Algemene voorwaarden voor de Onlinediensten van McDonald’s (Nederland)

Laatst bijgewerkte versie d.d.: 17 oktober 2023

BELANGRIJK: LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG DOOR EN ZORG DAT JE ZE BEGRIJPT. ZIJ BEVATTEN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN MCDONALD’S EN ANDERE BEPALINGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP JOUW WETTELIJKE RECHTEN.

Door het installeren, bezoeken of gebruiken van websites, mobiele apps, nieuwsbrieven per e-mail, abonnementen en andere digitale toepassingen waarop deze voorwaarden worden geplaatst of die naar deze voorwaarden verwijzen (tezamen de “onlinediensten”), ga je een bindende overeenkomst aan met McDonald’s Nederland B.V. en met McDonald’s Marketing Coöperatie (“McDonald’s”, “wij” of “ons”). McDonald’s is in Nederland actief vanuit haar hoofdkantoor aan de Paasheuvelweg 14 in (1105 BH) Amsterdam.

Je dient daarnaast onze Privacyverklaring  te lezen, waarin wordt beschreven hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen.  

De onlinediensten zijn niet bedoeld voor personen onder de 16 jaar, en zijn daar ook niet op gericht. Je moet ten minste 16 jaar zijn als je gebruik wilt maken van de onlinediensten .  Als je wel 16 bent, maar nog geen 18 (of nog niet meerderjarig bent, als de wettelijke meerderjarigheid in jouw jurisdictie op een andere leeftijd intreedt), dien je deze voorwaarden met een van je ouders of je voogd te lezen en dienen zij deze voorwaarden te begrijpen en ermee akkoord te gaan voordat je gebruik mag maken van de onlinediensten.

Als jij of je ouder of voogd niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je het gebruik van de onlinediensten onmiddellijk te staken en McDonald’s te vragen het account dat je voor de onlinediensten hebt aangemaakt te sluiten. Je kunt om verwijdering van je account verzoeken door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com en daarin het e-mailadres te vermelden van het account die verwijderd moet worden.

Als McDonald’s op enig moment constateert dat een gebruiker van de onlinediensten jonger dan 16 jaar is of dat de gebruiker ouder dan 16 jaar maar jonger dan 18 jaar oud is en de ouder of voogd verklaren geen toestemming te hebben verleend, dan zal McDonald’s overgaan tot verwijdering van het account.

1.   Over de onlinediensten

Beschikbaarheid van producten en diensten. De producten en diensten van McDonald's zijn op veel plaatsen in de wereld beschikbaar, maar de onlinediensten kunnen ook producten en diensten vermelden die niet wereldwijd beschikbaar zijn. 

Veilig in het verkeer. Altijd wanneer je gebruikmaakt van de onlinediensten, dien je de verkeersregels en alle toepasselijke regelgeving in acht te nemen. GEBRUIK DE ONLINEDIENSTEN NIET TERWIJL JE EEN VOERTUIG BESTUURT OF ACHTER HET STUUR OF HET BEDIENINGSPANEEL ZIT VAN EEN VOERTUIG DAT IN BEWEGING IS OF NIET OP DE HANDREM STAAT”. Met het oog op de veiligheid van jou en anderen mag je de onlinediensten uitsluitend gebruiken wanneer dat veilig is en wettelijk is toegestaan.

Verantwoordelijkheid voor je apparatuur en accounts. Je bent verantwoordelijk voor alle apparatuur, software en diensten die nodig zijn om gebruik te maken van de onlinediensten. McDonald’s geeft geen garantie dat de onlinediensten volledig functioneren op bepaalde apparatuur of met bepaalde software. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het versturen van berichten en je datagebruik, kosten en eventuele belasting voor je gebruik van de onlinediensten, ook wanneer wij per sms, e-mail of op een andere door jou te bepalen wijze met je communiceren. Je mag de onlinediensten uitsluitend gebruiken met apparatuur die jouw eigendom is of waarover jij mag beschikken en uitsluitend met gebruikmaking  van het daarvoor goedgekeurde besturingssysteem (zoals Apple iPhone OS voor apparatuur van Apple). Als je een account aanmaakt voor de onlinediensten ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de account en van alle activiteiten die in het kader van het account plaatsvinden. Je mag slechts één account voor onlinediensten gebruiken en je dient ervoor te zorgen dat je accountgegevens te allen tijde up-to-date zijn.

Het recht van McDonald’s om de onlinediensten bij te werken of te beëindigen. Je begrijpt en stemt ermee in dat McDonald’s (met of zonder berichtgeving) de onlinediensten (of jouw toegang tot die diensten) van tijd tot tijd mag bijwerken, aanpassen of beëindigen, onder andere door het versturen van pushberichten met updates voor (of voor het verwijderen van de functionaliteit van of toegang tot) de mobiele app van McDonald’s die je op je toestel hebt geïnstalleerd.

Bijwerken van deze voorwaarden. Daarnaast kan McDonald’s deze voorwaarden te allen tijde en geheel naar eigen discretie bijwerken. Indien McDonald’s materiële wijzigingen aanbrengt in de voorwaarden, berichten we je daarover op een redelijke wijze, bijvoorbeeld door de nieuwe voorwaarden in de onlinediensten te plaatsen. Wanneer je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dien je het gebruik van de onlinediensten onmiddellijk te staken en McDonald’s te verzoeken een eventueel door jou aangemaakte account voor de onlinediensten af te sluiten. Je kunt je App account instellingen inzien, wijzigen of verwijderen via de volgende website: www.mcdonaldsapps.com/account. Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met onze afdeling Gastenrelaties, we helpen je graag.

