Generelle vilkår og betingelser

Disse vilkår er senest opdateret februar 2023.

 

1.    Generelt

Følgende vilkår og betingelser er gældende for trådløst internetadgang (“wi-fi”) og onlinetjenester (mcdonalds.dk website via desktop og mobil, McDonald’s mobile apps og andre digitale medier, under ét “onlinetjenester”) udbudt af Food Folk Danmark ApS, CVR. nr. 24 21 40 87, Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (herefter kaldet “McDonald's”, “vi” eller “os”), samt alle bestillinger, der afgives af kunden (“dig”) til McDonald’s via vores onlinetjenester.

Ved at bruge McDonald’s wi-fi og onlinetjenester, erklærer du dig indforstået med disse vilkår og betingelser (“vilkårene”) og bekræfter at du har læst og forstået betingelserne, inden brug.

Disse vilkår gælder med de nødvendige tilpasninger, afhængig af onlinetjeneste, når du bruger wi-fi, installerer, tilgår eller bruger websites, apps eller andre digitale medier og/eller afgiver en bestilling. Under pkt. 2 fremgår de enkelte onlinetjenesters specialvilkår.

For nærmere information om McDonald's indsamling og behandling af dine personoplysninger henvises der til McDonald’s persondatapolitik. Persondatapolitikken beskriver bl.a., hvordan McDonald’s indsamler, anvender og deler dine oplysninger samt dine rettigheder i forbindelse hermed. Med din accept af disse vilkår bekræfter du, at du har læst McDonald's persondatapolitik.

Vores wi-fi og onlinetjenester kan benyttes af personer, der er fyldt 16 år. Bestillinger, der betales med betalingskort og gavekort, kan afgives af personer, der er fyldt 16 år.

Inddragelse af et produkt eller en tjeneste under en af vores onlinetjenester, er ingen garanti for at disse produkter eller tjenester vil være tilgængelige til enhver tid. Vi forbeholder os retten til at lade produkter og tjenester udgå til enhver tid. En eventuel sletning af app'en og eller konti i app'en, vil blive varslet.

 

Vilkårsændring og opdateringer

McDonald's kan til enhver tid (med eller uden varsel) opdatere, ændre eller lukke wi-fi eller onlinetjenesterne (eller din adgang til dem), herunder ved at pushe opdateringer til (eller fjerne funktionaliteter eller adgang fra) enhver McDonald’s onlinetjeneste, du måtte have installeret på din enhed.

McDonald's kan ligeledes frit og til enhver tid opdatere disse vilkår (med eller uden forudgående varsel til dig). De vilkår og betingelser, der vil være gældende for benyttelse af wi-fi og onlinetjenester, samt for din bestilling, vil være dem, der fremgår af mcdonalds.com på det givne tidspunkt, du benytter wi-fi og/eller onlinetjenester. Du bør tjekke disse vilkår med løbende mellemrum, så du altid er bekendt med det seneste indhold. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge wi-fi og onlinetjenesterne og bede McDonald's lukke en eventuel onlinetjenestekonto, du måtte have oprettet. For at lukke din konto, gå til logge ind her og herefter vælge slet konto eller kontakt os her med angivelse af e-mailadressen på den konto som ønskes slettet.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at spærre adgangen til brugerens konto, hvis vedkommende overtræder en eller flere betingelser i disse vilkår og betingelser.

De enkelte bestemmelser i disse vilkår er indbyrdes uafhængige. Hvis én af dem kendes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende, som således fortsat vil være fuldt ud gældende.

 

1.1   Tilgængeligheden

Der kan forekomme beskrivelse af produkter på onlinetjenesterne, som ikke tilbydes på din lokale McDonald’s. Alle produkter tilbydes derfor med forbehold for rådighed ("så længe lager haves") og ikke alle restauranter forhandler alle produkter. De billeder af produkter og indpakning, der vises i onlinetjenesterne, er kun eksempler, og det faktiske produkt og/eller indpakningen, du får i restauranten, kan adskille sig fra billederne. Sådanne forskelle kan skyldes din enheds visning af farver eller andre omstændigheder, som f.eks. forskelle i anvendte ingredienser, leverandører, regionale forskelle og skiftende årstider.

 

1.2   Misbrug og ansvar

Dit ansvar

Misbruger du wi-fi eller onlinetjenesterne, eller medvirker du hertil, kan McDonald's rejse erstatningskrav eller gøre regres mod dig.

Du er selv ansvarlig for, at din kommunikation, aktiviteter og brug af wi-fi og onlinetjenesterne lever op til gældende lovgivning og ikke krænker andres rettigheder.

