McDonald's Persondatapolitik - Danmark

 

Sidst opdateret: 20. juni 2017

 

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi – Food Folk Danmark ApS – indsamler, bruger, beskytter og deler vores kunders persondata. Ved "kunder" forstås de, der besøger vores restauranter, bruger vores websites og mobil-apps eller i øvrigt har nogen interaktion med os.

 

Mange af vores restauranter ejes og drives af franchisetagere, som er selvstændige erhvervsdrivende. Denne persondatapolitik er ikke gældende for vores franchisetagere eller for websites eller mobil-apps, som de står for. Vi henviser til disse franchisetageres egne persondatapolitikker for oplysninger om, hvordan de behandler kundeoplysninger.

 

1.      Oplysninger, som vi indsamler

 

Vi kan indsamle persondata om dig, når du besøger vores restauranter, bruger vores websites eller mobil-apps (under ét “Onlinetjenester”) eller i øvrigt har nogen interaktion med os. De oplysninger, vi indsamler, kan opdeles i tre grupper: (a) oplysninger, som du selv giver os; (b) oplysninger, som vi indsamler ved hjælp af automatiserede metoder, og (c) oplysninger, som vi indsamler fra andre kilder.

 

Vi kan kombinere oplysninger, som du giver os, med oplysninger, som vi indsamler ved hjælp af automatiserede metoder, og med oplysninger, som vi modtager fra andre kilder.

 

Vi indsamler oplysninger, som du giver os

 

Du kan have givet os blandt andet følgende oplysninger:

 

·       personoplysninger, såsom navn, post- og mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og øvrige kontaktoplysninger, når du tilmelder dig Onlinetjenesterne, logger ind på Wi-Fi, deltager i en af vores konkurrencer eller kontakter os pr. telefon eller gennem Onlinetjenesterne;

·       transaktionsoplysninger, herunder oplysninger om produkter, du køber, priser, betalingsmåde og betalingsoplysninger;

·       kontooplysninger, såsom det brugernavn eller password (eller andet, der identificerer dig), du bruger til at tilgå Onlinetjenesterne eller til at købe eller bruge vores produkter og tjenester;

·       profiloplysninger, herunder hvilke produkter og tjenester, som du synes om, eller hvilke tidspunkter du foretrækker at besøge os på; og

·       øvrige personlige oplysninger, som du måtte vælge at give os, når du interagerer med os.

Vi har også automatiseret indsamling af oplysninger

 

Vi kan også anvende automatiseret teknologi til at indsamle oplysninger fra dit computersystem eller din mobilenhed, når du besøger vores restauranter, bruger Onlinetjenesterne eller forskellige teknologier i restauranterne. Automatiseret teknologi kan omfatte cookies, lokalt delte objekter og web-beacons.

 Vi kan indsamle oplysninger om:

 

·       din IP-adresse;

·       din computers eller mobile enheds operativsystem og browsertype;

·       typen af din mobilenhed og indstillingerne af den;

·       UDID (unique device identifier) eller MEID (mobile equipment identifier) for din mobilenhed;

·       serienumre på enheder og komponenter;

·       reklameidentifikatorer (IDFA, IFA eller lignende) eller lignende identifikatorer;

·       henvisende website (side, hvorfra du kom ind på vores site) eller applikation;

·       onlineaktivitet på andre websites, applikationer eller sociale medier;

·       øvrige oplysninger om internettrafik, herunder oplysninger om, hvilke websites du tilgår og hvor ofte, om du logger ind på sociale medier, streaming tjenester mv.;

·       din kommunikation til eller om os på sociale medier; og

·       aktivitet i relation til måden du bruger Onlinetjenesterne, f.eks. hvilke sider du besøger på vores sites eller i vores mobil-apps.

 

Onlinetjenesterne og teknologier i restauranterne kan indsamle oplysninger om din mobilenheds eller computers nøjagtige lokation ved brug af geolokalisering og teknologier som f.eks. GPS, Wi-Fi, Bluetooth eller afstand til sendemast. På de fleste mobilenheder og computersystemer kan du i indstillingerne for enheden eller web-browseren tilbagekalde din tilladelse til, at vi må indsamle disse oplysninger. Hvis du har nogen spørgsmål til, hvordan du forhindrer os i at indsamle oplysninger om din nøjagtige lokation, anbefaler vi, at du kontakter tjenesteudbyderen for din mobilenhed, producenten af enheden eller udbyderen af din web-browser. Onlinetjenesterne og teknologier i restauranterne fungerer muligvis ikke korrekt uden oplysninger om din lokation. Hvis du gerne vil have, at vi sletter indsamlede oplysninger, som kan bruges til at identificere din lokation, kontakt os da venligst på nedenstående adresse, telefonnummer eller mailadresse. Der kan [dog] være oplysninger, som vi efter loven har pligt til at opbevare.

