Ett grönare McDonald's

McDonald’s vill vara med och bidra till en hållbar utveckling av samhället och en kontinuerligt minskande påverkan på vår miljö är en viktig del av detta arbete. Vi är i ständig utveckling och genom vår storlek kan vi göra skillnad. 

Klimatbokslut

Klimatbokslut

McDonald’s är sedan 2012 medlem i klimatnätverket Hagainitiativet. Hagainitiativet arbetar för att minska näringslivets utsläpp och visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

Medlemmarna i Hagainitiativet enades 2010 om att minska sina klimatutsläpp med minst 40 % till år 2020 och under 2017 sattes ett nytt mål om att vara nära utsläppsfria till 2030. Varje år presenterar nätverket ett klimatbokslut där klimatarbetet redovisas transparent och i enlighet med Green House Gas Protocol Standard.

Sen 2012 har McDonald’s lyckats med att reducera sina klimatutsläpp som mäts i klimatbokslutet med över 50 %.

Läs mer om Hagainitiativet, samt Klimatbokslutet.

Hållbara förpackningar

Hållbara förpackningar – mindre plast

Redan idag är 90 % av våra förpackningar av papp och då antingen från certifierat hållbart skogsbruk eller återvunnet papper. Nu förstärker vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare genom att minska på mängden förpackningar av plast.

Under sommaren 2018 tog vi bort plastlocket från McFlurry och i år har vi tagit bort sugrören från våra matsalar, bytt från plastmugg till pappmugg för milkshake, och Smoothies och Frappés serveras i Plant Bottle. Vi genomför även ett test av papperssugrör på två restauranger i Västerås.

Dessa ansträngningar stöder McDonald’s globala åtaganden för hållbara förpackningar och återvinning.

Energi

Energi

McDonald’s i Sverige köper 100 % förnyelsebar el och vi arbetar kontinuerligt med att minska den totala energiförbrukningen i våra restauranger. 2017 genomförde vi en stor energikartläggning av våra restauranger i syfte att kunna staka ut vägen till framtida energieffektiviseringar.

Mindre matsvinn

Mindre matsvinn

Vi på McDonald’s har alltid strävat efter att så lite mat som möjligt ska gå till spillo. Nära samarbete med våra leverantörer och vår logistikpartner gör att så lite mat som möjligt kasseras fram till restaurangerna. På våra restauranger är svinnet på 1,19 % vilket är lågt och med vårt nya produktionssystem som nu rullas ut runt om i Sverige ser vi att vi kan minska matsvinnet med ytterligare 20 %! Läs mer om framtidens gästupplevelse på McDonald’s här!

Återvinning

Återvinning

Samhället behöver gå från en linjär ekonomi till en cirkulär – så att avfall betraktas som värdefulla resurser och tas om hand på bästa miljömässiga sätt. Vi jobbar löpande för att förbättra vår källsortering och arbetar för att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas. T ex återvinns all vår frityrolja till naturbiodiesel.

Idag återvinns allt avfall från våra restauranger och blir nytt material eller återvinns som energi. Vi strävar även efter att minimera mängden plast, kartong och papper som går åt för att producera våra förpackningar och därmed minska mängden avfall. För de förpackningar som ändå behövs för att skydda maten och hålla den fräsch, så använder vi förnybara material i så stor utsträckning som möjligt.

Transporter

Transporter

McDonald’s har under många år arbetat med att minska användandet av fossila energikällor. Därför drivs våra transporter med förnyelsebara bränslen och vi bygger laddstolpar på fler av våra restauranger så att man kan ladda sin elbil hos oss.

Råvarorna till våra ca 210 restauranger transporteras idag med lastbil som till ca 80 % körs på det förnyelsebara bränslet HVO.

Ladda elbilen

Ladda elbilen

Redan 2009 installerade vi vår första laddstation för elbilar vid restaurangen Lindvreten i Skärholmen. 2012 installerade vi den första snabbladdaren och tillsammans med Fortum Charge & Drive har vi fortsatt att bygga ut laddmöjligheter på våra restauranger.

Idag har vi 55 laddstolpar på 39 restauranger varav 29 har snabbladdare och fler ska det bli! 2018 laddades el för att köra motsvarande 34 varv runt jorden! Det är glädjande och inspirerar oss till att fortsätta att bygga ut laddmöjligheter runt om i Sverige. Vårt mål är att alla våra McDrive-restauranger ska ha laddstolpe till 2020. Här kan du se aktuell laddstatistik från våra restauranger.

Hållbarhetsrapport

Läs mer

Vår matfilosofi

Läs mer

För ett svenskt lantbruk

Läs mer