Veel restaurants zijn in handen van en worden geëxploiteerd door onafhankelijke bedrijven.
McDonald’s bestuurt en beheert weliswaar de onlinediensten, maar zij is niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de meeste restaurants. De meeste restaurants zijn namelijk in handen van en worden geëxploiteerd door onafhankelijke franchisenemers van McDonald’s, en sommige worden geëxploiteerd door dochtermaatschappijen van McDonald’s (hierna worden deze franchisenemers en dochtermaatschappijen gezamenlijk aangeduid met “restaurants”). Elk restaurant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving, voor kwesties met betrekking tot de levering van de producten aan jou en voor werknemer gerelateerde zaken in het restaurant.  Op de bon kun jij de volledige naam en adresgegevens van het restaurant vinden.

Links naar vacatures vanuit de onlinediensten. McDonald’s en alle restaurants zijn werkgevers die een beleid voeren van gelijke kansen voor verschillende soorten werknemers. De onlinediensten kunnen links bevatten naar vacatures die door McDonald’s of door restaurants zijn geplaatst. Deze vacatures gelden alleen voor het restaurant (met andere woorden: voor de dochtermaatschappij of de franchisenemer) en niet voor McDonald’s of het moederbedrijf daarvan (McDonald’s Corporation). Dat betekent dat uitsluitend het restaurant dat de vacature heeft geplaatst, verantwoordelijk is voor het vaststellen van de functie-eisen, de besluitvorming over het aannemen van personeel, en alle overige personeelszaken binnen zijn bedrijf.  McDonald’s en haar moederbedrijf ontvangen geen kopie van de sollicitatie die je verstuurt aan een restaurant dat een franchisenemer is; zij hebben geen invloed op de beslissing of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en of je wordt aangenomen, en ook niet op het werknemersbeleid van franchisenemers. McDonald’s en haar moederbedrijf hebben geen onafhankelijke franchisenemers in dienst. Wanneer je een baan krijgt aangeboden door een restaurant dat een franchisenemer is, is alleen die franchisenemer je werkgever, en niet McDonald’s of haar moederbedrijf (McDonald’s Corporation).  

Contact met ons opnemen., Mocht je vragen of opmerkingen hebben over onze onlinediensten dan kun je contact opnemen met onze afdeling Gastenrelaties

2.   Hoe wij omgaan met informatie en onze communicatie met jou.

De Privacyverklaring van McDonald’s. Op deze voorwaarden is tevens de Privacyverklaring van McDonald’s van toepassing, die een integraal onderdeel vormt van deze voorwaarden. In onze Privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens, waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens.

Onze communicatie met jou. Via de onlinediensten kan je aangeven dat je e-mails en sms’jes wilt ontvangen op het mobiele nummer dat je aan ons hebt opgegeven, of dat je pushberichten van McDonald’s wilt ontvangen. Wanneer je je aanmeldt voor een van deze vormen van communicatie begrijp je en stem je ermee in dat je reclame-, transactie-, en andere berichten van McDonald’s zult ontvangen. McDonald’s kan in overeenstemming met de Privacyverklaring van McDonald’s gebruikmaken van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt om met jou te kunnen communiceren.

Afmelden voor berichtgeving in het algemeen. Je kunt kiezen hoe we met jou communiceren. Meestal vind je je voorkeursinstellingen met aanwijzingen hoe je je kan afmelden in het profiel van de door jou gebruikte onlinedienst.  Je kunt eventueel ook je voorkeursinstellingen wijzigen in de instellingen van je toestel. Daarnaast kan in onze berichten ook een afmeld-optie zijn opgenomen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je je voorkeursinstellingen wellicht afzonderlijk moet beheren voor elke vorm van communicatie. Als je je bijvoorbeeld afmeldt voor het ontvangen van reclamemails, kan je nog steeds reclame-sms’en ontvangen als je je daarvoor hebt aangemeld. Wij doen ons best om handige manieren aan te bieden voor het beheren van je voorkeursinstellingen voor je communicatie met ons, maar het kan toch gebeuren dat je je voorkeursinstellingen voor elke onlinedienst afzonderlijk moet aanpassen.  Wij wijzen erop dat er voor sommige accountgerelateerde en transactieberichten alleen de mogelijkheid bestaat om je account voor onlinediensten af te sluiten, als je deze berichten niet meer wilt ontvangen. Ten slotte wijzen wij er nog op dat als je berichten van een franchisenemer van McDonald’s ontvangt, je je rechtstreeks bij hem moet afmelden.

3   My Order

Dit gedeelte is van toepassing op alle bestellingen die je plaatst met behulp van de MyMcDonald’s App. Het bestellen via de MyMcDonald’s App heet MyOrder. Lees dit gedeelte van de Algemene Voorwaarden door voordat je een MyOrder bestelling plaatst bij één van de deelnemende restaurants. Houd er rekening mee dat het bestellen via de MyMcDonald’s App mogelijk niet in alle restaurants beschikbaar zal zijn. Zie de FAQ's voor meer informatie over MyOrder.

Over MyOrder. Het doel van MyOrder is om gasten een makkelijke manier te bieden om van tevoren bestellingen samen te stellen en deze bij bestellingen bij een deelnemend restaurant te plaatsen.  

Om een bestelling te kunnen plaatsen via de MyMcDonald’s App moet je een geregistreerd account hebben. De volgende persoonsgegevens zijn vereist voor registratie: voor- en achternaam en e-mailadres. 

Uw betaalmethode registreren. Afhankelijk van het door jou gekozen betaalmiddel (Apple Pay, Google Pay, Credit Card of iDeal) moet je mogelijk jouw kaart- of betalingsgegevens registreren om te kunnen bestellen. .

McDonald's en de restaurants maken gebruik van externe partners om jouw betaalkaart- en betalingsgegevens veilig op te slaan en jouw betalingen aan de restaurants te verwerken.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat, wanneer je een betaalkaart of betaalmiddel registreert, McDonald's of haar externe partners kunnen controleren of de door jou geregistreerde gegevens geldig zijn.  

Je verklaart en garandeert dat je meerderjarig bent. En dat je daarnaast gerechtigd bent om alle betaalkaarten die je registreert of mee betaald ook te gebruiken.

