WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING MCDONALD’S 

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018

Deze privacyverklaring beschrijft hoe McDonald’s in de hieronder vermelde landen de persoonsgegevens van onze gasten verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. Onder gasten vallen de personen die onze restaurants bezoeken, onze websites en mobiele apps gebruiken, en anderszins met ons in contact komen.

In sommige landen waar wij actief zijn geldt wetgeving die ons verplicht om specifieke informatie over privacy te verstrekken aan onze gasten in die landen. Derhalve bestaat deze privacyverklaring uit twee gedeeltes – een verklaring die wereldwijd van toepassing is en een landspecifiek addendum. 

Dit eerste gedeelte beschrijft hoe McDonald’s gastgegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. Voor zover hiervan voor een specifiek land wordt afgeweken of voor zover er op grond van toepasselijke wetgeving in dat land aanvullende informatie dient te worden verstrekt. 

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is de McDonald’s entiteit in het rechtsgebied waar jouw persoonsgegevens worden verzameld. Let op dat er in sommige landen een extra entiteit kan zijn die verwerkingsverantwoordelijke is. Wij verwijzen je naar het toepasselijke landspecifieke addendum voor meer informatie over de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. 

Als je een gast bent in een land dat niet in bovenstaand overzicht voorkomt, ga dan naar de McDonald’s website van dat land voor de toepasselijke privacyverklaring. De McDonald’s websites per land zijn hier te vinden.

Veel van onze restaurants zijn in het bezit van of worden geëxploiteerd door franchisenemers, die eigen, onafhankelijke ondernemers zijn. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op onze franchisenemers of op de websites of mobiele apps die zij exploiteren. Zie de privacyverklaringen van onze franchisenemers voor informatie over hoe zij gastinformatie gebruiken.   

 

1. WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN

Wij kunnen persoonsgegevens van jou verzamelen wanneer je onze restaurants bezoekt, onze websites of mobiele apps gebruikt (“online diensten”) of anderszins met ons in contact komt (gezamenlijk “diensten”). De informatie die wij verzamelen valt uiteen in drie categorieën: (a) informatie die jij aan ons verstrekt; (b) informatie die wij via geautomatiseerde methodes verzamelen, en (c) informatie die wij van andere bronnen verzamelen. 

In het algemeen geldt dat jij jouw persoonsgegevens vrijwillig verstrekt. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin het noodzakelijk is dat jij jouw persoonsgegevens verstrekt zodat er een dienst kan worden verleend of omdat dit bij wet verplicht is. Let op dat wij in bepaalde gevallen onze diensten niet aan jou kunnen verlenen tenzij jij de gegevens verstrekt. Wij zullen je laten weten wanneer het nodig is dat jij jouw persoonsgegevens verstrekt. 

Wij kunnen de informatie die jij aan ons verstrekt combineren met informatie die via geautomatiseerde methodes is verzameld en met informatie die wij van andere bronnen ontvangen.

 

Wij verzamelen informatie die jij aan ons verstrekt

Jij kunt ons de volgende informatie verstrekken, afhankelijk van hoe jij met ons in contact komt:

 • Persoonlijke gegevens, zoals jouw naam, postadres en e-mailadres, telefoonnummer, verjaardag en overige contactgegevens, wanneer je je registreert voor onze online diensten, inlogt op de wifi in onze restaurants, meedoet aan een van onze promotionele acties of contact met ons opneemt per telefoon of via onze online diensten;
 • Informatie over jouw transacties, waaronder informatie over de producten die je koopt, prijzen, betaalmethode en betaalgegevens;
 • Informatie over jouw account, zoals jouw gebruikersnaam en wachtwoord (of iets anders dat jou identificeert) die gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot onze online diensten of om onze producten en diensten te kopen of te gebruiken;
 • Profielinformatie, waaronder producten en diensten die jij leuk vindt of tijdstippen waarop jij ons het liefst bezoekt; en
 • Overige persoonsgegevens die jij aan ons besluit te verstrekken wanneer jij met ons in contact komt.

 

Wij verzamelen informatie via geautomatiseerde methodes

Wij kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde technologie om informatie van jouw computersysteem of mobiele toestel te verzamelen wanneer jij onze restaurants bezoekt, gebruikmaakt van onze online diensten of in-restaurant technologie. Onder geautomatiseerde technologie vallen onder meer cookies, local shared objects en web beacons. Onder punt 6 is meer informatie te vinden over cookies en andere technologieën.

