Etablering

McDonald's søker nye lokasjoner i Norge
McDonald's søker alltid nye lokasjoner for nye restauranter eller for eventuelle omlokaliseringer.

McDonald's hovedfokus for nyetableringer er regionene rundt byer og de store trafikkårene men selvfølgelig også andre gode beliggenheter der det finnes en bra kombinasjon av bebyggelse, arbeid, trafikk og handel.

 

Hvor søker vi lokasjoner?
  • Store trafikkårer
  • Regionale kjøpesenter og handelsplasser

 

Hvordan vil vi etablere?
  • McDonald's vil gjerne kjøpe tomter eller festeavtaler.
  • Fristående byggninger med mulighet for Drive Thru.
  • Optimal størrelse på tomter er 2000-4000 kvm.
  • Optimal størrelse på lokaler er 300-500 kvm.
  • I kjøpesenter og liknende steder leier vi lokale.

 

Eier du eller utvikler du ett området som egner seg for McDonald's?

Nøl ikke med å kontakte oss i McDonald's Utviklingssavdeling.

 

Kontakt oss for etablering

Liv Siri Hattrem Silseth
Head Of Real Estate
+47 918 35 810
liv.siri.silseth@no.mcd.com