McDonald’s Winterswijk beloont goed opruimgedrag tijdens Landelijke Opschoondag

17.03.2023

Winterswijk, 17 maart 2023. McDonald’s Winterswijk doet ook dit jaar weer mee aanLandelijke Opschoondag. Het familierestaurant roept buurtgenoten op om mee te doen opzaterdag 18 maart.

Iedereen kan een vuilniszak ophalen in het restaurant en deze dezelfdedag weer vol inleveren. Daarbij maakt het niet uit wiens afval het is, want elke stap in degoede richting telt volgens het restaurant. Winterswijkers die samen met McDonald’s op 18maart de handen uit de mouwen steken voor een schone buurt krijgen als bedankje een kopkoffie of thee.

McDonald’s Winterswijk zet zich het hele jaar door in voor het bestrijden van zwerfafval in de wijdeomgeving van het restaurant. Zo is er elke dag gemiddeld een medewerker (1fte) bezig om al hetzwerfafval op te ruimen rondom het restaurant, worden verpakkingen steeds meer beperkt en blijftMcDonald’s gasten attenderen op het goed weggooien van hun afval in de prullenbakken die in enrondom het restaurant te vinden zijn.

Landelijke Opschoondag

Landelijke Opschoondag is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon, waarbij bedrijven,gemeenten en vrijwilligers samen zwerfafval opruimen. McDonald’s werkt sinds 2014 samen metNederland Schoon op diverse onderwerpen op het gebied van zwerfafval in Nederland. Niet alleenworden kennis en inzichten gedeeld, maar sindsdien wordt er elk jaar met alle Nederlandserestaurants ook mee gedaan aan Landelijke Opschoondag.

Erhan Cavusoglu, Restaurant Manager van McDonald’s Winterswijk: “Een schone en opgeruimdeomgeving, daar worden wij als goede buur zelf ook blij van. Het hele jaar door zijn er bij elkrestaurant dagelijks collega’s bezig om de buurt schoon te houden. Op Landelijke Opschoondagpakken we het samen met vrijwilligers en buurtbewoners nog iets grootser aan, om samen nogmeer impact te maken. Ik hoop dan ook dat zo veel mogelijk Nederlanders met ons meedoen,zodat we samen kunnen genieten van een buurt vrij van zwerfafval."

Ook de Crew van McDonald’s worden uitgedaagd om mee te doen aan Landelijke Opschoondag.Onder de Nederlandse restaurants is een ware competitie opgestart. De opvallendste foto diegemaakt wordt tijdens het afval verzamelen, wordt beloond met een prijs voor het hele restaurant.

Samen meer doen voor minder afval

McDonald’s wil zo veel mogelijk van hun verpakkingen ook weer inzamelen. Daarom wordt er bijveel McDonald’s restaurants bijvoorbeeld op eigen initiatief minimaal 100 meter rondom hetrestaurant aangehouden voor de dagelijkse zwerfafvalopruimrondes, in plaats van de 25 meter diewettelijk verplicht is. Ook werkt McDonald’s vaak nauw samen met gemeenten en stakeholders omgasten afval beter te laten weggooien en heeft McDonald’s samen met gedragswetenschappersstructurele zwerfafvalaanpak ontwikkeld, die gericht is op het belonen van goed gedrag.

Daarnaast wil McDonald’s ook samen significant meer doen voor minder afval. Daarom werkt hetfamilierestaurant niet alleen wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming vanverpakkingsmaterialen, maar ook lokaal. Hierin werkt McDonald’s nauw samen met gemeentes enbelangenorganisaties zoals Nederland Schoon.

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.