 

Vi modtager oplysninger fra andre kilder

 

Vi kan indsamle oplysninger om dig fra andre selskaber og organisationer. Vi kan også indsamle offentligt tilgængelige oplysninger. Det kan f.eks. være, når du interagerer med os via sociale medier.

2.     Sådan bruger vi indsamlede oplysninger

 

De oplysninger, vi indsamler, kan vi bl.a. anvende til at:

 

·       udføre ting, du beder os om, udføre bestillinger og behandle betalinger for vores produkter og tjenester;

·       fortælle dig om vores produkter og tjenester, konkurrencer, tilbud, kampagner eller særlige begivenheder, som vi mener kan være af interesse for dig (hvis du giver os tilladelse hertil);

·       fortælle dig om vores forretningspartneres produkter og tjenester (hvis du giver os tilladelse hertil);

·       kommunikere med dig om dine bestillinger, dine køb eller konti hos os, eller om dine anmodninger, spørgsmål og kommentarer;

·       give dig en mere personaliseret oplevelse i vores restauranter og Onlinetjenesterne,

·       drive vores virksomhed, herunder udvikle nye produkter og tjenester, foretage forbrugerundersøgelser og vurdere effekten af vores salgs-, markedsførings- og reklameaktiviteter;

·       vedligeholde, administrere og forbedre vores produkter, tilbud, kampagner, Onlinetjenesterne og anden teknologi samt kommunikere med dig i forbindelse hertil (såsom til brug for retargeting);

·       føre statisk og anvende oplysningerne til analytiske formål, herunder i visse tilfælde ved anonymisering af dine oplysninger;

·       beskytte os mod, opdage og forhindre svig og anden form for kriminalitet, krav og andre forpligtelser; og til at

·       overholde gældende lov.

 

Vi bruger muligvis også de indsamlede oplysninger om dig på andre måder, som du i så fald blive orienteret om, når oplysningerne indsamles, eller som du efterfølgende vil blive bedt om at give tilladelse til.

 

3.     Sådan deler vi indsamlede oplysninger

 

Vi sælger ikke persondata om dig og deler dem heller ikke på anden måde end som beskrevet i denne persondatapolitik.

 

Vi kan dele dine oplysninger inden for McDonald's-Familien. Ved McDonald's-Familien forstås McDonald’s Corporation, vores tilknyttede virksomheder, datterselskaber og franchisetagere. Medlemmer af McDonald’s-Familien, som modtager sådanne oplysninger fra os, må ikke bruge eller dele oplysningerne ud over som anført i denne persondatapolitik.

 

Vi kan dele dine oplysninger med tredjemænd, som leverer ydelser til os, herunder udfører bestillinger, leverer databehandlings- eller andre IT-relaterede ydelser, administrerer kampagner, konkurrencer og lodtrækninger, udfører research- og analysearbejde, og personaliserer kundeoplevelsen for McDonald’s kunder. Ingen af disse tredjemænd må anvende oplysningerne eller dele dem til noget andet formål end at levere ydelser på vores vegne.

 

Det er ikke udelukket, at vi af strategiske eller andre forretningsmæssige årsager træffer beslutning om at sælge eller overdrage hele eller en del af vores forretning. Som led i et sådant salg eller en sådan overdragelse vil vi muligvis videregive indsamlede oplysninger, herunder kundeoplysninger, til parter involveret i salget eller overdragelsen.

 

Det vil også kunne forekomme, at vi deler oplysninger, som ikke identificerer dig direkte. Det kan f.eks. være anonyme, sammenlagte statistiske oplysninger om din brug af vores onlinetjenester. Eller det kan være, at vi sammenlægger oplysninger om dig med oplysninger om andre kunder og deler disse oplysninger på en måde, så de ikke er direkte henførbare til nogen specifik kunde.