Wij kunnen informatie verzamelen over jouw:

 • IP-adres;
 • datum en tijdstip van jouw toegang tot onze online diensten of in-restaurant technologie;
 • naam en URL van het opgevraagde bestand wanneer jij gebruikmaakt van onze online diensten;
 • besturingssysteem en browsertype van jouw computer of mobiele toestel;
 • soort mobiele toestel en de instellingen daarvan;
 • unique device identifier (UDID) of mobile equipment identifier (MEID) van jouw mobiele toestel;
 • serienummer van toestel en onderdelen;
 • advertentie-identifiers (bijvoorbeeld IDFA en IFA) of soortgelijke identifiers;
 • verwijzende website (een website die jou naar ons geleid heeft) of applicatie; en
 • activiteiten met betrekking tot hoe jij onze online diensten gebruikt, zoals de pagina’s die jij bezoekt op onze sites of in onze mobiele apps. 

Met onze online diensten en in-restaurant technologie kunnen wij informatie verzamelen over de exacte locatie van jouw mobiele toestel of computer door middel van geolokalisatie en technologieën zoals GPS, wifi, bluetooth of de nabijheid van een gsm-mast. Voor de meeste mobiele toestellen en computersystemen wordt je gevraagd om McDonald’s toestemming te geven voor de verwerking van deze informatie. Je kunt jouw toestemming aan ons om deze informatie te verzamelen intrekken door middel van de instellingen van jouw toestel of webbrowser. Als je vragen hebt over hoe jij kunt voorkomen dat wij informatie kunnen verzamelen over jouw exacte locatie, raden wij je aan contact op te nemen met de serviceprovider van jouw mobiele toestel, de fabrikant van het toestel of de provider van jouw webbrowser. Er zijn online diensten en in-restaurant technologieën die niet naar behoren werken zonder informatie over jouw locatie. Indien jij wilt dat wij informatie wissen die wij hebben verzameld en die jouw locatie zou kunnen identificeren, neem dan contact op met onze Global of Local Data Protection Office via de hierna vermelde contactgegevens. Het is mogelijk dat wij bij wet verplicht zijn bepaalde informatie te behouden.

 

Wij verzamelen informatie van andere bronnen

Wij kunnen informatie over jou verzamelen die afkomstig is van andere bedrijven en organisaties, waaronder openbare databanken, sociale-mediaplatforms of derde-partners, zoals providers van analyse-  of marketingdiensten. Wij kunnen tevens informatie verzamelen die openbaar toegankelijk is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld openbare profielinformatie over jou verzamelen wanneer jij met ons in contact komt via sociale media. Wij kunnen tevens berichten aan ons of over ons op sociale media verzamelen. 

Wij kunnen de door jou aan ons verstrekte informatie combineren met informatie die via geautomatiseerde methodes is verzameld en met informatie die wij van andere bronnen ontvangen.

 

2. HOE WIJ DE DOOR ONS VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij kunnen de door ons verzamelde informatie op de volgende manieren gebruiken.

Om onze diensten te verlenen danwel onze overeenkomst met jou uit te voeren:

 • Uitvoeren van jouw verzoeken, voldoen aan bestellingen en verwerken van betalingen voor onze producten en diensten;
 • Met jou communiceren over jouw bestellingen, aankopen of accounts bij ons, verzoeken, vragen en opmerkingen;
 • Online diensten aan jou verlenen, waaronder onze websites of mobiele apps; en
 • Gastenservice bieden, waaronder de verwerking van eventuele bezwaren over onze diensten.

