GEBRUIKERSVOORWAARDEN MCDONALD’S MCDELIVERY DETECTOR 2022

 

1.                            Algemeen

1.1.                       Van 13 april 2022 om 00.00 uur t/m 2 mei 2022 om 23.59 uur (hierna: de Actieperiode) heeft  McDonald's Nederland B.V., gevestigd aan de Paasheuvelweg 14, te (1105 BH) Amsterdam Zuidoost (hierna: "McDonald's") de McDelivery Detector Actie 2022 georganiseerd. McDonald’s laat zich in de organisatie van de Actie en de afwikkeling van de prijsuitreiking bijstaan door TBWA\NEBOKO.

 

1.2.                       Gedurende de Actieperiode hebben deelnemers aan de McDelivery Detector Actie hun leukste, grappigste en meest creatieve kookblunders gedeeld met McDonald’s Nederland. Uit alle de inzendingen heeft de onafhankelijke jury bestaande uit twee medewerkers TWBA\NEBOKO (het reclamebureau van McDonald’s), drie winnaars geselecteerd.

 

1.3.                       TWBA\NEBOKO  heeft de gelukkige winnaars hun McDelivery Detector overhandigd. Met deze detector kunnen zij gedurende drie (3) maanden, twee (2) keer maand aanspraak kunnen maken op een gratis McDelivery maaltijd bij McDonald’s ter waarde van maximaal € 25,00 inclusief btw per bestelling. De bestelling bestaat uit de keuze uit een favoriet voordeelmenu inclusief drankje en frietsaus, snack en dessert.

 

LET OP: de McDelivery Detector is een gadget en is géén vervanging van een gewone gecertificeerde rookmelder. Zorg ervoor dat je altijd een rookmelder in huis hebt die voldoet aan de NEN-14604 en een CE keurmerk heeft.

 

1.4.                      De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is bovendien niet mogelijk de Prijs in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen en/of geld.

2.                           Hoe werkt de McDelivery Detector?

2.1.                    De winnaar scant de speciale QR-code,  zoals verstrekt door TWBA\NEBOKO   bij de McDelivery Detector, om naar een speciale landingspagina te gaan.

 

2.2.                  Op deze landingspagina  kunnen de winnaars hun bestelling klaarzetten en/of wijzigen. Ook kunnen zij daar deze gebruikersvoorwaarden terug lezen.

 

2.3.                  Op het moment dat de McDelivery Detector afgaat, ontvangt de winnaar een SMS waarin de winnaar moet bevestigen dat de – vooraf geselecteerde bestelling – doorgezet moet worden naar het lokale McDonald’s restaurant. Zonder die uitdrukkelijke handeling vanuit de winnaar wordt er géén bestelling geplaatst.

 

2.4.                    Na ontvangst van de bevestiging vanuit de winnaar, plaatst TWBA\NEBOKO de bestelling bij het lokale McDonald’s restaurant, waardoor de bestelling in het reguliere bestelproces van het bestelplatform terecht komt. TWBA\NEBOKO draagt zorg voor de betaling van de bestelling.

 

2.5.                    De bestellingen via de McDelivery Detector kunnen enkel geplaatst worden tijdens de openingstijden van het lokale bezorgende McDonald’s restaurant. Wanneer de McDelivery Detector afgaat buiten de openingstijden van het lokale bezorgende McDonald’s restaurant, dan ontvangt de winnaar wel de bevestigings-SMS, maar de bestelling wordt – als de winnaar de bestelling ex artikel 2.2. bevestigt - pas verwerkt op het moment dat het lokale restaurant opent.  TWBA\NEBOKO zal de bestelling in dat geval nogmaals verifiëren.

 

2.6.                  Ook wanneer de McDelivery Detector niet afgaat, kan de winnaar een McDelivery bestelling plaatsen, door gebruik te maken van de Panic Button die op de McDelivery Detector aanwezig is. Het bestelproces verloopt dan op de in artikel 2.3. t/m 2.5 genoemde wijze.

