikTok efter tävlingens slut, samt annonseras på McDonald’s Sveriges TikTok-kanal. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

18. Priset är merch från McDonald’s i form av en luvtröja. 

19. Värdet av vinsten estimeras till ca 400 kr.

20. Det är inte möjligt att byta ut priset mot kontanter eller andra varor, inte heller överlåta priset till någon annan.

21. Eventuell skatt betalas av vinnaren.


Personuppgifter

22.Personuppgifter kommer att delas när/om vinnaren skickar ut sin adress för mottagande av vinsten. Uppgifterna raderas så snart vi inte längre är i behov av dem.

Du har rätt att begära tillgång till din personliga information, att korrigera, radera eller begränsa användningen av informationen och motsätta sig behandlingen av din information. Du kan också ha rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att informationen som du lämnat till McDonald's har lämnats i ett strukturerat och maskinläsbart format, vars specifika villkor är uppfyllda.


Om du har frågor angående dataskydd, kontakta McDonald's på: mcsvar@se.mcd.com

Om du vill invända mot, korrigera och/eller begränsa McDonald’s behandling av din personliga information, var god kontakta vår gästservice. Skulle avvikelser uppstå mellan dig och McDonald's, som inte kan lösas mellan dig ensam, kan du anmäla klagomål till:

Food Folk Sverige AB

Att: Dataskyddsfrågor

E-post: mcsvar@se.mcd.com


Du kan läsa mer om hantering av din information på:
https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/personuppgiftspolicy.html


Kontaktuppgifter

23. För frågor gällande tävlingen eller dessa villkor kan dessa riktas till mcsvar@se.mcd.com  

Du lämnar nu McDonalds.se

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Välj en McDelivery-partner Foodora
Levereras från
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.