PERSONVERNSERKLÆRING

PRIVACY POLICY

Her kan du lese McDonald's Norge AS (McDonald's) sine retningslinjer for behandling av personopplysninger som er innsamlet via vår hjemmeside.

INNSAMLING

Vi samler kun inn dine personopplysninger på vår hjemmeside, når du - eller din PC - gir opplysningene til oss. Typiske tilfeller er når det er snakk om navn, brukernavn, adresse, e-postadresse, ip-adresse og cookies (se mer informasjon om disse lenger ned).

BRUK

Opplysningene setter oss blant annet i stand til å se hvilke deler av vår hjemmeside du har besøkt, når det skjedde, og hvilken nettleser du har benyttet. Denne kunnskapen bruker vi i forbindelse med driften av vår hjemmeside, og til bedre å kunne betjene våre kunder og hjemmsidebrukere. Ut over dette bruker vi informasjonen til de spesifikke formål som er opplyst på hjemmesiden.

Hvis du for eksempel deltar i en konkurranse, bruker vi opplysningene til å gjennomføre konkurransen. Søker du på jobb hos McDonald's eller en av våre franchisetakere, bruker vi opplysningene i ansettelsesprosessen. Og så videre.

VIDEREFORMIDLING

McDonald's er dataansvarlig for de personopplysninger som er samlet inn på hjemmesiden. Hvis det er nødvendig, for eksempel på grunn av lovgivning eller for formålet opplysningene er oppgitt til, kan vi videreformidle personopplysninger til andre i henhold til persondatalovens forskrifter.

Hvis du for eksempel søker etter jobb på vår hjemmeside hos oss eller en av våre franchisetakere, kan det være nødvendig å gi dine opplysninger videre til et rekrutteringsfirma eller den relevante franchisetakeren.

BARN OG UNGE

Vi ønsker ikke å samle inn, eller bruke, personopplysninger om barn og unge under 15 år uten foreldrenes samtykke. Det kan dog være vanskelig å vite brukerne av hjemmesiden sin alder - vi oppfordrer derfor foreldre til løpende å følge med i internettaktivitetene til barna og de unge.

COOKIES

Cookies er opplysninger som overføres fra vår hjemmeside til din PC, som får hjemmesiden til å huske din PC neste gang du besøker oss. Vi benytter cookies for å forenkle din bruk av hjemmesiden, administrere våre aktiviteter, for eksempel konkurranser, og til å registrere dine bestillinger etc. via hjemmesiden (evt. gjennom en sammenkobling med dine øvrige personopplysninger). I din nettleser kan du bestemme at du ikke ønsker å motta en cookie, eller få beskjed når du mottar en cookie.

OPPBEVARINGSPERIODE

McDonald's oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formålet som opplysningene er samlet inn til, og eventuelt for en kortere periode i etterkant i overensstemmelse med persondataloven. Deretter sletter vi personopplysningene.

FORTROLIGHET

Vi bestreber oss på alltid å ha et høyt sikkerhetsnivå, og sikre at dine personopplysninger holdes fortrolige og ikke misbrukes.

LINKER TIL ANDRES HJEMMESIDER

Vår hjemmeside kan linke til andre hjemmesider, for eksempel til våre franchisetagere og andre samarbeidspartnere. Benytter du en slik link, forlater du vår hjemmeside. Du er da underlagt de betingelser og persondataretningslinjer som praktiseres på disse sidene, som ikke vi er ansvarlige for.

INNSIKT

Du har mulighet til å få innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, samt formålet med - og kategoriseringen av - disse. I tillegg også ofte om opplysningenes opprinnelse. Ønsker du innsikt i, eller å få endret/slettet opplysningene om deg, ber vi deg kontakte oss på adressen nedenfor:

  • Kontakt oss om personopplysninger
  • McDonald's Norge AS
  • Att. Kommunikasjonsavdelingen
  • Storgata 15
  • 0155 Oslo