Kestävä kehitys

Kestävä kehitys McDonald'sissa

Kestävä kehitys tarkoittaa tapaa toimia, jonka tarkoituksena on turvata sekä nykyisten että tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet. Me toimimme tämän periaatteen mukaisesti ja pyrimme kaikessa päätöksenteossa ottamaan ympäristön, ihmisen ja talouden tasavertaisesti huomioon.

Käytännössä se tarkoittaa, että vaadimme raaka-aineen tuottajaketjuamme toimimaan yhteisesti määriteltyjen pelisääntöjen mukaan, luontoon kohdistuvat vaikutukset minimoiden. Tuotantotapojen on oltava eettisesti hyväksyttäviä ja niiden toteutumista on myös valvottava.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on keskeistä kaikessa tekemisessämme. Vastuulliset pakkausmateriaalit, ruokahävikin vähentäminen ja raaka-aineiden kestävä kuljetus ovat esimerkkejä ympäristötyöstämme. Suomen McDonald’silla on ollut oma ympäristöohjelma jo vuodesta 1995. Ympäristöohjelmamme avulla minimoimme toimintamme ympäristövaikutuksia.

Vähennämme muovia

McDonald’sin tavoitteena on vaihtaa pakkausmateriaalinsa täysin uusiutuviin, kierrätettäviin tai sertifioituihin materiaaleihin ja kierrättää kaikki pakkausmateriaalit McDonald’s-ravintoloissa globaalisti vuoteen 2025 mennessä.

Jo nyt Suomen McDonald’s-ravintoloiden käyttämät myyntipakkaukset tehdään kierrätettävästä materiaalista. Kuitupakkausten raaka-aine on peräisin joko kierrätetystä kuidusta tai sertifioiduista metsistä.

Vähentääksemme muovia olemme poistaneet muovipillit ravintolasaleistamme ja vaihtaneet ilmapallojen muoviset tikut pahvisiin. Myös salaattikuppimme on vaihdettu pahvisiin. Meillä on käytössä pahviset puurokupit ja muovikannettomat McFlurry-kupit. Esimerkiksi muovikansista luopuminen McFlurry-kupeissa säästää noin 3 500 kiloa muovia vuodessa.

 

Kierrätämme aktiivisesti

Pyrimme kierrättämään mahdollisimman ison osan ravintoloidemme jätteistä. Keittiöjätteistä kierrätämme nyt jo yli 75 %.

Kaikki McDonald’s-ravintolamme lajittelevat aaltopahvin, käytetyn paistorasvan sekä ongelmajätteet. Yhtä ravintolaa lukuun ottamatta kaikki lajittelevat myös biojätteen. Monissa kunnissa meillä on lisäksi mahdollista kierrättää mm. nestepakkauksia, paperia, muovia, metallia, lasia ja tekstiilejä, kuten työvaatteita.

Ketjumme kierrätys- ja hyötykäyttöprosentti on noin 74.

Tilauksesta tehty ruoka pienentää ruokahävikkiä

Jo yli puolet Suomen McDonald’s-ravintoloista tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta tilata ruokaa digitaalisilla tilauskioskeilla. Niiden ansiosta ruoan laatu paranee, ja ruokahävikki vähenee, sillä ruoka valmistetaan tilauksen jälkeen ja tarjoillaan suoraan pöytään. *McDonald’s on allekirjoittanut YK:n ilmastohuippukokouksen New Yorkin metsäjulistuksen (New York Declaration on Forests).

 

Raaka-aineemme kulkevat kestävästi

Ravintoloissamme käytettävät raaka-aineet kulkevat ravintoloihimme ympäristövastuullisesti uusiutuvalla biokaasulla ja biodiselillä. McDonald’s Suomen pitkäaikainen logistiikkakumppani HAVI Logistics on vaihtanut puolet jakelukalustostaan biokaasulla kulkeviin kuljetusajoneuvoihin. Muissa rekoissa käytetään uusiutuvaa, tähteistä ja jätteistä valmistettua dieseliä. Biokaasukäyttöinen kalusto vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 355 tonnia vuodessa.

HAVI Logistics huolehtii raaka-aineiden ja tarvikkeiden varastoinnista ja jakelusta McDonald’s-ravintoloihin.itsearviointien ja kolmannen osapuolen tekemien ulkoisten auditointien avulla.

Ohjelmamme kattaa työsopimuksiin, työaikoihin, palkkaukseen ja etuisuuksiin, työpaikan käytäntöihin, työturvallisuuteen ja työterveyteen, syrjintään, aliurakointiin, ympäristönsuojeluun ja lainsäädännön noudattamiseen liittyviä asioita. Tärkeä osa auditointeja ovat luottamukselliset, kahdenkeskiset keskustelut auditoijan ja työpaikan usean työntekijän kesken. Säännölliset itsearvioinnit ja ohjelmaamme kuuluvat koulutusosiot auttavat kumppaneitamme tunnistamaan toimintaansa kohdistuvat kehittämistarpeet sekä varmistamaan toimintansa lainmukaisuuden ja asettamiemme vaatimusten toteutumisen.

Seuraamme tavarantoimittajiemme suoriutumista jatkuvasti ja tarjoamme laajan asiantuntija- ja vertaisverkostomme tukea haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Työnantajavastuuta ja elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimuksemme ovat ehdottomia: ellei niitä saada kuntoon sovitun aikataulun ja uusinta-auditointien puitteissa, arvioimme vakavasti yhteistyön jatkamisen edellytyksiä.

Vegaanisia vaihtoehtoja

Vegaaniset vaihtoehdot ovat nousseet McDonald’sissa asiakkaiden suosioon. Vegaanista McVegan™-hampurilaistamme myydään vuosittain yli puoli miljoonaa kappaletta. Suomen McDonald’s tarjoaa vegaanisina tuotteina esimerkiksi  Falafel Bitesit, McVeganin, Ruis McVeganin™ ja Classic McWrapin® soijapihvillä tai falafel-täytteellä.

Laajennamme jatkuvasti vegaanista valikoimaamme asiakkailtamme saatavan palautteen perusteella. Meillä voit valita proteiinisi!

 

McDelivery™ -kotiinkuljetus

Select a delivery partner to continue
Valitse McDelivery-kumppani
McDelivery™ -tilauksesi käsitellään toimituskumppaniemme omissa palveluissa. Mikäli kotiinkuljetustilauksissa ilmenee ongelmia, tulee asiakkaan olla ongelmista yhteydessä käytetyn toimittajan asiakaspalveluun ensisijaisesti.