Vi trenger flere jobber for ungdom

Two smiling McD employees are holding each other

05-02-2023

I en ny undersøkelse av Opinion AS som er utført på vegne av McDonald’s i Norge, bekrefter én av fire i aldersgruppen 16-19 år at de sliter med å finne jobb fordi de ikke har praktisk arbeidserfaring. Over 50 prosent svarer at de skulle ønske at de hadde praktisk arbeidserfaring, det samme tallet gjelder de som synes det er vanskelig å finne en relevant jobb som kan tilpasses skole og fritid. Vi utførte samme undersøkelse i 2012, og tallene har økt drastisk i 2023. De viser en nesten dobling fra den gang.

Vi er en arbeidsgiver som ansetter ungdom uten tidligere jobberfaring. For oss er motivasjon mye viktigere enn en lang CV, eller en CV i det hele tatt. Et sted må vi alle starte. Vi er stolte hvis vi er den første raden i CV-en til mange unge i Norge. Det følger med et stort ansvar å være første arbeidsgiver for mange unge, et ansvar vi tar på det største alvor. Vi har stor tro på at et arbeidsmiljø og system som er bygget opp av rutiner, veiledning, opplæring og oppfølging gir gode forutsetninger og trygghet uansett om det er første, andre eller tredje møte med arbeidslivet.

Et bærekraftig samfunn må evne å få unge inn i arbeidslivet – enten det gjelder sommerjobber, deltidsjobber eller fulltidsjobber. Et viktig steg for å klare det er å gi dem arbeidserfaring som ungdom. Vi må gi ungdommen en sjanse! 

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.