Om onze diensten aan jou aan te bieden en te verbeteren en de volgende gerechtvaardigde zakelijke belangen:

 • Jou informeren over onze producten en diensten, promotionele acties, aanbiedingen, promoties of speciale evenementen waarin jij volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn;
 • Jou informeren over de producten en diensten van onze zakenpartners;
 • Personaliseren van jouw ervaring in onze restaurant en onze online diensten;  
 • Verzorgen van onze bedrijfsvoering, waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het doen van consumentenonderzoek en operationeel onderzoek en het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en advertenties;
 • Het gebruiken van analyse- en profileringstechnologieën om jouw ervaring te personaliseren, content te leveren (waaronder advertenties) die is afgestemd op jouw interesses en op hoe jij gebruikmaakt van onze online diensten of in-store technologieën, het aansturen van ons bedrijf, helpen bij het vaststellen van technische problemen of serviceproblemen, het beheren van onze  online diensten en in-store technologieën, het identificeren van de gebruikers van onze online diensten, het identificeren van een toestel voor doeleinden van fraudepreventie, het verzamelen van demografische informatie over onze gasten en het vaststellen van gebruikspatronen van onze diensten;
 • Onderhouden, beheren en verbeteren van onze producten, aanbiedingen, promoties en online diensten en overige technologieën;
 • Zorgen voor de beveiliging van onze netwerken en systemen.

Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving:

 • Beschermen tegen, vaststellen van en voorkomen van fraude en andere criminaliteit, vorderingen en overige aansprakelijkheden;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidslijnen;
 • Instellen van, uitoefenen van of verdedigen tegen een rechtsvordering; en
 • Compliance-problemen in de gaten houden en melden.  

Met jouw toestemming (voor zover vereist door het toepasselijke recht) kunnen wij de door ons verzamelde informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om e-mails of sms’jes aan jou te versturen over onze producten en diensten, wedstrijden, aanbiedingen, promoties of speciale evenementen waarvan wij denken dat jij daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn;
 • Om e-mails of sms’jes aan jou versturen over de producten en diensten van onze zakenpartners;
 • Om op locatie gebaseerde diensten te verlenen;
 • Om online diensten aan kinderen te verlenen (indien toestemming van een ouder is verleend);
 • Om cookies en soortgelijke technologieën in te zetten; en
 • Om online diensten aan jou te verlenen, waaronder onze websites of mobiele apps.

Wij kunnen de door ons verzamelde informatie over jou op andere manieren gebruiken, waarvan wij jou op de hoogte zullen stellen op het moment dat wij deze verzamelen of waarvoor wij jouw toestemming zullen vragen.

 

3. HOE WIJ DE DOOR ONS VERZAMELDE INFORMATIE DELEN

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet en delen jouw gegevens uitsluitend zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen binnen de McDonald's Familie. Onder de McDonald's Familie vallen McDonald’s Corporation, aan ons gelieerde ondernemingen, onze dochtermaatschappijen en onze franchisenemers.  Een lijst van deze entiteiten, of de plek waar je meer informatie kunt vinden, is hier beschikbaar. De leden van de McDonald’s Familie die deze informatie van ons ontvangen, zijn niet bevoegd de informatie te gebruiken of te delen, behalve zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals het uitvoeren van bestellingen, het verzorgen van gegevensverwerking en overige diensten op het gebied van informatietechnologie, het beheren van promoties, promotionele acties, prijsvragen en sweepstakes, het verrichten van onderzoek en analyse, en het personaliseren van individuele McDonald’s gastervaringen. Wij staan deze leveranciers niet toe om deze informatie te gebruiken of te delen voor andere doeleinden dan om namens ons diensten te verlenen.   

Wij kunnen vanwege strategische of andere zakelijke redenen besluiten ons bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen. Als onderdeel van die verkoop of overdracht kunnen wij door ons verzamelde en opgeslagen informatie, waaronder persoonsgegevens, doorgeven aan eenieder die betrokken is bij de verkoop of overdracht. 

Het kan voorkomen dat wij informatie kunnen delen wanneer deze jou niet direct identificeert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld anonieme, geaggregeerde statistieken delen over jouw gebruik van onze online diensten.  Of wij kunnen informatie over jou combineren met informatie over andere gasten en de informatie delen op een manier die geen verband toont met een specifieke gast.   

Wij hebben het recht persoonsgegevens te gebruiken of te delen indien dit nodig is om te voldoen aan enige wetgeving, regelgeving of wettelijk verzoek, om onze online diensten en in-restaurant technologieën te beschermen, rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verdedigen, bescherming te bieden voor de rechten, belangen, veiligheid en beveiliging van onze organisatie, onze werknemers of franchisenemers, of leden van het publiek, of in verband met onderzoek naar fraude of andere misdaad, of schendingen van onze beleidslijnen.

