McDonald’s Haarlem Casablancastraat introduceert Koffie met een Cop

31.03.2023

Haarlem, 31 maart 2023 – Voor gasten, buurtbewoners en ondernemers organiseert McDonald’sRestaurant Haarlem Casablancastraat “Centrum Schalkwijk” voortaan elke eerste maandag van demaand een vrijblijvend contactmoment met de wijkagent. Dit doet de restaurantketen onder de noemerKoffie met een Cop, een initiatief om de buurt meer met elkaar te verbinden. Onder het genot van eenkop koffie gaan wijkagenten met buurtbewoners in gesprek over wat er speelt in de wijk. Op maandag 3april gaat het initiatief van start: iedereen uit de buurt is welkom.

Het idee van een maandelijks koffiemoment met de wijkagent komt oorspronkelijk uit Amerika. In 2016 startteMcDonald’s Dordrecht in Nederland met het initiatief. Het restaurant aan de Casablancastraat is het eersteMcDonald’s restaurant in Haarlem dat in gezamenlijkheid met de wijkagent Koffie met een Cop gaatorganiseren. McDonald’s vindt het belangrijk een positieve bijdrage te leveren aan de buurt en wil op deze wijzemeer verbinding en begrip creëren. De toegankelijkheid van McDonald’s voor alle lagen van de samenlevingmaakt een gesprek tussen agenten en burgers laagdrempelig.

De onderling positieve ervaring van zowel politie als de Franchisenemers van McDonald’s zorgt ervoor dat zij opsteeds meer locaties de krachten bundelen en een maandelijks spreekuur in het restaurant organiseren:onlangs startte ook McDonald’s Rotterdam samen met de wijkagent met Koffie met een Cop. Desgevraagdgaven buurtbewoners daar aan dat mensen de wijkagent beter weten te vinden en eerder aanspreken dankzijhet initiatief.

Iedere eerste maandag van de maand van 10.00 – 12.00 uur is iedereen uit de buurt welkom aan deCasablancastraat 20 om bij McDonald’s in gesprek te gaan met de wijkagent: maandag 3 april voor het eerst.

Robert de Gruyter, Franchisenemer van McDonald’s Haarlem Casablancastraat, heeft samen met de wijkagenthet initiatief genomen om Koffie met een Cop tot stand te brengen in Centrum Schalkwijk: “Ik geef om dezebuurt en vorm heel graag met mijn restaurant de brugfunctie tussen burger en politie om de wijk leefbaar enprettig te houden. Daarom was het mijn wens om ook hier aan de Casablancastraat Koffie met een Cop tefaciliteren, samen met de wijkagent. Het is voor ons een kleine moeite ons restaurant maandelijks voor ditinitiatief beschikbaar te stellen, zodat gasten en de wijkagent de ruimte hebben om ongedwongen met elkaarin gesprek te gaan, met een kopje koffie dat wij aanbieden.”

Wijkagent Edwin Koolmoes is blij met dit gezamenlijk initiatief: “Weten wat er speelt in de lokale omgeving isvoor ons van groot belang om te kunnen bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in Schalkwijk. Daarhebben we bewoners en ondernemers voor nodig. En bovendien vinden we het belangrijk om in goed contactte staan met de buurt, laagdrempelig met elkaar in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. HetMcDonald’s restaurant vormt hier de perfecte setting voor, we vinden het mooi dat we dit samen tot stand gaanbrengen. Als wijkagent nodig ik iedereen uit om langs te komen en kijk ik uit naar de eerste kopjes koffie metde buurt.”