Je koopt producten rechtstreeks van restaurants. Wanneer je gebruik maakt van MyOrder, zend je de bestellingen rechtstreeks aan een deelnemend restaurant en het contract voor de koop en levering van de producten wordt dan ook gesloten tussen jou en het restaurant dat jouw bestelling accepteert. Het restaurant waar je jouw producten afhaalt, is verantwoordelijk voor het bereiden van de producten en de levering daarvan aan jou. Je begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat je rechtstreeks van de restaurants koopt (en niet van McDonald's Corporation of een andere aan McDonald’s Corporation gelieerde McDonald's entiteit) en dat noch McDonald's Corporation noch een andere aan McDonald’s Corporation gelieerde McDonald’s entiteit enige verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van of verband houdende met producten die je koopt van restaurants via MyOrder.  

Jouw producten selecteren, bestelling betalen en verzenden naar een restaurant. Je kunt de gewenste producten in de MyMcDonald’s App toevoegen aan jouw bestelling. Indien je de items wenst te bestellen, dan kun je deze aansluitend verzenden naar een deelnemend restaurant van jouw keuze. Wanneer je op “Bestel en betaal nu” in de MyMcDonald’s App drukt, dan wordt de aankoop definitief en wordt het betaalmiddel belast met het aankoopbedrag. Je ontvangt na het plaatsen van jouw bestelling een bestelcode, maar de restaurants kunnen mogelijke ook andere informatie nodig hebben om jouw aankoop te verifiëren. Bestellingen moeten persoonlijk worden opgehaald bij het geselecteerde restaurant.

Opties voor je bestelling. Je kunt de volgende opties kiezen om je online bestelling op te halen:

1. curbside (zijnde buiten op een aangewezen plaats en thans nog niet beschikbaar in Nederland)

2. in de McDrive (thans nog niet beschikbaar in Nederland),

3. afhalen bij de afhaalzone; of

4. via table service.

Je bestelling voorbereiden. Alle producten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid in het restaurant waar je jouw bestelling plaatst en ophaalt. Als je het restaurant selecteert, zie je de serveertijd voor het ontbijt of het hoofdmenu van dat restaurant.  Als je de afhaaloptie voor de front counter of McDrive selecteert, dan zie je tevens de serveertijden voor elke optie (bijvoorbeeld tussen 6.00 uur – 0:00 uur).  Als je aankomt nadat het restaurant gesloten is, kun je jouw bestelling niet ophalen en wordt de gedane betaling niet terugbetaald. Zorg er daarom voor dat je op tijd kunt zijn voordat je jouw bestelling bevestigt en betaalt.

Wanneer je jouw bestelling plaatst om af te halen bij de Afhaal zone in het restaurant, krijg je een bericht te zien waarin staat hoeveel minuten er ongeveer nodig zijn om je bestelling te bereiden. Als je je locatievoorzieningen hebt geactiveerd en je te ver van het restaurant bent, zie je een bericht dat je te ver van het restaurant bevindt en we direct aan de slag gaan met jouw bestelling na betaling. Zorg ervoor dat je op tijd komt.  Zodra je hebt bevestigd en betaald, word je bestelling klaargemaakt en kan deze niet meer geannuleerd worden.

Als je jouw bestelling plaatst om af te halen via de McDrive, bevestig je jouw bestelling en betaal je deze vooraf, maar jouw bestelling wordt wel pas klaargemaakt nadat je bij de door jou geselecteerde McDrive bent aangekomen en je bij de praatpaal jouw bestelcode hebt doorgegeven.  Als je afhalen via de McDrive selecteert en je arriveert na de eindtijd van het door jou bestelde menu-item (bijv. na de sluiting van het ontbijtmenu) of als één van de door jou geselecteerde producten niet meer beschikbaar is, dan zal een crewmember je verder helpen. Het is in dat geval helaas niet mogelijk om de bestelde producten uit te serveren.

Als je jouw bestelling plaatst voor afhalen door middel van Curbside of voor bediening aan tafel, moet je bij aankomst je parkeervak- of tafelnummer invoeren in de MyMcDonald’s App voordat je kunt betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd en betaald, word je bestelling klaargemaakt. Zodra de bestelling klaar is, zal een medewerker je begroeten bij het parkeervak of de tafel en jouw bestelling afgeven.

Sommige restaurants verkopen niet alle producten. Afbeeldingen van producten en verpakkingen in de MyMcDonald’s App zijn slechts voorbeelden en komen mogelijk niet overeen aan het product of de verpakking die je van het restaurant ontvangt. Verschillen kunnen te wijten zijn aan de weergave van kleuren op je apparaat of aan factoren zoals de gebruikte ingrediënten, de leverancier, de regio van het land, tijdstip van de dag en het seizoen van het jaar.

Over de prijzen bij het bestellen. Elk restaurant bepaalt onafhankelijk zijn eigen prijzen en past onafhankelijk eventuele aanvullende belastingen en heffingen toe zoals wettelijk vereist. Het is mogelijk dat bepaalde aanbiedingen en prijzen niet beschikbaar zijn voor alle bestellingen op alle locaties. Als je een fout ontdekt in de prijs van een product dat aan jou in rekening is gebracht, neem dan contact op met het restaurant waar je het product hebt gekocht om het verschil terug te krijgen.

Locatiediensten. Schakel je locatieservices in op jouw apparaat om te profiteren van de automatische selectie van het dichtstbijzijnde restaurant en om een locatiecontrole te ontvangen wanneer je te ver weg bent van het restaurant dat je als afhaaloptie hebt gekozen.  Als jouw locatieservices niet zijn ingeschakeld of als je niet bij het dichtstbijzijnde restaurant wilt bestellen, kun je handmatig een restaurant naar keuze selecteren.

