McDonald’s roept gasten op om samen meer te doen voor minder afval

17.03.2023

Utrecht, 17 maart 2023 -Op zaterdag 18 maart beloont McDonald’s elke gast met een kop koffie ofthee wanneer zij zich samen met de Crew van het restaurant inzetten om de omgeving op te ruimen.Iedereen kan een vuilniszak ophalen in het restaurant en deze dezelfde dag weer vol inleveren.Daarbij maakt het niet uit wiens afval het is, want elke stap in de goede richting telt. McDonald’sneemt dit initiatief in aanvulling op alle andere activiteiten die zij dagelijks al ondernemen. Zo is erelke dag gemiddeld een medewerker per restaurant (1fte) bezig om al het zwerfafval op te ruimenrondom het restaurant, worden verpakkingen steeds meer beperkt en gerecycled en blijft McDonald’sgasten attenderen op het goed weggooien van hun afval in de prullenbakken die in en rondom hetrestaurant te vinden zijn.

Ook de 20.000 medewerkers worden uitgedaagd door McDonald’s Nederland om mee te doen op LandelijkeOpschoondag. Onder de restaurants is een ware competitie opgestart. De opvallendste foto die gemaakt istijdens het afval verzamelen, wordt beloond met een prijs voor het hele restaurant. De medewerkers van hethoofdkantoor steken ook de handen uit de mouwen samen met de organisaties waar zij doorgaans al meesamenwerken om zwerfafval in Nederland te verminderen: van gemeentes tot zakelijke relaties.

McDonald’s al bijna 10 jaar lang partner van Nederland Schoon

Landelijke Opschoondag is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon, waarbij bedrijven,gemeenten en vrijwilligers samen zwerfafval opruimen. McDonald’s werkt sinds 2014 samen met NederlandSchoon op diverse topics op het gebied van zwerfafval in Nederland. Niet alleen worden kennis en inzichtengedeeld, maar sindsdien wordt er elk jaar ook mee gedaan aan Landelijke Opschoondag.

Ingrid Goethart, directeur van Nederland Schoon is blij met het langdurige partnership met McDonald’s: “Wijweten dat het bij McDonald’s eigenlijk elke dag Landelijke Opschoondag is en daar zijn wij enorm blij mee.Met hun inzet voor een zwerfafvalvrije omgeving en vermindering van afval in het algemeen zijn zij eenabsolute koploper in de keten. Wij als Nederland Schoon zijn trots om samen met McDonald’s als partner tewerken aan het voorkomen van (zwerf)afval.”

Patrick Tieleman, Director Operations bij McDonald’s Nederland: “Een schone en opgeruimde omgeving,daar worden wij als goede buur zelf ook blij van. Het hele jaar zijn er bij elk restaurant dagelijks collega’sbezig om de buurt schoon te houden. Op Landelijke Opschoondag pakken we het samen met vrijwilligers enbuurtbewoners nog iets grootser aan, om samen nog meer impact te maken. Ik hoop dan ook dat zo veelmogelijk Nederlanders met ons meedoen, zodat we samen kunnen genieten van een buurt vrij vanzwerfafval."

Samen meer doen voor minder afval

McDonald’s wil zo veel mogelijk van hun verpakkingen ook weer inzamelen. Daarom wordt er bij veelMcDonald’s restaurants bijvoorbeeld op eigen initiatief minimaal 100 meter rondom het restaurantaangehouden voor de dagelijkse zwerfafvalopruimrondes, in plaats van de 25 meter die wettelijk verplicht is.Ook werkt McDonald’s vaak nauw samen met gemeenten en stakeholders om gasten afval beter te latenweggooien en heeft McDonald’s samen met gedragswetenschappers structurele zwerfafvalaanpakontwikkeld, die gericht is op het belonen van goed gedrag.

Daarnaast wil McDonald’s ook samen significant meer doen voor minder afval. Daarom werkt hetfamilierestaurant niet alleen wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van verpakkingsmaterialen,maar ook lokaal. Hierin werkt McDonald’s nauw samen met gemeentes en belangenorganisaties zoalsNederland Schoon.

McDonald’s Nederland heeft het doel om het aandeel van het afval dat wordt gerecycled te verhogen naar100% in 2025. Ook onderzoeken wij hoe het aandeel verpakkingen met 30% kan worden verminderd. Meerdan vier vijfde van restafval wordt inmiddels nagescheiden (85%) en eind 2023 is dit 100%. Zo kunnen erzoveel mogelijk grondstoffen uit restafval gerecycled worden tot materialen voor nieuwe producten.

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.