Samler inn penger til Stine Sofies Stiftelse i hele desember

Kvinne holder opp en diplom

12-13-2023

Gjennom hele desember samler alle McDonald’s-restaurantene i Norge inn penger til Stine Sofies Stiftelse, som jobber for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og styrke deres rettigheter.

Ronald McDonald Barnefond og McDonald’s har lenge hatt et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. De siste to årene har McDonald’s samlet inn penger til stiftelsen i sine restauranter. I hele desember går 1 krone fra hver solgte Big Mac-meny uavkortet til stiftelsen. I restaurantene kan gjester også bidra med donasjoner til Ronald McDonald Barnefond gjennom salgskioskene eller Vipps. Alle bidrag derfra i desember, går uavkortet til å styrke det viktige arbeidet som Stine Sofies Stiftelse gjør.

– Ronald McDonald Barnefond og McDonald’s var sentrale for å få realisert Stine Sofie Senteret i 2016. Det vedvarende samarbeidet og støtten vi har hatt siden, er uvurderlig. Enda viktigere enn den finansielle støtten, er betydningen av at en så stor aktør og merkevare ser, anerkjenner og støtter barn som ofte blir usynlige i samfunnet vårt, forteller Ada Sofie Austegard som er generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

I sommer ble samarbeidet tatt enda et steg videre. Gjennom et internt prosjekt kalt «Sammen om noe større», bestående av franchisetakere i McDonald’s i Norge samt deres egeneide restauranter, ble over én million kroner samlet inn som skal gå til et aktivitet- og lekerom i en utvidelse av tilbudet ved Stine Sofie Senteret i Lillesand.

– Sammen med McDonald’s er vi stolte støttespillere av Stine Sofies Stiftelse. Alle bidrag betyr noe, og med denne kampanjen får enda flere barn muligheten til å mestre livet etter å ha opplevd vold og overgrep, avslutter Veronica Flinck, daglig leder i Ronald McDonald Barnefond.

Om Ronald McDonald Barnefond

Ronald McDonald Barnefond er en ideell stiftelse som jobber for å gi familier som har barn under medisinsk behandling et «hjem utenfor hjemmet» mens de er under behandling og rehabilitering. Det gjør de ved å etablere og drive familiehus og familierom tilknyttet helseinstitusjoner. Stiftelsen er en selvstendig enhet tilknyttet den verdensomspennende stiftelsen Ronald McDonald House Charities. Barnefondet ønsker å hjelpe flere barn og familiene deres, og jobber derfor også med å få muligheten til å etablere et Ronald McDonald familiehus for alvorlig syke barn ved et av sykehusene i Norge. Les mer om Barnefondet her: www.barnefondet.no.

Om Stine Sofies Stiftelse 

Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon som arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og for å styrke deres rettigheter. Stine Sofie Senteret er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Senteret tar årlig imot 500 barn og unge fra hele landet. Stine Sofies Stiftelse har i dag 65 ansatte og holder til i Grimstad.

20230630 Lillesand, 

Stine Sofies Stiftelse - Gir millionbeløp til det nye Stine Sofie Senteret i Lillesand  

Foto: Kjell Inge Søreide,

Pressemelding: 
«Sammen om noe større»:
McDonaldâ  s og Ronald McDonald Barnefond gir millionbeløp til det nye Stine Sofie Senteret i Lillesand 

â   Arbeidet Stine Sofies Stiftelse gjør for voldsutsatte barn er utrolig viktig, bÃ¥de pÃ¥ individ- og samfunnsnivÃ¥. Gjennom flere Ã¥r har vi vært stolte bidragsytere til stiftelsen og Stine Sofie Senteret, som med sin utrettelige innsats gjør en stor forskjell for utsatte barn og familiene deres, sier Ann Helen VÃ¥ge, administrerende direktør for McDonaldâ  s i Norge og 
styremedlem i Ronald McDonald Barnefond.

Stine Sofie Senteret i Grimstad tar Ã¥rlig imot 500 barn og unge fra hele landet. Der fÃ¥r de, sammen med sine søsken og sine trygge omsorgspersoner, gode opplevelser, ny kunnskap og det blir lagt til rette for mestring. MÃ¥let er Ã¥ styrke barnas egne ressurser og gi hjelp pÃ¥ veien til et godt liv, etter det vonde. Ronald McDonald Barnefond, ogsÃ¥ kalt Barnefondet, var en sentral aktør da Stine Sofie Senteret, som er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, ble realisert i 2016. Barnefondet finansierte byggingen av alle de 15 boenhetene og har ansvaret for vedlikehold i 20 Ã¥r fremover. Det er McDonaldâ  s franchisetaker og egeneide restauranter i Norge som er de største bidragsyterne til Ronald McDonald Barnefond.

«Sammen om noe større» for Stine Sofie Senteret i Lillesand 
Etter sju Ã¥r i drift har Stine Sofie Senteret erfart at enkelte barn og deres familier, kunne hatt nytte av enda mer støtte og hjelp â   derfor har stiftelsen kjøpt en eiendom i Lillesand til dette formÃ¥let. Et internt prosjekt kalt «Sammen om noe større», bestÃ¥ende av franchisetakere i McDonaldâ  s i Norge samt deres egeneide restauranter, har samlet inn over én million kroner som skal gÃ¥ til et aktivitet- og lekerom til det n

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.