Vi stödjerett framtida svenskt lantbruk

Flera råvaror hos oss, såsom mjölk, kött, morötter och lök kommer från våra svenska bönder och det är vi väldigt stolta över, men det svenska lantbruket står inför stora utmaningar. Vi på McDonald’s är restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt kött, men när vi ser över möjligheten att öka inköpen så stöter vi på hinder. Med över 400 000 gäster om dagen, finns helt enkelt inte tillräckligt med svenskt nötkött att tillgå. Därför har vi, Sveriges Nötköttsproducenter (SNP) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) haft ett samarbete för att stärka den svenska nötköttsproduktionen och öka tillgången på svensk råvara.

Projekt Romeo – en tjur från McDonald’s

Genom projekt Romeo sponsrar McDonald’s 101 lantbrukare med varsin avelstjur för att ge förutsättningar att växla upp produktionen och utöka besättningen med minst 20 dikor per gård. De första tjurarna fick sina nya hem under våren 2016 och i slutet av 2018 hade  101 Romeor delats ut till ambitiösa och ofta unga lantbrukare.

Så hur har det gått sen projektets start?

  • Projektet hade som mål att öka antalet kor med 2 000 stycken, men utvärderingen visar att Romeogårdarna tillsammans planerar att öka med nästan 6000 kor inom fem år och därmed fördubbla antalet kor på dessa gårdar.
  • Hälften av de lantbrukare som fått en Romeo är under 40 år vilket är otroligt viktigt i en bransch som annars har en mycket hög snittålder.
  • Många av lantbrukarna uppger att de nu kan sköta om och hålla sina betesmarker öppna på ett bättre sätt och i några fall är Romeogården den enda i trakten som har betesdjur.

Miljö

Ett grönare McDonald's

Läs mer

Vår matfilosofi

Läs mer

Råvaror i världsklass

Läs mer