Betalen voor je bestelling. Wanneer je "Bestel en betaal nu" opgeeft, geef je het restaurant toestemming om je bestelling te verwerken. De betalingsdienstaanbieder van het restaurant zal je betaling verwerken en het bedrag in rekening brengen op de betaalkaart die je hebt geselecteerd toen je jouw bestelling plaatste. Mogelijk ontvang je een melding in de bestelfunctie dat het restaurant je bestelling heeft geaccepteerd en deze aan het voorbereiden is. Je bent pas eigenaar van de producten nadat je ze hebt opgehaald.

Wat moet ik doen als ik een probleem heb met een betaling?

Neem contact op met je bank als je vragen hebt over kosten die worden weergegeven op het afschrift van je betaalkaart, betaalrekening of als je een restauranttransactie wilt betwisten voor een bedrag dat in rekening is gebracht op je betaalkaart. Je bank kan je adviseren over het beleid van je bank en kan je vertellen wanneer ze gereserveerde bedragen vrijgeven.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat er frauduleuze activiteiten plaatsvinden op mijn rekening? Als je denkt dat er onjuiste of ongeautoriseerde kosten op je rekening staan, moet je onmiddellijk contact opnemen met je bank. Je moet ook onmiddellijk jouw wachtwoord bijwerken. Beveiligingsexperts raden mensen aan om wachtwoorden complex te maken en voor elke account een andere gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken.

Annuleren, restitutie en jouw rechten als consument. Je kunt tot het moment dat je jou bestelling hebt bevestigd en betaald, jouw bestelling wijzigen of annuleren.  Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd en betaald, kun je deze niet meer wijzigen en/of annuleren. Als je jouw geld wilt terugvragen (om welke reden dan ook, bijvoorbeeld omdat je ontevreden bent over de kwaliteit van de producten) neem dan contact op met het restaurant waar je het product hebt gekocht.

Jouw wettelijke rechten in dit opzicht worden door niets in deze voorwaarden aangetast.

4.   MyMcDonald’s programma

Algemeen. De voorwaarden uit dit hoofdstuk zijn van toepassing op het MyMcDonald’s  programma.

Voorwaarden en deelname. Om mee te kunnen doen aan het MyMcDonald’s programma dien je een account aan te maken en te registreren voor onlinediensten van McDonald’s. Gasten die voorafgaand aan het MyMcDonald’s Rewards programma reeds een geregistreerd account hadden, worden opnieuw gevraagd of zij hun persoonlijke account willen voortzetten en op die manier willen profiteren van persoonlijke MyMcDonald’s Deals en MyMcDonald’s Rewards.  

Aanbiedingen. Je kunt via de onlinediensten aanbiedingen ontvangen. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen: (1) de aanbieding is wellicht uitsluitend beschikbaar via die bepaalde onlinedienst en voor het afgebeelde product, en zolang de voorraad strekt, uitsluitend in deelnemende restaurants, en tot aan de vervaldatum; (2) bepaalde tijdblokken kunnen van toepassing zijn (bijv. aanbiedingen die geen ontbijt zijn, zijn tijdens ontbijturen wellicht niet beschikbaar); (3) voor zover niet anders wordt aangegeven vervalt elke aanbieding na gebruikmaking daarvan; (4) per restaurantbezoek mogen er meerdere Deals ingewisseld worden, maar elke Deal kan maar één keer ingeleverd worden. (5) aanbiedingen zijn niet overdraagbaar; en (6) een aanbieding kan niet voor geld worden ingewisseld. Daarnaast kunnen er voor een aanbieding bijzondere voorwaarden gelden; deze worden in de app naast de aanbieding vermeld. Niet alle aanbiedingen kunnen worden gecombineerd met bestellingen.

Het inwisselen van een MyMcDonald’s Deal. Je kunt een MyMcDonald’s Deal inwisselen wanneer je jouw bestelling plaatst door de Deal te activeren en bij de kassa of kiosk de Deal QR code te scannen of door in de McDrive jouw QR code te scannen, dan wel de alfanumerieke code voor te lezen aan het crewlid dat jouw bestelling opneemt, wanneer het scannen van de  QR code niet werkt.

Het sparen van MyMcDonald’s Punten. Je verdient MyMcDonald’s punten op basis van de waarde van jouw bestellingen, namelijk 10 punten per € 1,00. Je kunt géén MyMcDonald’s punten verdienen over gedane donaties, betaalde statiegelden en bij de aankoop van een cadeaucard.

Je kunt MyMcDonald’s punten verdienen wanneer je vóór  het afrekenen van jouw bestelling bij de kassa of kiosk jouw digitale MyMcDonald’s card scant of door in de McDrive jouw digitale MyMcDonald’s card te scannen, dan wel de alfanummerieke code van jouw digitale McDonald’s MyMcDonald’s Rewards card voor te lezen aan het crewlid dat jouw bestelling opneemt, wanneer het scannen de QR code niet werkt. De MyMcDonald’s punten worden op basis van de afgerekende bestelling bijgeschreven. Mogelijk zit er een kleine vertraging op de zichtbaarheid van de verdiende MyMcDonald’s punten in jouw account.

Wanneer je dit proces tijdens het plaatsen van jouw bestelling niet of niet op de juiste wijze doorloopt, dan kunnen er géén MyMcDonald’s punten bij je saldo worden bijgeschreven.

Je kunt géén MyMcDonald’s punten sparen bij de twee McDonald’s restaurants achter de douane op Schiphol of bij bestellingen via McDelivery.   

Bonus campagnes of promoties. Van tijd tot tijd kan McDonald’s speciale campagnes of promoties houden, waarbij er MyMcDonald’s punten op nieuwe en andere manieren verdiend kunnen worden. Verdere informatie over dergelijke campagnes of promoties wordt verstrekt in de context van de betreffende campagne of promotie.