Wi-fi og onlinetjenesterne stilles til rådighed af McDonald's, som de er og forefindes, og uden garantier af nogen art. Wi-fi og onlinetjenesterne kan indeholde unøjagtigheder eller fejl. Din brug af wi-fi og onlinetjenesterne er på eget ansvar. McDonald's indestår ikke for, at onlinetjenesterne er egnede til eller tilgængelige for brug uden for Danmark. Hvis du bruger onlinetjenesterne uden for Danmark, er du selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning.

Du må ikke foretage nogen handling, som kan skade eller forringe wi-fi, onlinetjenesterne eller en server eller et netværk, som understøtter onlinetjenesterne. Du må ikke bruge nogen uautoriseret teknologi eller automatiseret system til at tilgå onlinetjenesterne eller trække indhold ud af disse, herunder men uden begrænsning til spiders/edderkopper, bots/robotter, crawlers, screen scrapers, avatars, intelligent agents eller offline læsere. Du må endvidere ikke beskadige, overbelaste, forringe eller skaffe dig uautoriseret adgang til wi-fi, onlinetjenesterne, eller nogen med onlinetjenesterne forbundet brugerkonto.

 

Indhold leveret af tredjemand

Onlinetjenesterne indeholder muligvis links til eller muliggør anvendelse af websites, downloads, indhold, sociale netværk eller andre digitale tjenester, som tilhører og/eller udbydes af tredjemand. Sådant indhold skal ikke anses for at udgøre en godkendelse, anbefaling eller garanti fra McDonald’s side. McDonald’s er ikke ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af informationer fra tredjemand eller for de produkter eller tjenesteydelser, som tredjemand udbyder eller sælger.

McDonald’s er ikke ansvarlig for aftaler, transaktioner eller andre arrangementer, som indgås mellem dig og tredjemand. Brug af tredjemands onlinetjenester vil være omfattet af disse onlinetjenesters egne vilkår, herunder disse onlinetjenesters privatlivspolitik.

 

McDonald’s ansvar

Bliver der rejst krav mod McDonald’s pga. dine aktiviteter mv., skal McDonald’s friholdes for alle krav. McDonald’s er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade herunder tab af fortjeneste, omsætning eller data, der er forårsaget af wi-fi, onlinetjenesterne, eller din brug heraf fx hvis du mister din smartphone, eller hvis du eller andre misbruger onlinetjenesterne. McDonald’s er herudover ikke ansvarlig for McDonald’s manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, hvis den manglende opfyldelse skyldes eller har forbindelse med nogen begivenhed, som ligger uden for McDonald’s kontrol.

 

McDonald's adgang til at lukke Onlinetjenesterne eller Netværket

Ved klager eller mistanke om ulovligheder, uregelmæssigheder eller misbrug af wi-fi eller onlinetjenesterne kan McDonald's - uanset om det angår dit eller andres misbrug - suspendere eller lukke wi-fi eller onlinetjenesterne ned uden varsel (inkl. dine eventuelle rettigheder), ligesom McDonald’s altid kan opsige din adgang til onlinetjenesterne og kræve, samt slette din konto. McDonald’s forbeholder sig endvidere ret til at nægte adgang til wi-fi eller onlinetjenesterne uden forudgående varsel og efter eget skøn, herunder i tilfælde af misbrug.

 

1.3   Børn

Børn kan som udgangspunkt ikke indgå aftaler på eller vedrørende de specifikke onlinetjenester, og McDonald’s kræver derfor forældrenes tilmelding eller samtykke. Det skal således være forældre, der tilmelder børn McDonald’s klubber som fx FamilieTid.

Hvis en forælder eller værge ikke accepterer disse vilkår, skal barnet øjeblikkeligt ophøre med at bruge onlinetjenesterne og enten selv lukke en eventuel onlinetjenestekonto ned, som barnet måtte have oprettet, sammen med sin forældre gennem siden her, eller bede McDonald's lukke en eventuel onlinetjenestekonto, ved at kontakte os her med angivelse af e-mailadressen på den konto, som ønskes slettet, samt årsagen kontoen ønskes slettet.

 

1.4   Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder i eller til onlinetjenesterne tilhører McDonald's, McDonald’s licensgivere eller en af McDonald’s samarbejdspartnere. onlinetjenesterne kan også indeholde forretningsnavne og varemærker tilhørende tredjemand. Du opnår ingen rettigheder til immaterielle rettigheder knyttet til onlinetjenesterne.

McDonald’s tildeler dig ved brug af onlinetjenesterne en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke- overdragelig, genkaldelig licens til brug af onlinetjenesterne til personligt brug (men ikke kommercielle formål). Du tildeles således ingen ejendomsret.

