Newsroom

Bråkiga bokstäver och omkullkastade ord på McDonald’s

oktober 4, 2018

Den 4 oktober är det Världsdyslexidagen, en dag då dyslexi uppmärksammas runt om i världen. Som Sveriges största läsfrämjare vill McDonald’s vara med och uppmärksamma, belysa och sprida kunskap kring dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Därför kommer bokstäverna på menyskärmar på restauranger i landet att kastas omkull för att simulera hur en person med dyslexi kan uppfatta texter. Dessutom presenteras att en av böckerna i årets Bok Happy Meal är boken Bråkiga bokstäver.

Att ha dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan få stora konsekvenser på barns självförtroende och självkänsla. McDonald’s vill uppmärksamma för både barn och vuxna hur det kan vara att leva med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och låter därför gäster uppleva hur det kan se ut, genom att menytavlorna på över 70 restauranger ”simulerar” hur en person med dyslexi kan uppleva text. Det kommer att kännas som att bokstäverna hoppar runt, precis så som många personer med läs- och skrivsvårigheter beskriver hur det känns att läsa.

Utöver menytavlorna presenteras också en av de böcker som kommer att ingå i årets Bok Happy Meal - barnboken Bråkiga bokstäver. Boken, som är speciellt framtagen av Läsrörelsen och McDonald’s, är skriven av författaren Helena Bross och belyser dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. I boken får läsaren följa Sigge som ska börja ettan och som snart upptäcker att han har svårt med att läsa och skriva, bokstäverna bråkar med honom.

Boken Bråkiga bokstäver är en av åtta titlar som ingår i årets Bok Happy Meal, och släpps den 26 oktober, inför Läslovet vecka 44. Ytterligare sju titlar kommer att ingår i Happy Meal mellan 19 oktober och 22 november.  Bok Happy Meal är ett initiativ som startade redan för 17 år sedan och som är ett samarbete mellan McDonald’s och Läsrörelsen som lett till att hela 15, 5 miljoner barn- och bilderböcker har nått nya läsare runt om i Sverige.

För mer information, kontakta:
Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com.