ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ 25 ГРН» (НАДАЛІ – «ПРАВИЛА»)

Офіційні Правила визначають порядок та умови проведення рекламної акції «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ 25 ГРН» від ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Організатором рекламної акції «Картопля Фрі середня 25 грн» є ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» (надалі – «МакДональдз» та/або Організатор). Місцезнаходження та адреса для кореспонденції: Україна, 02140, м. Київ, вул. Гришка, 7

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ПО ТЕКСТУ ДАНИХ ПРАВИЛ:

1. Рекламна акція «Картопля Фрі середня 25 грн» (надалі – «Акція») – захід, який проводиться відповідно до порядку та умов визначених цими Правилами. Акція проводиться з метою привернення уваги та підвищення лояльності споживачів до продуктів МакДональдз, які реалізуються Організатором в закладах ресторанного господарства (закусочних) «МакДональдз» на території України з метою залучення нових споживачів та збільшення об’ємів продажу товарів.
2. Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам розділу 5 Правил, та належним чином виконала усі вимоги Правил щодо участі в Акції.
3. Сайт – інформаційний ресурс, що належить Організатору, розміщений в мережі Інтернет за посиланням www.mcdonalds.ua/ua.html.

3. ТЕРМІН ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

1. Акція проводиться в закладі ресторанного господарства (закусочній) «МакДональдз – Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. вул. Хрещатик, 19-А (надалі – Заклад) у період з «31» липня 2020 року по «16» серпня 2020 року включно (надалі - «Період проведення Акції» або «період Акції»). Акцією можливо скористатись при замовленні всередині Закладу та через «Експрес вікно».
2. Організатор може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку шляхом розміщення Правил у новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

4. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ:

1. Офіційні Правила Акції публікуються на Сайті, також ознайомитися з ними можна за телефоном гарячої лінії 0-800-50-15-79*, в Період проведення Акції.

*Телефон гарячої лінії: 0-800-50-15-79 працює в будні та вихідні дні з 7.00 год. до 01.00 год. за київським часом.
**Всі дзвінки зі стаціонарних номерів телефонів в межах території України,
підконтрольній українській владі, є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів сплачуються згідно з тарифами відповідного оператора.

5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ:

1. До участі в Акції допускаються фізичні особи, які у Період проведення Акції, виконали умови Акції, які встановлені цими Правилами.
2. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції.

3. Учасник Акції, законний представник Учасника, що не погоджується з умовами даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.
4. Учасник Акції, законний представник Учасника, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь у Акції.
5. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Період проведення Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції, законного представника Учасника він може бути усунений від участі в Акції. Організатор на власний розсуд здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у нього можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.
6. Беручи участь у Акції Учасник Акції, законний представник Учасника погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

1. Особа стає Учасником Акції за умови, якщо вона в Період проведення Акції, в Закладі, що розташований на території проведення Акції, замовила «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ». В такому випадку особа отримає можливість придбати «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ» за акційною ціною – 25,00 грн з ПДВ.
2. Організатор надає можливість придбати «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ» за акційною ціною за умови наявності його у продажу в Закладі, що розташований на території проведення Акції.
3. Якщо після придбання Учасником Акції «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ» за акційною ціною, виявиться що «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ» тимчасово відсутній в Закладі з технічних та/або виробничих причин, покупець має право на повернення грошей за «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ» за акційною ціною.

7. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ:

1. Можливість придбати «КАРТОПЛЯ ФРІ СЕРЕДНЯ» за акційною ціною надається лише особам, які отримали на це право, виконавши всі умови Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У разі, якщо Учасник з будь-яких причин не може скористатись умовами Акції особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі.
2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою участі в Акції. Невиконання будьяких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на участь в Акції.
3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил та Умов Акції, будь-які спірні питання та/або питання, не врегульовані цими Правилами, остаточно вирішуються на власний розсуд МакДональдз. Рішення МакДональдз є остаточними та оскарженню не підлягають.
4. Ці Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором в будь-який час проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на Сайті, якщо інше не буде визначено окремо. У разі дострокового припинення періоду проведення Акції, Організатор опубліковує відповідне повідомлення на сайті.
5. Кожен Учасник Акції протягом періоду проведення Акції, може прийняти участь в Акції необмежену кількість разів.

Ти покидаєш сайт McDonalds

Щоб продовжити, обери партнера делівері
Будь ласка, обери партнера деливері
Ти покидаєш сайт McDonald’s для перегляду ресурсу, що знаходиться за межами McDonald’s. Будь ласка, переглянь політику конфіденційності третіх сторін, політику доступності, положення та умови. McDonald’s не відповідає за контент, що розміщений за межами цього сайту..