McDonald’s stapt over op regionaal opgewekte groene stroom

08.01.2023

Utrecht, 6 januari 2023 – Per 1 januari 2023 maken alle 262 restaurants van McDonald’s in Nederlandgebruik van 100% duurzame en regionaal opgewekte zonne- en windenergie. De stroom is afkomstigvan wind- en zonneparken die de afgelopen twee jaar nieuw zijn ontwikkeld. Daarmee stimuleertMcDonald’s het duurzaam opwekken van stroom in Nederland. Deze verduurzaming van deenergievoorziening maakt deel uit van een bredere samenwerking met Eneco om defamilierestaurants energieneutraal te maken.

In de bredere aanpak ligt de focus op het reduceren van het energieverbruik en zelf opwekken van energie.Dit varieert van zonnepanelen op het dak tot het opslaan van duurzaam opgewekte energie. Ook wordt ergekeken naar het uitbreiden van gasloze restaurants in nauwe samenwerking met de Franchisenemers,McDonald’s Nederland en Eneco. Alle nieuwe restaurants worden al gasloos opgeleverd, waardoor inmiddelsruim 50 restaurants een volledige elektrische energievoorziening hebben.

verminderenvan zwerfafval. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die de omgeving biedt. Een restaurantmidden in de stad kent andere kansen op het vlak van verduurzaming dan een restaurant langs de snelweg.

Patrick Tieleman, Director National Operations, McDonald’s Nederland is enthousiast over desamenwerking: “Elke stap die we kunnen zetten om onze restaurants te verduurzamen, willen we blijvennemen als McDonald’s

.

Dat we dit nu extra kracht bij kunnen zetten in deze samenwerking met Eneco,maakt me dan ook erg trots. Juist omdat deze stroom additioneel is én regionaal opgewekt is. Ik kijk er naaruit om samen met Eneco en onze Franchisenemers de energietransitie voor McDonald’s in Nederland verdervorm te geven.”

Dick Velings, Directeur B2B Eneco: “Verduurzamen gaat sneller wanneer je het samen doet. Dat is ook deinsteek van onze samenwerking met McDonald’s. Voortaan maken alle restaurants gebruik van regionaalopgewekte groene stroom. Ondertussen onderzoeken we hoe we de restaurants volledig energieneutraalkunnen maken; bijvoorbeeld door van het gas af te gaan of eigen energie-opwek te realiseren.”

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.