Maximum aantal punten. Jouw account kent een maximum van 5.000  punten (“Punten Plafond”). Wanneer jij een voor MyMcDonald’s punten in aanmerking komende bestelling plaatst en daarmee het Rewards Plafond bereikt, dan verdien je géén Rewards punten over het meerdere. Wanneer jij een voor MyMcDonald’s Rewards in aanmerking komende bestelling plaatst, terwijl je het Rewards Plafond al hebt bereikt, verdien je géén punten. Je kunt in dat geval pas nieuwe MyMcDonald’s punten sparen, nadat je MyMcDonald’s punten hebt ingewisseld.

Inwisselen van Rewards. Je kunt jouw MyMcDonald’s punten inwisselen bij deelnemende McDonald’s restaurants voor Rewards, zijnde producten uit het MyMcDonald’s Rewards Menu (“Inwisselbare producten”) van de McDonald’s app.  Je hebt de app nodig om MyMcDonald’s punten in te wisselen voor de  Rewards  uit het MyMcDonald’s Rewards Menu.

Je kunt je punten inwisselen door de Reward in de App te activeren en bij de kassa of kiosk de QR code te scannen of door in de McDrive de QR code te scannen, dan wel de alfanumerieke code voor te lezen aan het crewlid dat jouw bestelling opneemt, wanneer het scannen van de QR code niet werkt.

MyMcDonald’s Rewards menu. Het MyMcDonald’s Rewards menu geeft een weergave van de inwisselbare producten en hoeveelheid MyMcDonald’s punten die ingewisseld dienen te worden om deze Rewards te krijgen. 

MyMcDonald’s Fanshop. Je kunt jouw MyMcDonald’s punten ook inwisselen in de MyMcDonald’s Fanshop in de McDonald’s App. De MyMcDonald’s Fanshop is gevuld met speciale limited edition McDonald’s Merchandise, waarbij er per product vermeld staat hoeveel MyMcDonald’s punten er ingewisseld dienen te worden om deze producten te bemachtigen. Let op: het aanbod van de speciale limited edition McDonald’s Merchandise wisselt regelmatig en het aanbod om MyMcDonald’s punten in te wisselen voor de speciale limited edition McDonald’s Merchandise van jouw keuze geldt zolang de voorraad strekt.

Je kunt je punten inwisselen voor McDonald’s Merchandise door in de McDonald’s App de MyMcDonald’s Fanshop te openen en het product te selecteren, je keuze voor dit product uitdrukkelijk te bevestigen en daarna je gegevens(*) achter te laten. 

Vervolgens komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en McDonald’s Nederland B.V. (Paasheuvelweg 14A, 1105 BH Amsterdam). De toezending van de producten zal verlopen via een door McDonald’s ingeschakelde derde. Deze zal het product vervolgens binnen 2 a 3 weken, met reguliere post, versturen.

Indien het product niet wordt ontvangen, dan kun je binnen 6 weken na inwisseling van de punten contact op te nemen met gastenrelaties@nl.mcd.com. De door McDonald’s ingeschakelde derde zal het product – indien nog op voorraad – in dat geval nogmaals verzenden. Als het product niet langer op voorraad is, zullen de ingewisselde punten worden gerestitueerd.

Als er onverhoopt iets mis zijn gegaan en je hebt een gebrekkig product ontvangen, dan kun je contact op te nemen met gastenrelaties@nl.mcd.com. Zij zullen je klacht dan behandelen. Indien je recht hebt op een vervangend product, dan zal de door McDonald’s ingeschakelde derde het product – indien nog op voorraad – nogmaals verzenden. Als het product niet langer op voorraad is, zullen de ingewisselde punten worden gerestitueerd.

Daarnaast kun je binnen 14 dagen na ontvangst van  het product gebruik maken van jouw herroepingsrecht ex artikel 6:230o BW. Vul het meegezonden ingevulde Model Herroepingsformulier in en stuur het pakketje naar MailSucces, t.a.v. Retour McDonald’s Fanshop, Middelblok 144D, 2831 BR Gouderak. De directe kosten voor de retourzending komen voor jouw eigen rekening. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden producten, zal McDonald’s, mits de producten ongebruikt zijn, de ingewisselde punten restitueren en opnieuw bijschrijven bij het saldo.

(*) de verstrekte persoonsgegevens worden binnen 6 maanden na verzending verwijderd uit de systemen.

Het vervallen van MyMcDonald’s punten. MyMcDonald’s punten dienen binnen 12 maanden ingewisseld te worden. De punten vervallen tegen het einde van de kalendermaand waarin de punten 12 maanden oud zijn.

Restitutie. McDonald’s is bevoegd om MyMcDonald’s punten van jouw account te verwijderen, wanneer de door jouw aangeschafte en in aanmerking voor MyMcDonald’s punten komende producten worden geretourneerd en er een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het aankoopbedrag volgt. Dit geldt ook voor het omwisselen van producten, tenzij de producten worden omgewisseld voor een ander product met dezelfde hoeveelheid MyMcDonald’s punten.

Verdachte activiteiten. McDonald’s is bevoegd om alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht, waaronder het verwijderen of schorsen van jouw account en/of de door jou verzamelde MyMcDonald’s punten, wanneer zij verdachte activiteiten constateert of misbruik van de Dienst. Als verdachte activiteiten en/of misbruiken worden in ieder geval (maar niet uitsluitend) gerekend:

(i)                  Deelname aan illegale of frauduleuze activiteiten, of

(ii)                Het verstrekken of het proberen te verstrekken van valse en/of misleidende informatie of  het geven van verkeerde voorstelling van zaken aan McDonald’s en/of de deelnemende McDonald’s restaurants, of

(iii)              Het verkopen, toewijzen, overdragen of verkrijgen of het aanbieden van het verkopen, toewijzen, overdragen of verkrijgen van enige MyMcDonald’s Rewards of punten, anders dan in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, of

(iv)              Het excessief verdienen van punten  (via fraude, door punten te scannen van anderen of via andere wijzen)

(v)                Elk gebruik van McDonald’s advertenties en promotiematerialen of delen daarvan, McDonald’s intellectuele eigendomsrechten aangaande die advertenties en promotiematerialen, anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden.