 

1.5 Brugerbidrag

I nogle onlinetjenester kan du blandt andet indsende kommentarer, bemærkninger, forslag, idéer, grafik, fotos, spørgsmål, klager, bidrag til konkurrencer eller øvrige oplysninger, som opslås eller kommunikeres til McDonald's. Disse oplysninger bliver behandlet som ikke-fortrolige og ikke-ophavsretligt beskyttet. Du anerkender og accepterer, at du ved at indsende oplysninger til McDonald's gennem onlinetjenesterne giver McDonald's en tidsubegrænset, uigenkaldelig, global, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig licens til blandt andet at bruge, reproducere, distribuere, underlicensere, modificere, oversætte, udarbejde afledte værker af, overføre, offentliggøre og udsende oplysningerne til et hvilket som helst formål, herunder i kommercielt øjemed, uden samtykke fra og kompensation til dig eller nogen anden person.

Du indestår samtidig for, at du har rettighederne til det materiale, som du uploader til onlinetjenesterne. Det er dit ansvar at sørge for, at det du sender til onlinetjenesterne ikke indeholder oplysninger eller billeder, som kan gøre det muligt for andre at identificere personer eller deres private oplysninger eller ejendom, særligt deres rigtige navn eller adresse.

Du er ansvarlig for, at du ikke uploader materiale på onlinetjenesterne som er upassende eller som reklamerer for noget. Herudover må du ikke udgive dig for at være en anden person eller virksomhed. Du må ikke mobbe, forfølge, skade eller på anden måde chikanere andre brugere af onlinetjenesterne.

 

1.6   Overdragelse

McDonald's har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation eller enhed, uden at dette på nogen måde påvirker dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til vilkårene. Du må derimod ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår til andre, medmindre McDonald's giver skriftlig tilladelse hertil.

 

1.7   Lovvalg og værneting

Disse vilkår er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

 

1.8   Kontakt

McDonald's driver og kontrollerer onlinetjenesterne, men er ikke ansvarlig for driften af størstedelen af restauranterne. De fleste restauranter ejes og drives af uafhængige franchisetagere eller datterselskaber. Hver restaurant er selv ansvarlig for overholdelse af gældende love og regler for alt, hvad der har med leveringen af produkter til dig at gøre.

Se restauranterne her

Du er velkommen til at kontakte McDonald’s på:

Food Folk Danmark ApS
Falkoner Allé 20
2000 Frederiksberg

Har du spørgsmål eller bemærkninger til wi-fi eller onlinetjenesterne kan du med fordel skrive til vores kundeservice her.

 

 

2.   De enkelte onlinetjenester

2.1 McDonald’s Danmarks website

McDonald’s Danmark website (“website”) udbydes af McDonald’s og kan tilgås via https://www.mcdonalds.com/dk/da-dk.html. Brug af website koster ikke noget bortset fra almindelig datatakst, ved brug fra mobilen via din mobile data.

Ved brug af websitet accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, som altid er tilgængelige her: https://www.mcdonalds.com/dk/da-dk/vilkaar-og-betingelser.html

Formålet med app'en er bl.a. at vise nyheder, samt vise vores menu. Her vil vi vise produkter, der er på menuen nu, samt produkter, der introduceres på menuen indenfor nærmeste fremtid. Ved produkter, der endnu ikke tilbydes i McDonald’s restauranter, vil dette være angivet ved en fra dato, der hvor produktet vises.

 

2.2 McDonald’s Danmark app

McDonald's Danmark app ("app'en") udbydes af McDonald's.

Download og brug af app'en koster ikke noget bortset fra almindelig datatakst. 

Du kan downloade app'en via Google Play eller Apple App Store. Du skal være mindst 16 år for at bruge app'en. Formålet med app'en er bl.a. at vise nyheder, give vores loyale brugere Rewards, give adgang til konkurrencer hvor brugeren kan vinde Deals, samt vise vores menu. Her vil vi vise produkter, der er på menuen nu, samt produkter, der introduceres på menuen indenfor nærmeste fremtid. Ved produkter, der endnu ikke tilbydes i McDonald’s restauranter, vil dette være angivet ved en fra dato, der hvor produktet vises. App'en vil desuden give adgang til vores loyalitetsprogram (afsnit 2.2.2) samt til bestilling af mad, som kan afhentes i en valgfri McDonald’s restaurant (afsnit 2.2.3).

Ved brug af app'en accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, som altid er tilgængelige i app'en og her: https://www.mcdonalds.com/dk/da-dk/vilkaar-og-betingelser.html

Google og Apple Inc. er ikke sponsor af eller på anden måde associeret med konkurrencer i app'en.

 

Hvilke smartphones kan downloade app'en?

App'en kan bruges til iOS 13.0 samt Android 7.1 og nyere mobile operating system versioner. Ved brug af app'en med andre smartphonesystemer, kan vi ikke garantere app'en er funktionsdygtig.

 

2.2.1 Brug af McDonalds app'en

App'en er McDonald's talerør til dig. Når app'en og din GPS-funktion er aktiveret, viser app'en McDonald's restauranter i nærheden af dig. Du kan også føje restauranter til din favoritliste, så de er nemme at finde igen. For hver restaurant får du information om afstand, åbningstider, kontaktinformation og om restauranten har McDrive, McCafé, indendørs legeplads og arrangerer fødselsdage. Du har også mulighed for at se vores menukort, priser og kampagner med app'en.