 

Vi har ret til at bruge og dele oplysninger som nødvendigt for overholdelse af enhver lov, bekendtgørelse eller lignende, eller for imødekommelse af nogen retsanmodning, for beskyttelse af Onlinetjenesterne og teknologier i restauranterne, for fremsættelse af eller forsvar mod sagsanlæg eller -krav, for beskyttelse af vores organisations, vores medarbejderes eller vores franchisetageres interesser eller sikkerhed, eller medlemmer af offentlighedens interesser eller sikkerhed, eller til brug for undersøgelsen af svig eller anden kriminalitet eller overtrædelse af vores politikker.

 

4.     Databeskyttelse i forhold til børn

 

Vi forstår vigtigheden af at beskytte dine personoplysninger, når du bruger Onlinetjenesterne. Vi tager især beskyttelsen af børns personoplysninger meget alvorligt, når de besøger eller bruger Onlinetjenesterne. Dette afsnit 4 (databeskyttelse i forhold til børn) har til formål at give svar på spørgsmål om, hvordan vi bruger personoplysninger indsamlet om børn under 16, som bruger Onlinetjenesterne.

 

A.     Hvilke personoplysninger indsamler I?

 

Der er mange forskellige features på vores sider, f.eks. spil og malebøger, som hverken børn eller deres forældre skal afgive personoplysninger for, at barnet kan bruge. Nogle gange indsamler vi dog visse former for personoplysninger om børn, f.eks. i forbindelse med en aktivitet eller når barnet bliver tilmeldt McDonald’s klubber såsom FamilieTid. I så fald kan vi indsamle oplysninger om børns mailadresse, postadresse, telefonnummer og fødselsdato, hvis en forælder har afgivet disse oplysninger.

 

Vi indsamler ikke personoplysninger fra børn under 16 uden tilladelse fra forælder eller værge. Hvis en sådan tilladelse er påkrævet, indsamler vi din mailadresse med det formål at forklare dig, hvordan vi bruger oplysningerne, og få din tilladelse til at indsamle oplysningerne om barnet.

 

B.     Hvordan bruger I indsamlede personoplysninger?

 

Vi kan bruge oplysningerne til at fremsende en fødselsdagsvoucher en gang årligt til barnet. Desuden kan vi bruge kontaktoplysninger til at svare på anmodninger fra barnet eller til at fortælle barnet, hvorvidt barnet har vundet en konkurrence eller lodtrækning, som barnet har deltaget i. Vi vil i så fald anvende din mailadresse til at give dig oplysninger om vores brug af barnets personoplysninger eller få din tilladelse.

 

C.     Hvordan deler I personoplysninger?

 

Vi kan dele personoplysninger om børn med andre, hvis det med rimelighed kan siges at være nødvendigt, i følgende tilfælde:

 

·       For at beskytte sikkerheden eller integriteten af Onlinetjenesterne.

·       For at træffe forholdsregler mod at ifalde ansvar eller hæftelse.

·       Hvis vi ved lov er forpligtet til, eller af statslige myndigheder anmodes om, at videregive oplysninger.

·       Hvis vi mener, at videregivelsen er nødvendig eller formålstjenstlig for at undgå fysisk skade eller økonomisk tab.

·       Ved mistanke om eller konstatering af en strafbar handling.

 

Vi kan også videregive personoplysninger om børn til tredjemænd, som leverer ydelser til os. Det kan være ydelser i form af hosting af vores sites, tekniske ydelser, efterkomme anmodninger eller administrere konkurrencer eller lodtrækninger. Sådanne tredjemænd må ikke videregive personoplysninger, de modtager fra os, medmindre videregivelsen er nødvendig for, at de kan levere den aftalte ydelse til os.

 

D.     Henvendelser fra forældre om databeskyttelse i forhold til børn

 

Du kan bede om at se de personoplysninger, vi har indsamlet fra dit barn, og som ikke er blevet slettet, og du kan også bede os slette personoplysninger, som ikke er slettet allerede. Du kan også nægte os tilladelse til videre indsamling af personoplysninger fra dit barn, selv hvis du tidligere har givet samtykke dertil. Hvis du ønsker dette, kontakt os da venligst pr. telefon, mail eller brev (se kontaktoplysninger nedenfor).

 

E.     Hvem skal jeg henvende mig til vedrørende databeskyttelse i forhold til børn?

 

Vi anbefaler, at forældre holder øje med deres børns online-aktiviteter. Har du spørgsmål om vores databeskyttelse i forhold til børn, kontakt os da venligst på nedenstående adresse/mailadresse.