Diversen

De MyMcDonald’s punten hebben geen enkele monetaire waarde en zijn niet overdraagbaar.

McDonald’s behoudt zich het recht voor om het MyMcDonald’s Rewards programma, de MyMcDonald’s Deals en/of de MyMcDonald’s Rewards, stop te zetten.

McDonald’s behoudt zich het recht voor om het wisselen van MyMcDonald’s Deals en/of MyMcDonald’s Rewards te weigeren, wanneer zij vermoedt dat er gefraudeerd is met de App.

Een account wordt beëindigd bij overlijden van de gebruiker. De verdiende maar nog niet geclaimde of ingewisselde MyMcDonald’s Deals en/of MyMcDonald’s punten komen daarbij te vervallen. McDonald’s verwijdert het MyMcDonald’s account na notificatie van overlijden. McDonald’s is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van enige partij ten gevolge van deze verwijdering.

McDonalds behoudt te allen tijde het eigenaarschap van al haar materialen en advertenties in relatie tot de MyMcDonald’s programma evenals alle intellectueel eigendomsrechten van alle materialen en advertenties in relatie tot het MyMcDonald’s programma.

Door deel te nemen aan het MyMcDonald’s programma accepteer je de onderhavige Algemene voorwaarden voor de Onlinediensten van McDonald’s.

Géén van de bepalingen uit deze afdeling is van invloed op jouw dwingendrechtelijke rechten.

Alle informatie en voorwaarden op advertenties en/of promotiematerialen ten aanzien van deze dienst, maken onderdeel uit van deze Algemene voorwaarden, met dien verstande dat in geval van botsingen tussen de informatie en voorwaarden op advertenties en promotiematerialen de tekst van deze algemene voorwaarden prevaleren.

Promotor: McDonald’s Nederland B.V. en McDonald’s Marketing Coöperatie

Jij hebt op elk moment de mogelijkheid om je account te verwijderen door jezelf uit te loggen in de App en via de link om verwijdering van je account te verzoeken. Of  neem via privacy@nl.mcd.com contact op met de Chief Privacy Officer van McDonald’s Nederland met het verzoek jouw account te verwijderen. Na verwijdering van je account vervallen alle MyMcDonald’s persoonlijke Deals en alle gespaarde MyMcDonald’s punten. Zodoende adviseren wij je om een eventuele verwijdering van je account zorgvuldig te plannen. Vervallen MyMcDonald’s Deals of MyMcDonald’s punten worden namelijk niet vergoed.

Je koopt producten rechtstreeks van restaurants. Wanneer je gebruikmaakt van aanbiedingen doe je dat rechtstreeks met een deelnemend restaurant en komt er een overeenkomst tot stand voor de levering van de producten tussen jou en het restaurant dat jouw bestelling aanvaardt (dus niet met McDonald’s of een ander Lid van het McDonald’s Systeem). Het restaurant waar je je producten ophaalt is verantwoordelijk voor de bereiding van de producten en de levering daarvan aan jou. McDonald’s Corporation (het moederbedrijf van McDonald’s), haar dochtermaatschappijen, de aan haar gelieerde bedrijven, hun franchisenemers, vertegenwoordigers, agenten en agentschappen en hun functionarissen, bestuurders en werknemers vormen samen de “Leden van het McDonald’s Systeem”.

De producten in de onlinediensten. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid in het restaurant waar je je bestelling ophaalt. Sommige restaurants verkopen niet alle producten. Afbeeldingen van producten en verpakkingen in de onlinediensten zijn niet meer dan een voorbeeld en kunnen afwijken van het product of de verpakking die je van het restaurant ontvangt. Verschillen kunnen te wijten zijn aan de kleurenweergave van je toestel of aan factoren zoals de gebruikte ingrediënten, de leverancier, de regio in het land en het seizoen. 

Prijzen bij bestelling. Elk restaurant stelt zelf zijn prijzen vast en past zelf eventuele lokale belastingen of vergoedingen toe die wettelijk verplicht zijn. Bepaalde aanbiedingen en prijzen zijn wellicht niet voor alle bestellingen op alle locaties beschikbaar. Als je een fout ontdekt in de prijs die aan jou in rekening wordt gebracht voor het product, neem dan contact op met het restaurant waar je het product hebt gekocht en vraag om terugbetaling van het verschil.

Terugbetaling en je rechten als consument. Als je om welke reden dan ook je geld terug wilt, bijvoorbeeld als je niet tevreden bent over de producten of om een andere reden, neem dan contact op met het restaurant waar je het product hebt gekocht in verband met de aan jou verschuldigde terugbetaling. Je wettelijke rechten in dat verband worden door deze algemene voorwaarden in het geheel niet aangetast.

5.   Eigendom van en licenties voor de onlinediensten.

Intellectuele eigendomsrechten van McDonald’s. Alle rechten op de onlinediensten zijn en blijven exclusief eigendom van McDonald’s of haar licentiehouders. Voor alle duidelijkheid omvatten “onlinediensten” alle content in de onlinediensten, zoals, maar niet beperkt tot, tekst, beelden, grafische afbeeldingen, logo’s, paginatitels, pictogrammen, beelden, audiofragmenten, digitale downloads, gegevensverzamelingen, software, handelsmerken, dienstmerken, vormgeving, audiobestanden, videobestanden, gegevens en overige materialen (tezamen: “content”) en elk onderdeel van de onlinediensten. De onlinediensten worden niet aan jou verkocht maar in licentie gegeven.  Het is geenszins de bedoeling van deze voorwaarden dergelijke rechten aan jou over te dragen of ten behoeve van jou te vestigen. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die de rechten van McDonald’s of haar licentiehouders in gevaar brengen, beperken of daarmee in tegenspraak zijn. 