I menukortet på vores hjemmesiden, finder du ingredienser, allergi- og næringsoplysninger på alle vores produkter. Du finder disse under det enkelte produkt på menukortet, når du klikker på produktet. Under ’Information om allergener’ i menuen ’Hjem’ i app’en, kan du se hvilke allergener vores produkter indeholder. Denne allergitabel kan også tilgås fra vores hjemmeside. Du finder linket i bunden af vores site, under Madkvalitet, Allergitabel.

McDonald’s fralægger sig i videst muligt omfang ansvar for nøjagtigheden af værdier udarbejdet af McDonald’s leverandører og værdier fra andre eksterne kilder. Oversigten opdateres løbende for at afspejle de nuværende produkter og kan derfor variere fra andre materialer fx tryksager. Alle oplysninger er korrekte ved offentliggørelse, men kan ændres uden varsel.

 

2.2.2 MyMcDonald's Rewards

Dette afsnit i nærværende vilkår beskriver vores kundeklub MyMcDonald's. Kundeklubben giver dig mulighed for at optjene point, der giver dig fordele, når du køber produkter hos McDonald's deltagende restauranter.

 

Tilmelding og registrering 

For at kunne tilmelde dig MyMcDonald's kundeklub ’MyMcDonald’s Rewards’ også benævnt 'MyM Rewards', skal du downloade McDonald's Danmark app'en, oprette en konto (til brug af onlinetjenesterne) og give dit samtykke til at være med i MyMcDonald's Rewards. Dette kan gøres under min konto i app'en. Har du allerede en konto, kan du fortsætte med at anvende denne, men du får først adgang til MyMcDonald's Rewards kundeklub, når du har (1) gennemgået og accepteret disse vilkår og (2) givet dit samtykke til at være med i MyMcDonald's Rewards.

Du kan kun have én MyMcDonald's Rewards konto ad gangen. Din konto er personlig, og registrering af loyalitetspoint må kun ske for køb foretaget af den registrerede bruger og/eller medlemmer af dennes husstand.

 

Deals & Rewards

Du har mulighed for at modtage Deals og Rewards via onlinetjenesterne.

 1. Deals

  I app’en finder du Deals som kan anvendes af alle der har en konto i app’en og særligt gode Deals, som kun er tilgængelige for de brugere i app’en der er tilmeldt kundeklubben. Såfremt du ønsker adgang til alle Deals, skal du tilmelde dig kundeklubben. 

 2. Rewards

  Når du har optjent point via kundeklubben, kan du indløse en Reward for at bytte dine point til et produkt i en af vores restauranter.

Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for Deals og Rewards:

 

 1. Deals og Rewards er kun tilgængeligt via den aktuelle onlinetjeneste og på deltagende restauranter afhængig af tilgængelighed og gælder alene for det viste produkt frem til udløbsdatoen
 2. Deals og Rewards er begrænset i forhold til gældende serveringstider
 3. Medmindre andet er angivet, ophører Deals og Rewards efter indløsning
 4. Der kan kun anvendes én Deal eller én Reward per køb. I McDrive tillader vi kun ét køb. Inde i resturanten må du godt foretage flere køb.
 5. Deals og Rewards kan ikke overføres
 6. Deals og Rewards kan ikke indløses til kontanter
 7. Deals og Rewards kan ikke indløses ved bestilling gennem McDelivery via en tredjeparts leveringstjeneste (medmindre andet er udtrykkeligt aftalt)
 8. Derudover kan der gælde særlige vilkår og betingelser for den enkelte Deal eller Reward, som er angivet i tilknytning til den enkelte Deal eller Reward i onlinetjenesterne

 

Sådan indløser du en Deal eller en Reward 

Du indløser en Deal eller Reward, når du afgiver din bestilling:

 

 1. På din mobil enhed ved hjælp af onlinetjenesterne
 2. Ved at scanne QR-koden ved kassen
 3. Ved McDrive at scanne QR-koden eller læse nummerkoden op for personalet, der tager imod din bestilling
 4. Ved at scanne QR-koden eller indtaste nummerkoden på selvbetjeningsskærmene inde i restauranterne

 

Sådan optjener du point

Du optjener point, når du køber produkter hos McDonald's deltagende restauranter.  Pointene beregnes på baggrund af værdien af dit kvalificerende køb, således at du ved brug af en krone (1 DKK) opsparer 1 point (1 DKK = 1 point). 

