Ejerforhold

Grundet nye ejerforhold er denne side under revidering. Læs mere her

 

Regnskab og CSR

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a er en bestanddel af ledelsesberetningen i McDonald's årsrapport, som findes herunder.

 

Download årsrapporter:

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009

Årsrapport 2008

Årsrapport 2007

Årsrapport 2006

 

 

McDonald's samfundsbidrag i Danmark

 

Vi har fået udarbejdet en rapport om McDonald’s samfundsbidrag i Danmark i et forsøg på så åbent og præcist som muligt at tegne et billede af den betydning, vores forretning har for den danske samfundsøkonomi. Rapporten afdækker såvel vores bidrag til BNP og beskæftigelse samt en række andre effekter, herunder uddannelse og job til unge og indsatsen overfor udsatte grupper. Desuden viser rapporten McDonald’s tilstedeværelse rundt om i regionerne, og hvorledes vores restauranter bidrager til vækst og beskæftigelse i alle egne af Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics på baggrund af data fra McDonald’s Danmark og de 22 franchisetagere, der ejer restauranterne. Deloitte har reviewet tallene, der danner baggrund for rapporten.

Ønsker du at læse rapporten, kan du downloade den her:

Download: McDonald's samfundsbidrag i Danmark - fuld rapport  

Rapporten er baseret på tal fra 2011, download den uafhængige revisors erklæring på opgørelse af betalte skatter og afgifter for McDonald's Danmark her:

2014

2016

2017

2018

2019

Ejerforhold

Grundet nye ejerforhold er denne side under revidering. Læs mere her

 

Regnskab og CSR

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a er en bestanddel af ledelsesberetningen i McDonald's årsrapport, som findes herunder.

 

Download årsrapporter:

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009

Årsrapport 2008

Årsrapport 2007

Årsrapport 2006

 

 

McDonald's samfundsbidrag i Danmark

 

Vi har fået udarbejdet en rapport om McDonald’s samfundsbidrag i Danmark i et forsøg på så åbent og præcist som muligt at tegne et billede af den betydning, vores forretning har for den danske samfundsøkonomi. Rapporten afdækker såvel vores bidrag til BNP og beskæftigelse samt en række andre effekter, herunder uddannelse og job til unge og indsatsen overfor udsatte grupper. Desuden viser rapporten McDonald’s tilstedeværelse rundt om i regionerne, og hvorledes vores restauranter bidrager til vækst og beskæftigelse i alle egne af Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics på baggrund af data fra McDonald’s Danmark og de 22 franchisetagere, der ejer restauranterne. Deloitte har reviewet tallene, der danner baggrund for rapporten.

Ønsker du at læse rapporten, kan du downloade den her:

Download: McDonald's samfundsbidrag i Danmark - fuld rapport  

Rapporten er baseret på tal fra 2011, download den uafhængige revisors erklæring på opgørelse af betalte skatter og afgifter for McDonald's Danmark her:

2014

2016

2017

2018

2019