Je licentie voor het gebruik van de onlinediensten. Met inachtneming van deze voorwaarden verkrijg je een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van de onlinediensten, uitsluitend voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden en uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden. Voor alle duidelijkheid omvat ‘Gebruik’ de toegang tot, interacties met en het tonen van de onlinediensten. Behalve de licenties en rechten die wij op grond van deze voorwaarden uitdrukkelijk aan je verlenen worden er geen licenties of rechten aan je verleend op wat voor wijze dan ook. Alle overige rechten worden door McDonald’s voorbehouden.  

Handelsmerkgegevens. De handelsmerken, dienstmerken en alle grafische elementen, waaronder begrepen het uiterlijk en de uitstraling zoals weergegeven in de onlinediensten, zijn karakteristieke en beschermde handelsmerken of handelsstijlen van McDonald’s of licentiehouders.  De onlinediensten kunnen daarnaast diverse namen, handelsmerken en dienstmerken van derden bevatten die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaars.

6.   Inzendingen van gebruikers en ongevraagde ideeën

Inzendingen van gebruikers. Sommige onlinediensten bieden je de mogelijkheid commentaar, opmerkingen, suggesties, ideeën, grafische afbeeldingen, foto’s, vragen, klachten of andere informatie in te zenden die via de onlinediensten naar McDonald’s worden gepost of aan haar worden medegedeeld  (tezamen: “inzendingen”).  Je begrijpt dat je door het inzenden van gegevens aan  McDonald’s via de onlinediensten, McDonald’s een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve royaltyvrije, overdraagbare licentie heeft voor het gebruiken, reproduceren, verspreiden, aan anderen in licentie geven, wijzigen, vertalen, produceren van afgeleide werken, publiekelijk kenbaar maken en publiekelijk uitvoeren van de inzendingen, en deze te gebruiken voor welke commerciële of andere doeleinden dan ook, zonder goedkeuring van of vergoeding aan jou of een ander. McDonald’s is niet verplicht inzendingen vertrouwelijk te behandelen.

Ongevraagde ideeën. Het beleid van McDonald’s is dat ongevraagde ideeën niet in overweging worden genomen. Wij waarderen het dat je tijd neemt om over McDonald’s na te denken, maar wij kunnen nieuwe ideeën die van buiten het McDonald’s System komen niet beoordelen. Je doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle vorderingen jegens McDonald’s en Leden van het McDonald’s System in verband met het overwegen, gebruiken of ontwikkelen door McDonald’s van producten, ontwerpen, concepten of andere materialen die nu of op enig moment in de toekomst lijken op of gelijk zijn aan jouw inzending. Zie de Veelgestelde Vragen van McDonald’s voor meer informatie.

7.   Aanvaardbaar gebruik en beperkingen voor de onlinediensten.

Aanvaardbaar gebruik en andere beperkingen. De volgende handelingen mag je niet verrichten en je mag derden ook niet toestaan deze te verrichten met betrekking tot de onlinediensten (waaronder begrepen content):

a)      gebruik van de onlinediensten voor een doel dat onrechtmatig of verboden is op grond van deze voorwaarden;

b)      verwijderen of veranderen van auteursrechten, handelsmerken of andere vermeldingen van eigendomsrechten;

c)      trachten de titel of eigendom van de onlinediensten te verkrijgen, waaronder begrepen de content;

d)      op commerciële wijze gebruiken, kopiëren, verspreiden, opnieuw openbaar maken, tonen, uploaden, plaatsen of doorgeven van de onlinediensten;

e)      verhuren, leasen, verkopen, opnieuw in licentie geven, lenen, vertalen, samenvoegen, aanpassen, cederen of overdragen van de onlinediensten, of deze combineren met of toevoegen aan andere programma’s of diensten;

f)       disassembleren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, kopiëren in de broncode- of objectcodeformat van, of het maken van afgeleide werken gebaseerd op de onlinediensten;

g)      overdragen, verstrekken, exporteren of opnieuw exporteren van de onlinediensten in strijd met een embargo, handelsbeperking of andere controles op technologie of exportwet- en regelgeving;

h)      gebruik of lancering van ongeoorloofde technieken of geautomatiseerde systemen voor het verkrijgen van toegang tot de onlinediensten of het extraheren van content uit de onlinediensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot spiders, robots, screen scrapers, en offline readers;

i)        trachten de onlinediensten onklaar te maken, te beschadigen, te overbelasten of te verzwakken of onbevoegde toegang te verkrijgen tot de onlinediensten, het netwerk van McDonald’s of andere gebruikersaccounts voor de onlinediensten.

8.   Aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaringen. 

Beperking van de aansprakelijkheid van McDonald’s. McDonald’s en andere Leden van het McDonald’s System zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte winstderving of bedrijfsschade, voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, schadevergoeding, immateriële of bijkomendeschade, waaronder begrepen gegevensverlies, persoonlijk letsel of zaakschade verband houdend met of voortvloeiend uit de Onlinediensten. Dit artikel is in geen enkel opzicht bedoeld om de schadevergoedingsplicht van McDonald’s te beperken voor zover schade wordt veroorzaakt door grove schuld, opzet of een onrechtmatig handelen van McDonald’s zelf. Ook is dit artikel geenszins bedoeld als beperking of wijziging van jouw rechten als consument die op grond van toepasselijke wetgeving niet beperkt of gewijzigd kunnen worden.  McDonald’s behoudt zich alle wettelijke rechten voor om schade te verhalen of een andere vergoeding te ontvangen op grond van deze voorwaarden of voor zover wettelijk toegestaan.  