For at optjene point skal du afgive din bestilling:

 

 1. På din mobil enhed ved hjælp af onlinetjenesterne
 2. Ved kassen og sikre QR-koden scannes inden betaling
 3. Ved McDrive at scanne QR-koden i betalingsvinduet, inden betaling
 4. Ved at scanne QR-koden eller indtaste nummerkoden på selvbetjeningsskærmene inde i restauranterne, når du er på menu forsiden

Din QR kode skal scannes inden du når til betalingsvinduet for at QR koden registreres korrekt – du vil få bekræftet at QR koden er registreret. Scannes QR koden først ved betalingsvinduet, registreres denne ikke, og du tildeles ingen point. Er du i tvivl om hvordan du scanner QR koden korrekt, bedes du rette henvendelse til en medarbejder inden scanning.

Hvis du ikke følger denne proces (1-4) på købstidspunktet, optjener du ikke point og kan heller ikke efterfølgende kræve point. Det kan tage noget tid før, at dine optjente point tilføjes til din konto.

Købet skal være foretaget af den registrerede bruger og/eller medlemmer af dennes husstand for at være pointgivende.

 

Bonus ved scanning i forbindelse med første køb

Når du er tilmeldt MyMcDonald’s Rewards og er logget ind i app'en, vil du første gang du køber produkter hos McDonald's deltagende restauranter, ved scanning af en QR kode i app'en, blive belønnet med en bonus på +100 point. De 100 point får du i tillæg til de point, dit første køb kvalificerer dig til.

 

Bonus- eller reklamekampagner

Fra tid til anden kan McDonald's tilbyde bonuskampagner eller point, der giver dig mulighed for at optjene point på nye og anderledes måder. De nærmere betingelser og vilkår for sådanne kampagner vil fremgå i forbindelse med den enkelte bonus- og/eller reklamekampagne, som vil være tilgængelig i onlinetjenesterne.

 

Maksimalt antal point, du kan optjene

For hver enkeltstående dag, kan du maksimalt optjene 2.000 point (”Daglige Belønningsgrænse”). Overskrider du de daglige Belønningsgrænsen ved et køb, optjener du point op til den Daglige Belønningsgrænse, men ikke for den del af købet, der overstiger den Daglige Belønningsgrænse. Har du nået den Daglige Belønningsgrænse, optjener du således ikke flere point ved køb samme dag. Din grænse nulstilles kl. 00:00 den efterfølgende dag.

Din konto kan til enhver tid maksimalt indeholde 9.999 point ("Belønningsgrænsen"). Har du nået Belønningsgrænsen, optjener du således ikke point før, at du har anvendt nogen af dine opsparede point. Overskrider du Belønningsgrænsen ved et køb, optjener du point op til Belønningsgrænsen, men ikke for den del af købet, der overstiger Belønningsgrænsen.

 

Indløsning af point

Du kan indløse dine point hos samtlige McDonald's restauranter i Danmark, så længe restauranten har det pågældende produkt på lager. Alle Restauranter, deltager i MyMcDonald’s Rewards kundeklub programmet.  Pointene kan indløses til en rabat eller et gratis produkt, som det fremgår i onlinetjenesterne. Point og Rewards har ingen kontant værdi og kan hverken overføres eller indløses kontant. 

I McDonald’s Danmark app'en i navigationsbaren i menuen Rewards kan du se hvilke Rewards du kan benytte, svarende til dine opsparede point ("MyMRewards-Produkter"). Du skal anvende McDonald's app'en for at konvertere dine point til Rewards.

Du indløser en Reward, når du afgiver din bestilling:

 

 1. På din mobil enhed ved hjælp af onlinetjenesterne*
 2. Ved at scanne QR-koden ved kassen
 3. Ved McDrive at scanne QR-koden eller læse nummerkoden op for personalet, der tager imod din bestilling 
 4. Ved at scanne QR-koden eller indtaste nummerkoden på selvbetjeningsskærmene inde i restauranterne. 

 

Vi har enkelte McDonald’s restauranter der af tekniske årsager ikke tilbyder at bestilling og betaling via app'en:
 

 • Københavns Hovedbanegårds, 1570 København V
 • Vesterbrogade 1B, 1620 København K
 • Ringstedgade 76, 4000 Roskilde

 

Rewards menu

I toppen af Rewards menuen findes der en QR kode. Når du ved første køb har optjent point, vil din pointstatus herefter vises herunder.  

Rewards-menuen indeholder en oversigt over de produkter, som pointene kan indløses til ("Rewards/MyRewards ”Produkter”"), samt en angivelse af hvor mange point hvert produkt kræver. Forskellige Rewards produkter kræver forskellige antal point. Det er ikke muligt at tilkøbe point eller betale differencen mellem det påkrævede antal point og det optjente antal point kontant for at få adgang til Rewards som kræver flere point end det antal du har optjent. For at ”låse op” for flere point, må du først optjene flere point via køb. 