 

4. PRIVACYVERKLARING KINDEREN

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om jouw privacy te beschermen wanneer je gebruikmaakt van onze online diensten. Wij hechten met name aan de bescherming van de privacy van kinderen die onze online diensten bezoeken of gebruiken. Voor meer informatie over hoe een bepaald land de privacy van kinderen beschermt, verwijzen wij naar de landspecifieke addenda hierna. 

Wij dringen er bij ouders op aan om de online activiteiten van hun kinderen regelmatig te controleren en daarop toe te zien. Mocht je vragen hebben over de privacy van kinderen, neem dan contact op met onze  Global of Local Data Protection Office via de hierna vermelde contactgegevens. Als je contact opneemt met een Local Data Protection Office, kies dan de vestiging in het land waar jij gast bent. Zoals bijvoorbeeld Nederland.

 

5. JOUW KEUZES

Marketingberichten

Indien jij erin hebt toegestemd marketingberichten van ons te ontvangen, kun je er later voor kiezen deze toestemming in te trekken door de afmeldingsinstructies te volgen in de marketingberichten die wij jou toesturen. In het algemeen kun je jouw communicatievoorkeuren met instructies over het intrekken van de toestemming ook vinden in het profielgedeelte van de online diensten die je gebruikt. Het kan zijn dat je ook de mogelijkheid hebt om jouw communicatievoorkeuren te wijzigen door middel van de instellingen van jouw toestel. Je kunt ook jouw toestemming intrekken door contact op te nemen met onze Global of Local Data Protection Office via de hierna vermelde contactgegevens. Als jij contact opneemt met een Local Data Protection Office, kies dan de vestiging in het land waarin jij gast bent.

Indien je ervoor kiest niet langer marketingberichten van ons te willen ontvangen, kan het zijn dat wij je nog steeds berichten sturen over jouw transacties, eventuele accounts die jij bij ons hebt, en eventuele wedstrijden, promotionele acties, prijsvragen of sweepstakes waaraan jij hebt meegedaan. Indien je één vorm van communicatie uitschakelt, betekent dit niet dat jij de andere vormen van communicatie ook uitgeschakeld hebt. Als je bijvoorbeeld ervoor kiest om niet langer marketingemails te ontvangen, kan het zijn dat je nog steeds marketing sms’jes ontvangt als je de optie om deze te ontvangen hebt ingeschakeld. Let op dat indien jij berichten van een franchisenemer van McDonald’s ontvangt, jij rechtstreeks aan hen dient te melden dat jij deze niet langer van hen wenst te ontvangen.        

Wij delen geen persoonsgegevens met derden ten behoeve van hun eigen direct marketingdoeleinden, tenzij jij ons daartoe toestemming geeft. Wanneer wij jou daarover informeren en jij geeft toestemming, dan delen wij jouw persoonsgegevens zoals jij ons instrueert. 

 

Jouw persoonlijke recht op informatie

In bepaalde landen hebben personen het recht van inzage, rectificatie, overdracht, beperking en wissing van de door ons verzamelde persoonsgegevens en het recht van bezwaar tegen de verwerking daarvan. In deze landen hebben zij ook het recht hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Voor meer informatie over deze rechten en de landen waar deze rechten gelden, verwijzen wij naar de landspecifieke addenda hieronder. Je kunt ook een bezoek brengen aan het GDPR Rights Center.

 

6. GEBRUIK VAN ONZE ONLINE DIENSTEN EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Wij, en onze leveranciers die diensten aan ons verlenen, kunnen gebruikmaken van cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën op onze online diensten en op andere aan ons bedrijf gerelateerde activiteiten, zoals online adverteren, om informatie te verzamelen en jou de diensten of producten te verlenen die jij hebt verzocht. 

 

Cookies en andere technologieën

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat op een webbrowser of toestel van een internetgebruiker is geplaatst en wordt gebruikt om informatie over de gebruiker te onthouden en/of verkrijgen. Sommige landen waarin wij actief zijn hebben een cookiebeleid. De specifieke informatie per land wordt hieronder verstrekt.

Een “web beacon” is een klein voorwerp of een kleine afbeelding dat/die is toegevoegd aan een webpagina of in een applicatie of e-mail en wordt gebruikt om activiteit te volgen. Deze worden soms ook wel pixels en tags genoemd.   

