Bærekraft

Bærekraft

Serving here

McDonald’s sin verdikjede går hele veien fra jord til bord – fra bøndene og produsentene som leverer norske råvarer til maten vår, til gjestene som får måltidet servert av våre dyktige medarbeidere. Som et av verdens største selskaper, har vi både internasjonalt og her i Norge mulighet til å drive positiv endring.

Vårt bærekraftarbeid baserer seg på McDonald’s sin felles, internasjonale strategi «Serving here». Den handler ikke bare om at vi serverer god mat av norske råvarer, men at vi skal støtte opp om («serve») våre medarbeidere, gjester, leverandører, franchisetakere og ikke minst lokalsamfunn. Å være en del av lokalsamfunnet og en god nabo, er viktig for oss.

Nedenfor finner du en oppsummering av noen av de viktigste punktene fra Bærekraftrapporten 2020-2021. Hvis du ønsker å lese den i sin helhet, finner du den her.

Vi er sikre på at vi kan gjøre en forskjell ved å fokusere vårt bærekraftarbeid på følgende fire hovedområder som har betydning for oss, og ikke minst samfunnet vi er en del av:

 

Maten og råvarene

I McDonald’s skal vi servere mat som er laget av kvalitetsråvarer, dyrket og produsert på en ansvarlig måte. Når du bestiller ditt måltid hos oss, skal du få servert mat og drikke av høy kvalitet, som også er bærekraftig produsert.

 

Jobb, mangfold og mestring

I McDonald’s har vi i lang tid sagt «Kom som du er» til gjestene våre, og det samme gjelder våre medarbeidere. Vi tror på mangfold, og mener det er en styrke som skaper vekst. Vi jobber for å sikre likebehandling, og skape muligheter for alle våre medarbeidere.

 

Lokalsamfunn

Vi vil bidra positivt til lokalsamfunnene som vi er en del av. Med over 38.000 restauranter internasjonalt og nesten 80 restauranter i Norge, har vi et solid utgangspunkt når det kommer til å være en bidragsyter i en lang rekke lokalsamfunn – både som arbeidsgiver og støttespiller for miljøet rundt restauranten.

 

Planeten

Vi vil bidra til å ta vare på planeten, av hensyn til både dagens og fremtidens beboere. Derfor jobber vi for å minimere virksomhetens innvirkning på miljø og klima gjennom hele verdikjeden - fra jord til bord.

FNs bærekraftsmål

Bærekraft, både når det gjelder mennesker, klima, miljø, maten vi serverer og råvarer, er sentralt for vår virksomhet. Våre mål og tiltak på dette området støtter opp om FNs bærekraftsmål, og det er særlig seks av målene som er sentrale for vårt bærekraftarbeid:

Vi har bl.a. forpliktet oss til følgende:

Innen 2022 skal vi internasjonalt rapportere hvordan vi har redusert bruken av antibiotika i våre globale topp 10-markeder (som står for 85 % av kjedens totale kjøttforbruk verden over).

Innen 2025 skal vi resirkulere 100 % av serveringsemballasjen i alle våre restauranter. 100 % av all emballasjen skal være fra fornybare, resirkulerte eller sertifiserte kilder.

Innen 2030 skal vi redusere klimautslippene med 36 % basert på 2015-nivået, sammen med våre franchisetakere. Vi skal også redusere utslippsintensitetene for klimagasser (per tonn mat og emballasje) med 31 % på tvers av vår produksjonskjede basert på 2015-nivået, sammen med leverandører og produsenter.

Mindre matsvinn

Å redusere matsvinn er viktig for oss, og det er det også for gjestene våre. I McDonald’s jobber vi for å minimere matsvinn fra våre egne restauranter og fra produksjonen – både globalt og nasjonalt. I Norge har vi allerede en lav grad av matsvinn fra våre restauranter – under 1 % – men målet er at denne skal ned mot null. Høsten 2022 innførte vi en ny, liten meny basert på tilbakemeldinger, der størrelsen på burgeren forble den samme, men drikke og MacFries fikk Happy Meal-størrelse. Slik fikk flere gjester muligheten til å velge et måltid tilpasset deres ernæringsbehov, samtidig som matsvinnet ble redusert.

Forhindre forsøpling og bedre emballasje

Vi vet at gjestene våre tenker på den miljømessige påvirkningen fra vår emballasje og avfall som et av de viktigste bærekraftområdene for vår virksomhet. Vi i McDonald’s har forpliktet oss til både å forbedre emballasjen, redusere avfallet og resirkulere mer.

Foreløpig har vi iverksatt følgende tiltak for å lykkes med dette:

  • I år har vi gått over til bestikk laget av tre, og vi jobber med å utvikle en spesiallaget løsning i tre til våre populære McFlavor-fries.
  • For to år siden skiftet vi ut plastsugerørene med papirvarianter, og fjernet dermed 20 millioner plastsugerør fra driften. Året før dette fjernet vi også plastlokket på McFlurry. Disse to tiltakene reduserte til sammen vårt plastforbruk med nærmere 20 %. Nå har vi i tillegg fjernet den ikoniske plastskjeen til McFlurry.
  • Siden høsten 2015 har 100 % av vår fiberbaserte emballasje kommet fra sertifiserte eller resirkulerte kilder.
  • I 2021 fjernet vi ballonger fra restaurantene våre. Våre yngste gjester har satt stor pris på ballongene, og hvert år er det blitt delt ut rundt 600.000 stk. Det betyr at store mengder plast er nå fjernet fra markedet.
  • Fra og med oktober 2023 servere vi mineralvann uten lokk og sugerør i restaurantene våre for å minimere plastbruken. Det gjør at vi sparer 10 tonn plast. Til de som fortsatt ønsker det, tilbyr vi lokk og sugerør.
  • All vår emballasje skal være laget av fornybar, gjenvunnet eller sertifisert råvare innen 2025.

 

Gjenvinnbart avfall

Neste gang du får måltidet ditt servert på et brett i en av restaurantene våre, kan du være sikker på at dette brettet er laget av 100 prosent resirkulert marint plastavfall fra Nordlandskysten, laget av AION by Aker BioMarine. Brettet kan gjenvinnes på nytt og på nytt, og slik bli en del av en sirkulær økonomi for plast. Vi resirkulerer også all frityroljen som blir benyttet i våre restauranter. Denne videreforedles og selges deretter ut til annen industri.

Lad el-bilen utenfor McDonald’s

Du kan lade el-bilen din mens du nyter et måltid hos oss. Våre ladestasjoner er per i dag fordelt over store deler av Østlandet, samt Vestlandet og Sørlandet. Du finner fullstendig oversikt over hvilke steder dette foreløpig er tilgjengelig her.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.