Skidlyftet

Tillsammans kan vi få fler barn och ungdomar på skidor,
både i backen och i spåret

1kr* per meny skänks till Barn & Ungdomsskidåkning