Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Her beskriver vi hvordan vi i Food Folk Group (franchisetaker av McDonald's Corporation, inkludert våre direkte og indirekte datterselskaper, heretter referert til som "Food Folk", "vi", "vår", "oss") samler inn, bruker, overfører, vedlikeholder og lagrer (samlet "behandler") dine personopplysninger. Nøyaktig hvilket Food Folk Group selskap som opptrer som behandlingsansvarlig og behandler dine personopplysninger kan variere ut fra sammenhengen opplysningene behandles i. Velg den beskrivelsen som passer best med ditt forhold til oss for å lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilket Food Folk Group selskap som opptrer som behandlingsansvarlig i ditt tilfelle.

Besøkende på nettsted

Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker vår hjemmeside.

Besøkende i sosiale medier

Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker våre sosiale mediesider og/eller kommuniserer med oss via sosiale medier.

Besøkende på restauranter

Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker en av våre restauranter.

Kunder som bestiller gjennom en av våre partnere for levering av tjenester

Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger når du foretar en bestilling i våre restauranter gjennom en av våre partnere for levering av tjenester.

Kunder som kjøper e-giftcards

Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger når du kjøper e-giftcards fra oss til å betale for våre produkter.

Brukere av mobil App

Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger når du bruker vår mobil-App, som vi tilbyr til våre kunder for at de kan holde seg oppdatert om kampanjer, motta tilbud, administrere bestillinger og spille spill.

Enkeltpersoner som sender inn tilbakemeldinger/spørsmål

Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger når du sender en tilbakemelding/spørsmål eller klage og/eller når vi sender kompensasjonskuponger til deg.

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger

Automatiserte avgjørelser

Ingen av våre behandlingsaktiviteter innebærer å lage automatiserte beslutninger om deg som kan påvirke deg eller ha rettslige virkninger for deg. Med automatiserte beslutninger menes avgjørelser basert på utelukkende automatisert behandling uten menneskelig inngripen.

Er deling av personopplysninger et krav?

Med mindre annet er angitt i denne personvernpolicyen, er deling av personopplysninger ikke et lovfestet eller kontraktsmessig krav. Det betyr at du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysninger. Konsekvensen av at du ikke oppgir personopplysninger vil være at vi ikke kan oppnå våre bestemte formål.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger kommer an på hvorfor vi behandler dem. Ovenfor kan du klikke på den boksen som best beskriver ditt forhold til oss og sjekke den delen som heter "Vi vil behandle dine personopplysninger for å:". Dette avsnittet forklarer hensikten med behandlingen, dvs., hvorfor vi trenger dine data i de aktuelle tilfellene. Vi lagrer aldri dine data lenger enn vi trenger dem for de bestemte formålene. Når formålet er oppnådd eller ikke lenger anses som relevante, vil vi anonymisere eller slette dine personopplysninger.

Rettigheter du har i forhold til dine personopplysninger

Når vi behandler dine personopplysninger for de formål og aktiviteter som er nevnt i denne personvernerklæringen, har du visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger som vi lagrer om deg. Velg beskrivelsen av hver enkelt rettighet nedenfor for å lese mer om dem. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: privacy.no@foodfolk.com

Du har rett til å motta en bekreftelse på at vi behandler personopplysninger om deg. Du har også rett til å få tilgang til dine personopplysninger, så vel som å motta en kopi av dataene og få mer informasjon om andre parametere knyttet til behandlingen av dine data.

Hvis du tror at de personopplysninger vi behandler om deg er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å kreve opplysningene korrigert eller fullført.

Under visse omstendigheter, har du rett til å be oss om å slette personopplysninger vi behandler om deg. Men, noen ganger (for eksempel, hvis vi har en rettslig forpliktelse til å beholde personopplysningene), kan vi ikke slette dem.

Under visse omstendigheter, har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses - for eksempel, hvis du ikke anser personopplysningene for å være korrekt.

Under visse omstendigheter, har du rett til å be om at vi slutter å behandle dine personopplysninger for et bestemt formål. Vi vil etter omstendighetene likevel kunne fortsette å behandle opplysningene for andre lovlige formål (hvis relevant).

Under visse omstendigheter, har du rett til å be om å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å be om at dine personopplysninger overføres til andre behandlingsansvarlige.

Der vi har bedt om ditt samtykke til å behandle personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. I så fall vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger basert på samtykke.

Hvis du har noen spørsmål som ikke kan avklares gjennom dialog med oss, eller hvis du ønsker å sende en klage, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på privacy.no@foodfolk.com

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.