 

3.                             Na de looptijd van drie maanden?

3.1.                      Na de looptijd van 3 maanden wordt het automatisch bestellen en de panic button gedeactiveerd en zal de McDelivery Detector via sms verwijzen naar www.mcdelivery.nl om zelf (en op eigen kosten) een bestelling te plaatsen. Resterend tegoed zal worden vergeven aan de winnaar als tegoed in vorm van credits op het deliveryaccount of een delivery voucher voor McDelivery van de desbetreffende bezorgpartner in het postcodegebied.

 

4.                           Aansprakelijkheid

4.1.                    McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van de McDelivery Detector, (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en (iv) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen Prijs.

 

4.2.                  McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik van de McDelivery Detector. McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die veroorzaakt is of wordt als gevolg van (het gebruik van) de McDelivery Detector, waarbij McDonald’s nogmaals benadrukt dat de McDelivery Detector niet geschikt is voor vervanging van een reguliere gecertificeerde rookmelder.

 

5.                           Persoonsgegevens

5.1.                    Om de Prijzen te kunnen uitkeren heeft McDonald’s de deelnemers en eventueel de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers (indien de winnaar 16 of 17 jaar oud is) gevraagd om de benodigde persoonsgegevens te verstrekken, te weten onder andere naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, en heeft McDonald’s om toestemming voor het gebruik van deze gegevens gevraagd.

 

5.2.                  McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en analyseren van de McDelivery Detector Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doelen gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de McDelivery Detector Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens van winnaars van Prijzen zullen tot maximaal 1 jaar na uitkering van de Prijs bewaard worden en daarna verwijderd. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van registratie van een McDonald’s App account vallen onder het privacybeleid van de App en worden pas verwijderd nadat de deelnemer zijn of haar account heeft verwijderd.

 

6.                           Diversen

6.1.                    Klachten over de (werking van de) McDelivery Detector kunnen schriftelijk worden ingediend bij TBWA\NEBOKO: Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW Amsterdam.

 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN MCDONALD’S MCDELIVERY DETECTOR 2022 – Qmusic Winnaars

 

1.                            Algemeen

 

1.1.                       Van dinsdag 19 april 2022 t/m donderdag 21 april 2022 (hierna: de Actieperiode) heeft  Q-Music Nederland B.V.,  gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”), ter promotie van de McDelivery Detector van McDonald’s, de Meldpunt Middagshow Actie (hierna: de “Actie”) georganiseerd.

 

1.2.                     De prijsuitreiking wordt verricht door McDonald’s Nederland, gevestigd te (1105 BH) Amsterdam aan de Paasheuvelweg 14a (hierna: “McDonald’s”). McDonalds laat zich in de afwikkeling van de prijsuitreiking bijstaan door TBWA\NEBOKO.

 

1.3.                       Gedurende de Actieperiode hebben deelnemers aan de QMusic Actie hun leukste, grappigste en meest creatieve kookblunders gedeeld met QMusic. Uit alle de inzendingen heeft Qmusic drie winnaars geselecteerd.

 

1.4.                       TWBA\NEBOKO  heeft de gelukkige winnaars hun McDelivery Detector overhandigd. Met deze detector kunnen zij gedurende drie (3) maanden, twee (2) keer maand aanspraak kunnen maken op een gratis McDelivery maaltijd bij McDonald’s ter waarde van maximaal € 25,00 inclusief btw per bestelling. De bestelling bestaat uit de keuze uit een favoriet voordeelmenu inclusief drankje en frietsaus, snack en dessert. Daarnaast ontvangen de winnaars een McDelivery tegoed van € 100,00. Dit tegoed zal worden vergeven in de vorm van credits op het deliveryaccount of een delivery voucher voor McDelivery van de desbetreffende bezorgpartner in het postcodegebied.

 

LET OP: de McDelivery Detector is een gadget en is géén vervanging van een gewone gecertificeerde rookmelder. Zorg ervoor dat je altijd een rookmelder in huis hebt die voldoet aan de NEN-14604 en een CE keurmerk heeft.

