Kunder og gæster, der indgiver feedback eller øvrige henvendelser

Her beskriver vi, hvordan vi behandler dine persondata, når du sender feedback, spørgsmål, klager og andre henvendelser, samt når vi sender rabatkort til dig.

Vi behandler dine persondata med henblik på at:

Når du indsender feedback, spørgsmål, klager og andre henvendelser, behandler vi dine persondata for at håndtere disse henvendelser og besvare dig. Vi behandler også dine persondata, når vi sender rabatkort til dig.

Dataansvarlig
Food Folk Danmark ApS (registreret adresse: Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg, Danmark, CVR-nummer: 24214087)

Kategorier af persondata
Navn, E-mail, Telefonummer, Fødselsdato, ID-kort (sundheskort eller lignende), Helbredsoplysninger (f.eks. i form af lægeattest), Transaktionsoplysninger

Retsgrundlag
Vi behandler dine persondata på grundlag af vores legitime interesse (til at håndtere feedback og andre henvendelser og tilbyde rabatkort hvor det er passende), jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvordan indsamles persondata
Vi indsamler persondata enten direkte fra dig eller fra vores tredjeparts løsningsudbydere.

Vi overfører dine persondata til følgende kategorier af modtagere
Virksomheder i Food Folk Group, udbydere af CRM-værktøjer, udbydere af kundeoplevelsesløsninger, konsulenter inden for softwareteknik, udbydere af kontorpakkesoftware.

Overførsler til tredjelande
Vi overfører dine persondata til Det Forenede Kongerige Storbritannien (UK), Amerikas Forenede Stater (USA) og New Zealand til vores databehandlere og underdatabehandlere for at sikre, at det angivne formål opfyldes. Når vi overfører dine persondata til et land uden for EU/EØS, bruger vi enten EU standardkontraktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande eller afgørelser om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som overførselsgrundlag. Du kan finde lande med afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau her, og de EU standardkontraktbestemmelser, der er udstedt af Europa-Kommissionen, kan findes her.

Oplysninger om en lovbestemt eller kontraktmæssig forpligtelse til at give persondata
N/A

Få maden leveret til døren med McDelivery

Vælg en McDelivery partner for at fortsætte
Bestil direkte hos Wolt og Just Eat.
Du forlader nu mcdonalds.dk og bliver linket til et websted, der kontrolleres af en tredjepart. Indholdet og politikkerne, herunder privatlivspolitikken, på det websted, du nu besøger, kan variere fra McDonalds synspunkter og politikker. Sørg for at gennemgå politikkerne for hvert websted, du besøger. McDonald's er ikke ansvarlig for udtalelser, politikker, udtalelser eller praksis på dette websted