- De unge bøndene i dag har et bankende hjerte for landbruket

Ei kvinne i jeans står utenfor McD

09-08-2023

Hilde Stenhaug, som er nordisk leder for bærekraftig landbruk og mat i McDonald’s, har sittet i juryen for Årets unge bonde i de fjorten årene kåringen har pågått. Gjennom årenes løp har hun blitt kjent med en rekke engasjerte bønder, og er imponert over hvor målbevisste og innovative de er.

 

– Hvorfor ble McDonald’s med på initiativet Årets unge bonde?

– Kombinasjon av at rekrutteringen til landbruket og antall søkere til grønn utdanning gikk ned, gjorde at vi som en stor aktør ønsket å gjøre noe for å bidra til å endre denne utviklingen. I takt med samfunnsendringene, så trenger vi innovative bønder med kunnskap, som jobber for et effektivt og bærekraftig landbruk der man klarer å utnytte ressursene på en best mulig måte.

– Hvorfor er den norske bonden så viktig?

– Bøndene er først og fremst viktige for å sikre matproduksjon av råvarer i Norge. I McDonald’s er vi stolte av å servere norske råvarer i restaurantene våre, det går ikke uten den norske bonden.  

– Fra ditt ståsted, hvilken utvikling har du sett i norsk landbruk de siste 14 årene?

Jeg har sett et helt annet engasjement når det kommer til innovasjon og å gå egne veier – og det å tenke nytt, annerledes og fremtidsrettet. Jeg opplever at janteloven nesten ikke er eksisterende lenger, og at det har blitt en helt annen stolthet og dialog rundt det å jobbe i norsk landbruk.

Når Hilde ser tilbake på de fjorten årene hun har vært del av juryen av Årets unge bonde, minnes hun spesielt en rundebordssamtale der representanter fra næringsmiddelindustrien og vinnere av Årets unge bonde satte seg ned for å diskutere hva næringen sammen kunne gjøre.

– Det var utrolig interessant å høre hvilke tanker de hadde om landbruk og selve matproduksjonen, og om kunder som oss, som skal selge det de produserer.

– Hvilken betydning har Årets unge bonde-kåringen hatt?  

– Jeg tror Årets unge bonde gir motivasjon til unge bønder, til å satse og å være stolte. Det er også en god mulighet til å bygge nettverk med folk som brenner for, og har de samme interessene som en selv. Jeg tror også kåringen har bidratt til økt stolthet for bondeyrket, og at unge bønder har blitt mer åpne og fjernet seg mer fra janteloven. I dag blir du anerkjent for å være innovativ og finne nye løsninger.

Engasjement for norsk landbruk har Hilde båret med seg hele livet. Hun vokste opp i en landbruksbygd utenfor Harstad, omringet av gårder.

– Selv om familien min ikke bodde på gård, gjorde alle rundt meg det, så fra jeg var fem år gikk jeg rundt fra fjøs til fjøs og lot meg fascinere. I voksen alder, og gjennom jobben min og Årets unge bonde, har jeg fått veldig troen på at hvis vi jobber sammen, så får vi til bedre løsninger enn hvis vi jobber hver for oss. For å sikre gode, norske råvarer må vi spille på lag, motivere hverandre og dele kunnskap, avslutter Hilde Stenhaug.

 

Fakta Årets unge bonde:

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s og Felleskjøpet Agri for å øke rekrutteringen til norsk landbruk og rette søkelyset på produksjonen av norsk kvalitetsmat. Hensikten med kåringen er å finne fram til ledende unge bønder i Norge og kåre den beste blant disse. Kriteriene for å bli Årets unge bonde er enkle: Bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.