«Sammen om noe større»: McDonald’s og Ronald McDonald Barnefond gir millionbeløp til det nye Stine Sofie Senteret i Lillesand

Gruppebilde

07-06-2023

Arbeidet Stine Sofies Stiftelse gjør for voldsutsatte barn er utrolig viktig, både på individ- og samfunnsnivå. Gjennom flere år har vi vært stolte bidragsytere til stiftelsen og Stine Sofie Senteret, som med sin utrettelige innsats gjør en stor forskjell for utsatte barn og familiene deres, sier Ann Helen Våge, administrerende direktør for McDonald’s i Norge og styremedlem i Ronald McDonald Barnefond.

Stine Sofie Senteret i Grimstad tar årlig imot 500 barn og unge fra hele landet. Der får de, sammen med sine søsken og sine trygge omsorgspersoner, gode opplevelser, ny kunnskap og det blir lagt til rette for mestring. Målet er å styrke barnas egne ressurser og gi hjelp på veien til et godt liv, etter det vonde. Ronald McDonald Barnefond, også kalt Barnefondet, var en sentral aktør da Stine Sofie Senteret, som er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, ble realisert i 2016. Barnefondet finansierte byggingen av alle de 15 boenhetene og har ansvaret for vedlikehold i 20 år fremover. Det er McDonald’s franchisetaker og egeneide restauranter i Norge som er de største bidragsyterne til Ronald McDonald Barnefond.

«Sammen om noe større» for Stine Sofie Senteret i Lillesand
Etter sju år i drift har Stine Sofie Senteret erfart at enkelte barn og deres familier, kunne hatt nytte av enda mer støtte og hjelp – derfor har stiftelsen kjøpt en eiendom i Lillesand til dette formålet. Et internt prosjekt kalt «Sammen om noe større», bestående av franchisetakere i McDonald’s i Norge samt deres egeneide restauranter, har samlet inn over én million kroner som skal gå til et aktivitet- og lekerom til det nye senteret i Lillesand. Bidragene kommer fra aktiviteter og arrangementer der inntektene uavkortet har gått til Stine Sofie Stiftelse, samt enkeltbidrag fra franchisetakere og andre i McDonald’s Norge, i tillegg til donasjoner fra gjester i restaurantene.

­– Ronald McDonald Barnefond og McDonald’s var sentrale for å få realisert Stine Sofie Senteret i 2016. Det vedvarende samarbeidet og støtten vi har hatt siden, er uvurderlig. Enda viktigere enn den finansielle støtten, er betydningen av at en så stor aktør og merkevare ser, anerkjenner og støtter barn som ofte blir usynlige i samfunnet vårt, forteller Ada Sofie Austegard som er generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

– Vi ser frem til å videreutvikle samarbeidet vårt med Stine Sofies Stiftelse, slik at enda flere barn får muligheten til å mestre livet etter å ha opplevd vold og overgrep. Barnefondet ønsker å hjelpe flere barn og familiene deres, og jobber derfor også med å få muligheten til å etablere et Ronald McDonald familiehus for alvorlig syke barn ved et av sykehusene i Norge, avslutter Veronica Flinck, daglig leder i Ronald McDonald Barnefond.

Overrekkelse av sjekk
Franchisetakere og flere fra ledelsen i McDonald’s Norge besøkte Stine Sofies Stiftelse i Grimstad fredag 30. juni. Der fikk de møte flere i stiftelsen, inkludert grunnlegger Ada Sofie Austegard. Hele gruppen dro deretter til Lillesand for å se på eiendommen til det nye senteret. Der ble det også overrakt en sjekk til det nye senteret. 

Gruppebilde med to DNC sjekk

Om Stine Sofies Stiftelse:
Stine Sofies Stiftelse ble etablert etter at Stine Sofie Sørstrønen og Lena Paulsen ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i 2000. Det er en nasjonal og ideell organisasjon som arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og for å styrke deres rettigheter. Stine Sofies Stiftelse har i dag 60 ansatte og holder til i Grimstad.

Om Ronald McDonald Barnefond:
Ronald McDonald Barnefond er en ideell stiftelse som jobber for å gi familier som har barn under medisinsk behandling et «hjem utenfor hjemmet» mens de er under behandling og rehabilitering. Det gjør de ved å etablere og drive familiehus og familierom tilknyttet helseinstitusjoner. Stiftelsen er en selvstendig enhet tilknyttet den verdensomspennende stiftelsen Ronald McDonald House Charities. Les mer om Barnefondet her: www.barnefondet.no.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.