Newsroom

McDonald's rankas återigen högt i undersökning av djurvälfärd

september 24, 2018

McDonald's rankas för fjärde året i rad, högt i Business Benchmark for Farm Animal Welfare, BBFAW, som presenterades tidigare i år. BBFAW är en rapport på hur 110 stora livsmedelsföretag arbetar med djurvälfärdsfrågor och granskningen genomförs av de oberoende djurskyddsorganisationerna Compassion in World Farming och World Animal Protection i samarbete med Coller Capital.

I granskningen klassas företagen bland annat utifrån om de har en djurvälfärdspolicy samt hur konkret och mätbar denna är. Utifrån hur väl företagen lever upp till de olika kriterierna fördelas de sedan på sex olika nivåer, där de som hamnar i de övre delarna anses vara ledare inom djurvälfärdsutvecklingen. McDonald´s hamnar på den nivå där företagen anses ha gjort djurvälfärdsarbetet till en integrerad del av affärsstrategin (2).

Hela undersökningen kan du läsa här.