Det er mulig å gjøre karriere; med og uten en Master

A smiling woman in a suit jacket

04-13-2023

Mange unge står hver april overfor et viktig og spennende valg for fremtiden med  søknadsfristen for høyere utdanning. En del av de som skal begynne å studere til høsten har enten jobbet hos oss, eller skal jobbe hos oss under studietiden. Vi er stolte av våre medarbeidere, både de som jobber i restaurantene for en kortere eller lengre periode, og de som satser på en karriere hos oss.

3 av 4 personalsjefer sier det er positivt med McDonald’s på CVen. Hvis man vil og er motivert, er det gode karrieremuligheter i McDonald’s. Vi har en intern lederskole som heter McDonald’s Business School. I 2022 utdannet vi flere ledere enn noensinne – hele 427 ledere, og vi håper på enda flere i 2023!

En av dem som har fullført McDonald’s Business School er 22 år gamle Maria Bjørnseth, som jobber som restaurantleder på McDonald’s Vestkanten i Bergen med ansvar for 70 ansatte. 
 
– Det å tilpasse lederstilen min til de rundt meg og forstå andres behov og perspektiver, er noe av det viktigste jeg har tatt med meg fra lederskolen. Jeg har også lært mye mer om hvordan restauranten best når økonomiske og driftsmessige mål. Jeg er sikker på at kunnskapen og kompetansen jeg har fått gjennom jobben og McDonald’s Business School er noe jeg vil få bruk for resten av livet, forteller Maria Bjørnseth. 
 
Jasmin Khan Norstrøm er rektor ved McDonald’s Business School og holder lederkurs både for kommende skiftledere og restaurantledere, og for de lederne med lengre erfaring som ønsker faglig påfyll og utvikling. Lederne går på kurs innen blant annet økonomi, mattrygghet, personalledelse og kommunikasjon.

– Å motivere, utvikle og lede andre er ingen enkel oppgave, og krever øvelse og erfaring. Det får de på McDonald’s Business School, sammen med andre kollegaer fra hele Norge. Gjennom lederskolen får lederne våre kunnskap og verktøy for å mestre og bli trygge i lederrollen. Det er fantastisk å se unge medarbeidere gå fra å være nye i jobben, til å lede en restaurant med alt fra 30-200 medarbeidere, sier rektor Jasmin Khan Norstrøm.

Det er viktig å heie på høyere utdanning og også på andre utdannings- og yrkesveier. Det er mange aktører i ulike bransjer som tilbyr spennende karriere- og utviklingsmuligheter med interne lederskoler. Det er mulig å gjøre karriere i arbeidslivet; med og uten en Master.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.