I toppen af menuen findes to filtre. Rewards og Deals. Ved at trykke på Rewards vil du se alle de Rewards, som er tilgængelige for dig så snart du har givet samtykke til at være medlem i MyMcDonald’s Rewards kundeklub – og har optjent de point de enkelte produkter kan indløses til. Trykker du på Deals vil du se de Deals som du får adgang til som kontoindehaver i McDonald’s app'en. Disse Deals er personlige og gives til appkontoindehavere uagtet om de er tilmeldt MyMcDonald’s Rewards.

 

Udløb af dine point

Dine point udløber et år efter, at de er optjent ved udgangen af den aktuelle kalendermåned. Vi sender dig en påmindelse herom via onlinetjenesterne 4 uger før udløb.

 

Sletning og udmelding

Du kan til enhver tid slette din bruger eller melde dig ud af kundeklubben.

Du kan slette din bruger på en af følgende måder: 

 

 1. Sletning af din konto under "Slet Konto" under afsnittet Mere i app'en 
 2. Ved at gå til https://www.mcdonaldsapps.com/da-DK/account og logge ind, og vælge slet konto 
 3. Ved at kontakte os her  

Ved sletning af din konto i app'en, slettes alt data. Når du sletter din konto, udløber dine optjente point og rabatkuponer øjeblikkeligt. Pointene kan ikke refunderes eller genoprettes, hvis du på et senere tidspunkt vælger at oprette en konto. McDonald's anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer enhver sletning af din konto, således at du ikke utilsigtet mister dine point, Deals og Rewards.

Du bliver automatisk udmeldt af kundeklubben, hvis du tilbagekalder dit samtykke til at være med i MyMcDonald's. Dette kan gøres: 

 

 1. Under ’min konto’ i app'en
 2. Ved at kontakte os her   

Dine point og Rewards kan herefter ikke bruges, medmindre du igen giver dit samtykke.

Din bruger og dermed også dine optjente point bliver automatisk slettet efter 12 måneders inaktivitet. Vi vil altid henvende os til dig, inden vi foretager en endelig sletning af din bruger. Sletningen vil først finde sted 30 dage efter vores henvendelse, hvis du fortsat forholder dig inaktiv. Læs mere herom i vores Persondatapolitik her.

En konto kan slettes ved kontoindehaverens død, såfremt vi orienteres herom af pårørende. Optjente point samt Deals og Rewards, der endnu ikke er indløst, annulleres derefter. McDonald's lukker kontoen i app'en, inklusiv et eventuelt MyMcDonald’s medlemskab, så snart vi får besked om kontoindehaverens død. McDonald's er ikke ansvarlig for tab eller skader, som nogen måtte lide som følge af en sådan sletning.

 

Uacceptabel deltagelse og mistænkelig aktivitet 

Du accepterer, at følgende skal anses for uacceptabel deltagelse i kundeklubben ("Uacceptabel Deltagelse"): 

 

 1. Ethvert køb (inklusiv via tredje parter (fx eBay)), salg, tilbud om at sælge, donere eller andre handlinger i forbindelse med (1) app'en, (2) deals og/eller (3) rewards og/eller (4) MyMcDonald’s Rewards point, udover dem, der er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse vilkår.
 2. Enhver brug til ethvert formål af McDonald's reklamer, indholdet af disse reklamer og/eller immaterialretlighederne til disse reklamer, med undtagelse af det, der er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse vilkår.
 3. Overtrædelse af disse vilkår. 

McDonald's har ret til at træffe passende foranstaltninger, herunder lukke din konto og slette dine optjente point, hvis vi opdager Uacceptabel Deltagelse og/eller mistænkelig aktivitet i forbindelse med din konto, herunder blandt andet: 

 

 1. Deltagelse i ulovlige eller svigagtige aktiviteter
 2. Afgivelse af eller forsøg på at afgive falske eller vildledende oplysninger eller erklæringer til McDonald's eller den deltagende restaurant.
 3. Salg, overførelse, overdragelse eller erhvervelse eller tilbud om at sælge, overføre, overdrage eller erhverve enhver belønning, fordel eller point i strid med disse vilkår.
 4. Optjening af point for køb foretaget af andre end den registrerede bruger og/eller medlemmer af dennes husstand.
 5. Optjening af for højt et antal point (ved bedrageri eller andre måder). 

McDonald's forbeholder sig derudover retten til at afvise indløsning af Deals og/eller Rewards, såfremt McDonald's har en begrundet mistanke om, at de er blevet manipuleret.

 

Refusion af point 

McDonald's har til enhver tid ret til fratrække point, som er optjent ved køb af produkter, som uanset årsag returneres mod fuld eller delvis tilbagebetaling af købsprisen. Dette gælder også, hvis produktet byttes til et andet produkt, medmindre dette produkt har samme pointværdi.