Let op:

 • Het kan zijn dat er bij jou een cookie wordt geplaatst wanneer jij gebruik maakt van onze online diensten.
 • Wij bieden bepaalde functionaliteiten die uitsluitend beschikbaar zijn door middel van het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën.
 • Wij kunnen gebruik maken van session cookies (voor de duur van jouw bezoek) en persistent cookies (voor een bepaalde periode) en andere trackingtechnologieën.
 • Het kan zijn dat onze online diensten en andere aan ons bedrijf gerelateerde activiteiten web beacons hebben.

Wij gebruiken cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Wij kunnen de door deze technologieën verzamelde informatie tevens combineren met informatie die wij over jou hebben verzameld via andere middelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Wij kunnen deze technologieën gebruiken:

 • Om jou of jouw toestel eenduidig te identificeren;
 • Om jou in staat te stellen toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van onze online diensten, waarbij geldt dat zonder die technologie onze online diensten mogelijk niet goed werken;
 • Voor verdere systeembeveiliging waar nodig;
 • Voor statistische doeleinden, om het gebruik van onze websites en mobiele apps te meten;
 • Om onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om ons te helpen bij het bijhouden van de prestaties (bijv. verkeer, errors, pagina-uploadtijd, populaire functies, etc.) van onze online diensten; 
 • Om jou te herkennen, voor jouw gemak, wanneer jij onze online diensten bezoekt;
 • Om jouw ervaring te kunnen personaliseren;
 • Om jou via gerichte advertenties diensten aan te bieden; en
 • Voor andere doeleinden die beschreven zijn in het gedeelte van deze privacyverklaring onder het kopje “Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken”.

Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde technologieën gebruiken om vast te stellen of jij een e-mail hebt geopend of op een link in een e-mail hebt geklikt, hoe jij de pagina’s en content van onze mobiele apps gebruikt en of jij op een online advertentie van McDonald’s hebt geklikt. 

Zowel wij als anderen (zoals onze advertentienetwerken) kunnen gebruik maken van deze technologieën om informatie te verzamelen over jouw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites en toestellen van derden, en wanneer jij gebruikmaakt van onze online diensten om jouw ervaring bij ons verder te personaliseren.

Gebruik de opties in jouw webbrowser als je geen cookies wilt ontvangen of als je jouw browser zo wilt instellen dat je een kennisgeving krijgt wanneer je een cookie ontvangt. Klik op de “Help”-functie van jouw browser als je wilt weten hoe je jouw voorkeursinstellingen voor cookies kunt wijzigen. Als je alle cookies uitschakelt, kan het zijn dat je niet kunt profiteren van alle functies die beschikbaar zijn op een website. 

Er zijn nieuwere webbrowsers die een "Do Not Track"-voorkeursinstelling hebben die een "Do Not Track"-header verzendt naar de websites die jij bezoekt met informatie die aangeeft dat jij niet wilt dat jouw activiteit wordt gevolgd. McDonald’s onderneemt thans geen actie in antwoord op Do Not Track-signalen omdat er nog geen uniforme technologische standaard is ontwikkeld. Wij blijven nieuwe technologieën evalueren en nemen mogelijk een norm aan zodra er een is gecreëerd.

Voor zover er video’s beschikbaar zijn op onze online diensten, kunnen wij de video’s die jij bekijkt volgen en afstemmen. Jij stemt ermee in dat wij volgen welke video’s jij kijkt via de online diensten of sociale media van derden voor maximaal twee jaar, of zoals anderszins ingevolge toepasselijk recht is toegestaan, of totdat jij jouw toestemming intrekt.

Meer informatie over hoe cookies en technologie worden gebruikt in een land waarin jij gast bent is te vinden in de landspecifieke addenda. 

 

Gerichte advertenties

Wanneer jij onze online diensten gebruikt, kunnen wij (en onze leveranciers die diensten aan ons verlenen) informatie verzamelen over jouw activiteiten, zodat wij jou advertenties kunnen bieden die zijn afgestemd op jouw interesses.  

