Newsroom

McDonald’s släpper hållbarhetsrapport

May 9, 2018

McDonald’s släpper idag sin hållbarhetsrapport för 2017. I den redogör restaurangkedjan för sina mål och åtgärder för att bli mer hållbara inom frågor som rör mat, människor och miljö. Som Sveriges största restaurangkedja, med över 400 000 gäster varje dag, finns ett ansvar och en möjlighet att göra stor skillnad i samhället.
 
Idag släpps McDonald’s hållbarhetsrapport Stora nog att göra skillnad i vilken restaurangkedjans nya hållbarhetsstrategi redovisas. De tre fokusområden som rapporten utgår från är mat, människor och miljö. Att företaget släpper en hållbarhetsrapport är ett sätt att öka gästernas kunskaper om McDonald’s hållbarhetsarbete. 
 
I rapporten framgår att valfrihet och bra råvaror är de största drivkrafterna bakom McDonald’s meny, med ambitionen att alla ska kunna göra goda val enkelt. Från och med 2019 har gästerna möjlighet att välja mellan kött, kyckling, fisk och vegetariskt i alla menyer och 2017 lanserades dessutom McVegan, som är en helt vegansk hamburgare vilket innebär en lägre klimatpåverkan.
 
McDonald’s är också en positiv kraft för att påverka den svenska livsmedelsproduktionen. Sedan 2011 har McDonald’s, genom olika samarbetsprojekt, stöttat hållbar jordbruksproduktion, unga bönder och de senaste två åren har företaget arbetat tillsammans med branschen i Projekt Romeo, som syftar till att öka den svenska självförsörjningsgraden av nötkött och därmed minska importbehovet.  
 
- Vi vill att det ska vara enkelt för våra gäster att göra medvetna och hållbara val. Därför utvecklar vi hela tiden vår meny för ökad valfrihet. Vi erbjuder också fullständig information om vad maten innehåller, för att alla ska kunna göra medvetna val. Våra gäster kan vara trygga med att vi alltid agerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv i alla våra val – före, under och efter varje måltid, säger Henrik Nerell, miljöchef på McDonald’s Sverige. 

Utöver maten är människorna på McDonald’s den viktigaste komponenten för att kunna leverera goda matupplevelser och ge service i världsklass. Restaurangkedjan är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare och sedan starten på 70-talet har över 150 000 personer jobbat på McDonald’s. För många är McDonald’s ett steg in på arbetsmarknaden och första raden i cv:et - varje år ges närmare 4 000 ungdomar möjligheten till ett första jobb. På McDonald´s i Sverige arbetar över 100 nationaliteter, och det talas över 65 olika språk på våra restauranger.
 
När McDonald’s i Sverige blev medlemmar i Hagainitiativet 2012 åtog sig företaget att minska sin klimatpåverkan med 40 procent till 2020, vilket nåddes redan 2016. Klimatmålet till 2030 är att klimatutsläppen från den egna verksamheten ska vara nära noll. Globalt blev McDonald’s under våren 2018 den första restaurangkedjan i världen att sätta upp vetenskapligt förankrade klimatmål som är godkända av Science Based Targets Initiative (SBTi). Det innebär utsläppsminskningar som är i linje med Parisavtalet, för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader. Klimatmålet innefattar både McDonald’s egen verksamhet och leverantörskedjan.

Läs hela rapporten här

Pressbilder
Bilder för nedladdning finns på Flickr.