McDonald’s verleent de onlinediensten “zoals ze zijn” en zonder garanties. De onlinediensten kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. McDonalds verleent de Onlinediensten zoals ze zijn en zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook. McDonald’s geeft geen enkele garanties voor de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. McDonald’s garandeert en verklaart niet dat de Onlinediensten correct, betrouwbaar, ononderbroken en foutloos zijn, dat gebreken zullen worden hersteld, of dat de Onlinediensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Je aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor jouw gebruik van de Onlinediensten. Je enige rechtsmiddel jegens McDonald’s en alle overige Leden van het McDonald’s System wanneer je ontevreden bent over de Onlinediensten is dat je het gebruik ervan staakt. Deze beperking van rechtsmiddelen maakt deel uit van de afspraken tussen partijen.    

Diensten van derden. De onlinediensten kunnen links bevatten naar of je toegang geven tot websites, downloadmateriaal, content, sociale netwerken of andere digitale diensten van derden, (tezamen: “diensten van derden”). Deze derden kunnen afzonderlijke voorwaarden of regels van privacybeleid hanteren die je eerst dient te lezen en te begrijpen voordat je gebruikmaakt van die diensten. McDonald’s ondersteunt deze diensten van derden niet en is daar niet bij betrokken. McDonald’s en alle overige Leden van het McDonald’s System zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met deze diensten van derden.

Overmacht. McDonald’s en de andere Leden van het McDonald’s System zijn niet verantwoordelijk wanneer McDonald’s niet aan haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden kan voldoen als gevolg van of in verband met een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de macht van McDonald’s ligt. Indien zich een dergelijke gebeurtenis voordoet, worden de verplichtingen van McDonald’s uit hoofde van deze voorwaarden opgeschort voor de duur van de gebeurtenis; McDonald’s kan al het redelijke in het werk stellen om een oplossing te vinden waardoor zij ondanks de gebeurtenis aan haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden kan voldoen, maar zij is daartoe niet verplicht.

9.   Toepassingen van Apple

Deze voorwaarden omvatten en vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Apple, Inc. (“Apple”) (zie http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service), met inbegrip van de daarin opgenomen voorwaarden voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Toepassingen (“voorwaarden van Apple”). Als je gebruikmaakt van de onlinediensten via een applicatie van Apple (“Apple-applicatie”), erken je en ga je ermee akkoord dat:

• Apple geen enkele verplichting heeft om ondersteunings- of onderhoudsdiensten te verlenen voor de Apple-applicatie. Als je vragen hebt over het onderhoud of de ondersteuning van de Apps van Apple, neem dan contact op met McDonald’s, en niet met Apple, via bovenstaande contactgegevens van de Ondersteuningsdiensten;
• voor zover in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anderszins is bepaald, alle vorderingen met betrekking tot het bezit of gebruik van de Apple-applicatie tussen jou en McDonald’s  gelden (en niet tussen jou, of iemand anders, en Apple); en
• ingeval een derde beweert dat door jouw bezit of gebruik (in overeenstemming met deze voorwaarden) van de Apple-applicatie inbreuk wordt gepleegd op intellectuele eigendomsrechten, Apple niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens jou in verband met die vordering;

Als de Apple-applicatie die je hebt gekocht niet overeenstemt met de eventuele garantie die daarop van toepassing is, kan je dit melden aan Apple, en kan de aankoopprijs van de Apple-applicatie eventueel aan je worden vergoed, al naar gelang de op dat moment geldende voorwaarden van Apple. Met dat voorbehoud en voor zover wettelijk toegestaan zal Apple geen garanties, voorwaarden of andere bedingen met betrekking tot de Apple-applicatie geven of aangaan en is zij jegens jou niet aansprakelijk voor vorderingen, verliezen, kosten of  onkosten van welke aard dan ook in verband met de Apple-applicatie of doordat de Apple-applicatie door jou of iemand anders is gebruikt of doordat op de content daarvan is vertrouwd.

10.    Diverse bepalingen

·         McDonald’s geeft geen verklaring af dat de onlinediensten passend of beschikbaar zijn buiten Nederland. Als je gebruikmaakt van de onlinediensten vanaf andere locaties ben je verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetgeving.

·         Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht, zonder toepassing van de collisieregels. Je stemt onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de rechter in Amsterdam, Nederland in geval van gerechtelijke procedures voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden of de onlinediensten.

·         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de onlinediensten zoals deze tussen McDonald’s en jou gelden (en noch Apple, noch de andere Leden van het McDonald’s System zijn partij bij deze voorwaarden), maar Apple en andere Leden van het McDonald’s System zijn op grond van deze voorwaarden wel derden-begunstigden en zij mogen de rechten die McDonald’s uit hoofde van deze voorwaarden jegens jou kan uitoefenen afdwingen voor zover die voorwaarden op hen betrekking hebben; er zijn geen andere derden-begunstigden uit hoofde van deze voorwaarden.

·         Bij beëindiging van deze voorwaarden of van je toestemming voor het gebruik van de onlinediensten, vervallen alle rechten die op grond van deze voorwaarden aan jou zijn verleend; deze voorwaarden blijven echter van toepassing op je eerdere gebruik van de onlinediensten en op alles wat verband houdt met of voortvloeit uit dat gebruik. Bij beëindiging blijven alle rechten van McDonald’s en andere Leden van het McDonald’s System onverminderd bestaan, met inbegrip van alle in deze voorwaarden genoemde intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten en licenties, evenals alle gebruiksbeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen.

·         Alle bepalingen van deze voorwaarden gelden ook afzonderlijk. Indien een van die bepalingen onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

·         Als McDonald’s er niet bij jou op aandringt je verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden te vervullen, of als McDonald’s haar rechten jegens jou niet afdwingt of het afdwingen daarvan uitstelt, betekent dit niet dat McDonald’s afstand heeft gedaan van haar rechten jegens jou en betekent niet dat je die verplichtingen niet hoeft te vervullen.

·         McDonald’s kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of entiteit, zonder dat jouw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden daardoor worden aangetast. Je mag jouw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden uitsluitend aan een ander overdragen met schriftelijke toestemming van McDonald’s.

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.