 

Generelt

Du er ansvarlig for, at dine oplysninger om navn, e-mail og andre oplysninger til enhver tid er korrekte og opdateret. McDonald's er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes, at du har afgivet forkerte eller forældede oplysninger eller undladt at opdatere ændringer. Du er selv ansvarlig for, at der kun registreres køb foretaget af dig som registreret bruger og/eller medlemmer af din husstand. McDonald's forbeholder sig retten til uden videre at ændre eller stoppe kundeklubben. Væsentlige ændringer eller ophør af kundeklubben vil blive meddelt skriftligt via app'en eller på e-mail med 1 måneds varsel. Alle optjente point og Rewards vil i givet fald fortsat kunne anvendes indenfor denne tidsfrist. McDonald's betragter ændringer som godkendt af dig, hvis du fortsætter med at bruge kundeklubben efter ændringen er trådt i kraft. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, må du melde dig ud ved at kalde dit samtykke til MyMcDonald’s kundeklub tilbage, eller slette din konto i McDonald’s app'en. 

McDonald's er ikke ansvarlig i tilfælde af at begivenheder uden for McDonald's rimelige kontrol resulterer i, at du ikke kan anvende eller indløse, opsparede point, Rewards og/eller Deals inden udløb, fx som følge af tvangslukning af vores restauranter. 

McDonald's bevarer ejendomsretten og alle immaterialretligheder til alt materiale relateret til kundeklubben, herunder annoncer, reklamer, illustrationer og alt indhold i onlinetjenesterne.

 

Gældende lov og tvister

Deltagelse i kundeklubben indebærer godkendelse af disse vilkår, som er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Intet i disse vilkår påvirker dine rettigheder, der følger af præceptiv lovgivning. 

Alle instruktioner, betingelser og vilkår der fremgår af annonce- og reklamemateriale relateret kundeklubben, udgør en integreret del af disse vilkår, men i tilfælde af konflikt har bestemmelserne i nærværende vilkår forrang frem for andre instruktioner, betingelser og vilkår. Udtryk som er defineret i disse vilkår skal have samme betydning, når de bruges i andre instruktioner, betingelser og vilkår, hvis det er muligt i den konkrete sammenhæng.

McDonald's kan (efter eget skøn) nægte at indgå i dialog, medmindre andet er bestemt i disse vilkår eller følger af præceptive regler.

 

Kampagneleder

Marketing Coop DK A/S CVR-nr. 18778688 er ansvarlig for at afholde omkostningerne til alt markedsføring af aktiviteter forbundet til app'en, herunder inklusiv men ikke begrænset til, rewards, deals (rabatkuponer) og/eller kundeklubben.

 

De deltagende restauranter

Når du indløser Deals og/eller Rewards, samt benytter tilbud, rabatkuponer eller point, indløser du dem direkte hos en deltagende restaurant, hvorved aftalen om levering af produkterne indgås mellem dig og den restaurant, der accepterer din ordre (og ikke med McDonald's eller noget andet medlem af McDonald's systemet). Restauranten hvor du modtager dine produkter er ansvarlig for at tilberede/forberede produkterne og levere dem til dig. Du er indforstået med og accepterer, at du køber direkte fra den enkelte restaurant (og ikke McDonald's eller et andet medlem af McDonald's systemet), og at hverken McDonald's eller et andet medlem af McDonald's systemet har noget ansvar der opstår som følge af eller i forbindelse med produkter, som du køber fra restauranten ved brug af bestillingsfunktionen.  McDonald's Corporation (McDonald's moderselskab), dets datterselskaber, associerede selskaber, deres respektive franchisetagere, agenter, repræsentanter og agenturer samt deres ledende medarbejdere, direktører og medarbejdere er samlet "medlemmer af McDonald's systemet".

 

Om produkterne i onlinetjenesterne 

Alle produkter leveres afhængigt af tilgængeligheden i restauranten, hvor du bestiller og afhenter din ordre. Nogle restauranter sælger ikke alle produkter. Billeder af produkter og emballager på onlinetjenesterne er eksempler og er muligvis ikke identisk med de produkter eller emballager, som du modtager fra en restaurant. Forskelle kan skyldes din mobilenheds visning af farver eller faktorer såsom anvendte ingredienser, leverandører, landets region eller årstiden.

 

Om priserne på produkter i onlinetjenesterne

Hver restaurant fastsætter selv og uafhængigt sine egne priser. Dette betyder fx at en rabat på samme produkt kan udløse forskellige besparelser.  Derudover kan det forekomme, at visse tilbud og priser ikke er tilgængelige for alle ordrer på alle restauranter. 

I tilfælde af at du opdager, at du er blevet opkrævet en forkert pris for et produkt, skal du kontakte den restaurant, hvor du købte produktet med henblik på at få refunderet differencen.

