Newsroom

McDonald’s testar tysta och eldrivna nattleveranser

februari 14, 2019

I januari inleddes försök med eldrift för leveranser av råvaror till utvalda McDonald’s restauranger i Stockholm. Leveranserna med tyst eldrift är ett samarbete mellan McDonald’s, Scania, Stockholms Stad, HAVI, KTH och EU:s initiativ Eccentric Stockholm för att utveckla hållbara transporter i städer.

McDonald’s har som mål att utsläpp från den egna verksamheten ska vara nära noll år 2030. Att minska utsläppen från transporter är ett viktigt steg för att nå dit och McDonald’s har tillsammans med sin logistikpartner HAVI arbetat med den här frågan i flera år. Transporter till och från restauranger körs idag till ca 95 % på förnyelsebart bränsle. Projektet med tyst eldrift för nattleveranser är ett nytt initiativ på området. Hybridlastbilen, som är utvecklad av Scania och opereras av HAVI, drivs med en kombination av fossilfria bränslet HVO och el, vilket kraftigt minskar utsläppen av partiklar och koldioxid.

– McDonald’s har tillsammans med HAVI, en lång historia av att ligga i framkant när det gäller att minska miljöbelastningen från transporter till och från restaurangerna. Vi är därför väldigt glada över att vara en del av ett initiativ som har möjlighet att minska transportutsläpp, bidra till en mer trivsam stadsmiljö och kan utveckla transportbranschen, säger Henrik Nerell, Miljöchef på McDonald’s i Sverige.

Normalt sett tillåts inte tunga fordon att köra i Stockholms innerstad nattetid på grund av störande buller. Men för att undvika att lastbilar fastnar i eller orsakar köer bland övrig trafik under dagtid, påbörjas försök till hållbar citydistribution med nattleveranser. Lastbilen är uppkopplad och använder geofencingteknik, digitala staket, som stöd för att minska störningsmoment i stadskärnor.

– HAVI och McDonald’s samarbete har länge arbetat för att minska negativ miljöpåverkan från transporter. Vi ser stor potential i hybriddrift och nattleveranser och hoppas kunna utöka antal restauranger i testet, säger Camilla Eklöf, Quality Safety Environmental Manager på HAVI.

Försöket som följs av forskare från KTH ska visa om en hybridlastbil kan leva upp till de högt ställda kraven på tyst och effektiv citydistribution. Projektet är ett utmärkt exempel på hur tillverkare, forskare, företag och städer samverkar för att accelerera utvecklingen av fossilfria transporter och hållbara städer.

– Vi är väldigt stolta över att våra restauranger är en del av detta projekt. Frågan om hållbarhet och en minskad miljöpåverkan är viktig – både för oss och våra gäster. Utgångspunkten är att vi som Sveriges största restaurangkedja kan vara med och förändra samhället på riktigt, och att vi fortsätter testa nya miljöinitiativ är ett bevis på att vi tar vårt ansvar, säger André Singh, franchisetagare McDonald’s.

Projektet utvärderas löpande av samtliga parter och beräknas pågå under hela 2019.

För mer information, kontakta:

Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com.