 

 

5.     Dine valgmuligheder

 

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, kan du fravælge dem igen ved at følge anvisningerne i de markedsføringsmeddelelser, vi sender til dig. Normalt kan du også finde dine overordnede kommunikationspræferencer og vejledning i, hvordan du takker nej til at modtage kommunikation, i profil-sektionen af Onlinetjenesterne, du bruger. Det er også muligt, at du kan ændre dine kommunikationspræferencer via indstillingerne på din enhed. Du kan også tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på nedenstående adresse, telefonnummer eller mailadresse. Selv om du har takket nej til at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, vil du stadig modtage meddelelser vedrørende dine transaktioner, eventuelle konti du har hos os eller konkurrencer eller lodtrækninger, du har deltaget i. Hvis du har fravalgt én form for meddelelser, betyder det ikke, at du har fravalgt andre former. For eksempel, hvis du har takket nej til at modtage e-mails med markedsføringsindhold, kan du godt stadigvæk modtage SMS'er med markedsføringsindhold, hvis du har sagt ja til at modtage SMS'er. Og hvis du modtager beskeder fra en McDonald's-franchisetager, kan du kun fravælge at modtage disse ved direkte henvendelse til den pågældende.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand til brug for direkte markedsføring fra dem, medmindre du giver os tilladelse til det. Når vi sender dig meddelelse herom, og du giver samtykke, deler vi dine personoplysninger på den måde, du har givet tilladelse til.

 

Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik, og som foreskrevet i vores dataopbevaringspolitik (medmindre loven kræver opbevaring i længere tid).

 

Du har kontrollen over de personoplysninger, du giver os gennem Onlinetjenesterne. Ønsker du på noget tidspunkt at rette i de oplysninger, vi har om dig, kontakt os da venligst på nedenstående adresse, telefonnummer eller mailadresse.

 

6.     Links til andre websites og sociale medier

 

Onlinetjenesterne kan indeholde links til websites, som drives af tredjemand. Hvis du følger et sådant link, anbefales du at læse det pågældende websites persondatapolitik, vilkår og betingelser samt øvrige politikker. Vi er ikke ansvarlige for nogen tredjemands politikker og praksis. Eventuelle oplysninger, du måtte give til sådanne tredjemand, vil blive behandlet i overensstemmelse med deres persondatapolitik, vilkår og betingelser samt øvrige politikker.

 

Der kan også være udbydere af andre apps, tools, widgets og plug-ins på Onlinetjenesterne, som f.eks. Facebook “Synes godt om”-knapper, og disse vil muligvis også anvende automatiserede metoder til indsamling af oplysninger om, hvordan du anvender disse features. Disse organisationer kan anvende dine oplysninger i overensstemmelse med deres egne politikker.

7.      Datasikkerhed

 

Vi ønsker at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger. Vores tekniske, administrative og fysiske procedurer er designet til at sørge for, at der ikke sker hændelig, uretmæssig eller uautoriseret tab, tilgang, videregivelse, brug, ændring eller ødelæggelse af personlige oplysninger. Vi gør alt, hvad vi kan, for at beskytte vores informationssystemer, men ingen website, mobilapplikation eller computersystem, og ingen transmission af data over internettet eller noget andet offentligt netværk kan garanteres at være 100% sikker.

8.     Opbevaring af personoplysninger

 

Vi opbevarer personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik, og som foreskrevet i McDonald's dataopbevaringspolitik, medmindre loven kræver eller tillader opbevaring i længere tid.

 

9.     Dataoverførsler til udlandet

 

McDonald’s er en global organisation med forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tværs af landegrænser. Vi kan derfor dele oplysninger om dig med andre inden for McDonald's-Familien og overføre oplysningerne til andre lande i verden, hvor vi har aktiviteter, herunder uden for EØS. Sådanne overførsler alene ske i forbindelse med de formål, der er anført i denne persondatapolitik, og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

10.   Ændringer i persondatapolitikken

 

Denne persondatapolitik træder i kraft på den øverst i politikken anførte dato. Vi kan til enhver tid opdatere denne persondatapolitik. Hvis det sker, vil vi offentliggøre den ændrede version her og ændre datoen for “Sidst opdateret” (datoen, den er gældende fra) øverst i politikken. Du anbefales at tjekke med jævne mellemrum, om der er kommet en ny og ændret version.

 

11.   Sådan kontakter du os

 

Ønsker du at kontakte os angående denne persondatapolitik, får du her vores kontaktinfo:

 

Food Folk Danmark ApS

Falkoner Alle 20

2000 Frederiksberg

Tlf. 33 26 60 00

Email: info@dk.mcd.com