 

Refusion og forbrugerrettigheder

Hvis du uanset årsag ønsker at søge refusion, herunder hvis produkterne er utilfredsstillende eller andet, bedes du kontakte restauranten, hvor du købte produktet, og anmode om at få refunderet eventuelle beløb, som de måtte skylde dig. Dine lovbestemte rettigheder i relation hertil påvirkes ikke af noget i disse vilkår.

 

2.2.3 Mobilbestilling via app'en

McDonald's tilbyder hurtig og nem bestilling og betaling ved brug af mobilbestilling i McDonald's app'en. For at få adgang til mobilbestilling i app'en, skal du:

 

 1. Oprette en bruger
 2. Acceptere McDonald's vilkår og persondatapolitik
 3. Tilknytte Apple- eller Google Pay, eller et gyldigt betalingskort

 

Bestilling via app'en 

Når du starter din bestilling skal du først vælge den restaurant du ønsker at bestille fra. Sørg for at det er den korrekte restaurant du har valgt inden du bestiller. Det er dit ansvar at sikre du bestiller fra den rigtige restaurant. Er du i tvivl om hvilken restaurant du er i, opfordrer vi dig til at spørge en restaurantmedarbejder om hjælp.

Bemærk at åbningstider, udvalg og priser afhænger af den valgte restaurant. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at priserne og tilgængeligheden kan ændre sig, hvis du skifter restaurant efter produkterne er lagt i kurven. 

Har du givet McDonald's app'en adgang til din lokation, foreslår app'en automatisk den McDonald's restaurant, der er er nærmest din aktuelle lokation. 

Har du givet McDonald's app'en adgang til din lokation, vil du se en advarsel, hvis du er ved at placere en ordre på en restaurant, som ligger langt væk fra din lokation. Det samme gælder, hvis du vælger en restaurant, som er ved at lukke. 

Når du bestiller i app’en skal du vælge, om du ønsker at afhente ordren i restauranten som take away, bragt til et bord i restauranten, afhente i McDrive, eller få den leveret til en afmærket McDonald's P-plads. Bemærk at valgmulighederne kan variere for den enkelte restaurant. Da restauranten skal have mulighed for at gennemføre din bestilling før lukketid, skal du placere din ordre senest 10 minutter før restauranten lukker. Når du bestiller skal du være i restauranten og klar til at afhente din mad.

For at gennemføre ordren skal du have tilknyttet et gyldigt betalingskort, eller betale med Apple- eller Google-Pay.

Når betalingen er gennemført, modtager du en kvittering på mail, samt en bekræftelse i app’en med dit ordrenummer.

 

Afhentning og fortrydelse

Når ordren er gennemført, er den bindende og kan ikke fortrydes eller annulleres. Afhentes ordren ikke inden for 10 minutter, efter ordren er gennemført, bliver de bestilte produkter kasseret uden forudgående meddelelse og uden nogen adgang til at få bestillingen erstattet eller beløbet refunderet. Dette sker for at sikre, at de bestilte produkter lever op til McDonald's retningslinjer og krav til hygiejne og kvalitet.  

Når du skal hente din mad ved det valgte afhentningssted, oplyser du dit ordrenummer. Det gælder både når du henter din mad inde i restauranten og i McDrive, eller når vi bringer din mad til dig ved dit bord, eller til din P-plads.

Ordrer lavet til McDrive kan kun hentes i McDrive. Har du bestilt til afhentning i McDrive, vil din ordre blive annulleret, såfremt den ikke er afhentet indenfor 2 timer. Pengene refunderes ikke hvis maden ikke afhentes inden for dette tidsrum. Det er ikke muligt at forudbestille til afhentning ved P-Plads eller i restauranten, ej heller til bordservering. Sørg derfor for at du er ankommet til restauranten inden du bestiller, samt at det er den rigtige restaurant der er valgt.

 

Optjening og anvendelse af MyMcDonald's Rewards og Point

Hvis du er medlem af MyMcDonald's Rewards kundeklub og bestiller via app'en, optjener du automatisk point på dine køb. Du kan samtidig vælge at anvende Rewards og Deals, når du bestiller via din app, medmindre andet er angivet. Ønsker du at anvende en deal eller en reward, skal du gå til ”MyM”, vælge den pågældende Deal eller Reward, klikke på ”Indløs” og herefter vælge ”Indløs via mobil bestilling”, hvorefter den lægges i posen i din mobilbestilling.

Få maden leveret til døren med McDelivery

Vælg en McDelivery partner for at fortsætte
Bestil direkte hos Wolt, Just Eat og Foodora.
Du forlader nu mcdonalds.dk og bliver linket til et websted, der kontrolleres af en tredjepart. Indholdet og politikkerne, herunder privatlivspolitikken, på det websted, du nu besøger, kan variere fra McDonalds synspunkter og politikker. Sørg for at gennemgå politikkerne for hvert websted, du besøger. McDonald's er ikke ansvarlig for udtalelser, politikker, udtalelser eller praksis på dette websted