Ronald McDonald Hus

När ett barn blir sjukt, allvarligt sjukt, så stannar tiden och ingenting annat spelar någon roll. Plötsligt är det fullkomligt ointressant att man har för mycket att göra på jobbet eller inte har råd att åka på skidsemester det här året heller. Det enda som spelar någon roll är att barnet inte ska vara sjuk.

Tillbaka till Vår roll

Men ibland är man så sjuk att det inte går att bo hemma. Ibland behöver det sjuka barnet specialistvård på ett sjukhus långt ifrån hemmet. Men det är svårt att bli riktigt bra utan sin familj, långt hemifrån i främmande sjukhusmiljö med apparater överallt och folk i vita rockar. Därför finns Ronald McDonald Hus.

Det är ett hus som ska vara så likt ett riktigt hem och så nära ett sjukhus man behöver vara. Här kan hela familjen bo och leva tillsammans under ofta långa behandlingstider, nära till sjukhuset. För vi övertygade om att man läker bättre och snabbare om man får vara tillsammans med sin familj.

Det var Paul Lederhausen, som grundade McDonald’s i Sverige och Iréne Lederhausen, som grundade Ronald McDonald Barnfond. Pauls och Irénes dotter Erica föddes med cystisk fibros. Det var inte sjukdomen i sig som plågade Erica mest, utan att bli bortlämnad till sjukhuset, fråntagen det normala livet, utan närhet till sin familj. Erica gick bort 16 år gammal. Paul och Iréne beslöt sig för att försöka ge andra barn det deras dotter inte fick. Inspirationen kom från Ronald McDonald Hus i Philadelphia, USA.

Idag finns fem Ronald McDonald Hus i Sverige: Huddinge, Göteborg, Lund, Linköping och Uppsala och sedan det första Huset öppnades har närmare 200 000 familjemedlemmar bott där. De kommande åren kommer Ronald McDonald Barnfonds fokus vara att hjälpa till och bygga ut de befintliga Husen då behovet av fler rum på Husen är stort.

Ronald McDonald Barnfond grundades 1990 och är en fristående ideell stiftelse. Fonden har 90-konto och står under kontroll av Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att det finns en garanti att gåvor används på rätt sätt och går till ändamålet.