Newsroom

Earth Hour

mars 29, 2019

Lördagen den 30 mars klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation - Earth Hour i regi av WWF. Under Earth Hour släcker människor över hela världen lamporna och visar sitt engagemang för minskad klimatpåverkan. Den nedsläckta timmens huvudsyfte är inte att spara energi, utan att sända ett budskap om att man tar klimatfrågan på allvar. Läs mer på wwf.se

Det viktiga är att dagligen arbeta med att utveckla verksamheten hållbart, det har vi gjort på McDonald’s i många år. Som medlemmar i Hagainitiativet har vi åtagit oss att aktivt arbeta med att minska vår klimatpåverkan med 40 % fram till 2020, ett mål som vi uppnådde 2016, och nu är målet att klimatutsläppen ska vara nära noll till 2030.

Visste du att…

  • 100 % av vår el kommer från förnyelsebara källor.

  • Våra transporter körs till ca 80 % på förnyelsebart bränsle. Och i Stockholm får sex restauranger sina leveranser med en eldriven lastbil i ett testprojekt!

  • Vi erbjuder elbilsladdning av elbil på 40 av våra restauranger. 2018 laddades el för 1 365 000 km körning! Det motsvarar 34 varv runt jorden.

  • Sen 2010 har vi minskat vår energiförbrukning per gästbesök med 9 %.

  • 42 % av proteinet vi serverar är vegetariskt, kyckling och fisk. Redan 2020 ska det vara 50 %.

  • 100 % av våra pappersförpackningar kommer från certifierat hållbart skogsbruk eller återvunnet material. 


Om du vill vet mer om vårt hållbarhetsarbete så hittar du vår hållbarhetsredovisning här.