 

1.5.                      De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is bovendien niet mogelijk de Prijs in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen en/of geld.

2.                          Hoe werkt de McDelivery Detector?

2.1.                    De winnaar scant de speciale QR-code,  zoals verstrekt door TWBA\NEBOKO  bij de McDelivery Detector, om naar een speciale landingspagina te gaan.

 

2.2.                  Op deze landingspagina  kunnen de winnaars hun bestelling klaarzetten en/of wijzigen. Ook kunnen zij daar deze gebruikersvoorwaarden terug lezen.

 

2.3.                  Op het moment dat de McDelivery Detector afgaat, ontvangt de winnaar een SMS waarin de winnaar moet bevestigen dat de – vooraf geselecteerde bestelling – doorgezet moet worden naar het lokale McDonald’s restaurant. Zonder die uitdrukkelijke handeling vanuit de winnaar wordt er géén bestelling geplaatst.

 

2.4.                    Na ontvangst van de bevestiging vanuit de winnaar, plaatst TWBA\NEBOKO de bestelling bij het lokale McDonald’s restaurant, waardoor de bestelling in het reguliere bestelproces van het bestelplatform terecht komt. TWBA\NEBOKO draagt zorg voor de betaling van de bestelling.

 

2.5.                    De bestellingen via de McDelivery Detector kunnen enkel geplaatst worden tijdens de openingstijden van het lokale bezorgende McDonald’s restaurant. Wanneer de McDelivery Detector afgaat buiten de openingstijden van het lokale bezorgende McDonald’s restaurant, dan ontvangt de winnaar wel de bevestigings-SMS, maar de bestelling wordt – als de winnaar de bestelling ex artikel 2.2. bevestigt - pas verwerkt op het moment dat het lokale restaurant opent.  TWBA\NEBOKO zal de bestelling in dat geval nogmaals verifiëren.

 

2.6.                  Ook wanneer de McDelivery Detector niet afgaat, kan de winnaar een McDelivery bestelling plaatsen, door gebruik te maken van de Panic Button die op de McDelivery Detector aanwezig is. Het bestelproces verloopt dan op de in artikel 2.3. t/m 2.5 genoemde wijze.

 

3.                            Na de looptijd van drie maanden?

 

3.1.                      Na de looptijd van 3 maanden worden het automatisch bestellen en de panic button gedeactiveerd en zal de McDelivery Detector via sms verwijzen naar www.mcdelivery.nl om zelf (en op eigen kosten) een bestelling te plaatsen. Resterend tegoed zal worden vergeven aan de winnaar als tegoed in vorm van credits op het deliveryaccount of een delivery voucher voor McDelivery van de desbetreffende bezorgpartner in het postcodegebied.

 

4.                          Aansprakelijkheid

4.1.                    McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van de McDelivery Detector, (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en (iv) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen Prijs.

 

4.2.                  McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik van de McDelivery Detector. McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die veroorzaakt is of wordt als gevolg van (het gebruik van) de McDelivery Detector, waarbij McDonald’s nogmaals benadrukt dat de McDelivery Detector niet geschikt is voor vervanging van een reguliere gecertificeerde rookmelder.

 

5.                          Persoonsgegevens

5.1.                    Om de Prijzen te kunnen uitkeren heeft Qmusic de deelnemers gevraagd om de benodigde persoonsgegevens te verstrekken, te weten onder andere naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, en heeft Qmusic om toestemming voor het gebruik van deze gegevens gevraagd.

 

5.2.                  McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verkrijgen dan nodig is voor het uitkeren, van de McDelivery Detector en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doelen gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in betrokken is bij of verbonden is aan de afwikkeling van de prijsuitreiking en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens van winnaars van Prijzen zullen tot maximaal 1 jaar na uitkering van de Prijs bewaard worden en daarna verwijderd.

 

6.                          Diversen

6.1.                    Klachten over de (werking van de) McDelivery Detector kunnen schriftelijk worden ingediend bij TBWA\NEBOKO: Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW Amsterdam.

 

 

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.