Omdat wij deelnemen aan advertentienetwerken, kan het zijn dat jij bepaalde advertenties op andere websites ziet. Door advertentienetwerken kunnen wij de informatie die wij jou sturen op basis van jouw interesses, andere informatie met betrekking tot jou en contextuele middelen op jou afstemmen. Deze advertentienetwerken volgen jouw online activiteiten in de loop van de tijd door informatie te verzamelen door middel van cookies, web beacons en webserver logs. De advertentienetwerken gebruiken deze informatie om jou advertenties te tonen die met name interessant voor jou kunnen zijn. De advertentienetwerken waaraan wij deelnemen kunnen informatie verzamelen over jouw bezoeken aan websites die ook deelnemen aan het betreffende advertentienetwerk, zoals de pagina’s of advertenties die jij bekijkt en hoe jij de websites gebruikt. Wij gebruiken deze informatie, zowel op onze online diensten als op websites van derden die deelenemen aan de advertentienetwerken, om jou op jou afgestemde advertenties te bieden en om ons te helpen beoordelen hoe effectief onze marketing is.   

Je kunt ervoor kiezen gerichte reclame uit te schakelen via  www.aboutads.info/choices of www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Als je ervoor kiest dit uit te schakelen, blijf je advertenties ontvangen, maar die zullen niet afgestemd zijn op jouw interesses.

 

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA

Onze online diensten kunnen links bieden naar websites die niet door ons maar door derden worden beheerd. Indien jij een van deze gelinkte websites bezoekt, dien je het privacybeleid, de algemene voorwaarden en overige beleidslijnen van die website te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beleidslijnen en procedures van derden. Alle informatie die jij aan deze organisaties verstrekt wordt behandeld overeenkomstig hun privacybeleid, algemene voorwaarden en overige beleidslijnen.

Wij kunnen ook gebruikmaken van providers van andere apps, tools, widgets en plug-ins op onze online diensten, zoals “Vind ik leuk”-knoppen van Facebook, die ook gebruik kunnen maken van geautomatiseerde methodes om informatie te verzamelen over hoe jij deze functies gebruikt. Deze organisaties kunnen jouw informatie gebruiken overeenkomstig hun eigen beleidslijnen.  

 

8. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij zullen gepaste maatregelen treffen die bedoeld zijn om jouw persoonsgegevens veilig te houden. Onze technische, organisatorische en fysieke procedures zijn bedoeld om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e), onrechtmatig(e) en onbevoegd(e) verlies, toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Alhoewel wij ons inspannen om onze informatiesystemen te beschermen, kan geen enkele website, mobiele applicatie, computersysteem of verzending van gegevens via het internet of enig ander openbaar netwerk garanderen dat het 100% veilig is.

 

9. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren jouw gegevens gedurende de periode die nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te verwezenlijken en onze beleidslijnen na te leven ten aanzien van het bewaren van gegevens (tenzij een langere termijn bij wet vereist is).  Ons beleid voor gegevensbewaring weerspiegelt toepasselijke wetgeving. Wij zullen jouw gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke fiscale wetgeving), geschillen te beslechten, onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen en zoals anderszins in deze verklaring beschreven.

 

10. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS

McDonald’s is een wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grenzen overschrijden. Als zodanig kunnen wij informatie over jou delen binnen de McDonald’s Familie en doorgeven aan landen in de wereld waar wij zakendoen in het kader van de hiervoor beschreven gebruiken. Iedere internationale doorgifte van gegevens vindt plaats overeenkomstig deze Privacyverklaring en met inachtneming van het toepasselijke recht. Het kan zijn dat in sommige landen waarin wij actief zijn vereisten gelden met betrekking tot de internationale doorgifte van gegevens. Die specifieke informatie wordt hieronder per land verstrekt in de landspecifieke addenda. 

Deelname McDonald’s Corporation aan de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks

McDonald’s Corporation neemt deel aan de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (“Privacy Shield”) die door de U.S. Department of Commerce beheerd worden met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens vanuit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Door haar deelname aan het Privacy Shield is Mc Donald’s Corporation onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Federal Trade Commission. Een volledige lijst met alle Privacy Shield deelnemers, waaronder McDonald’s Corporation, is te vinden op https://www.privacyshield.gov/list.  

Als Privacy Shield deelnemer streeft McDonald’s Corporation ernaar en heeft zij verklaard dat zij de Privacy Shield Principles naleeft voor alle persoonsgegevens die worden ontvangen uit de Europese Unie en Zwitserland in overeenstemming met het Privacy Shield. Let op de volgende punten: 

 • McDonald’s Corporation kan persoonsgegevens die vallen onder de Privacy Shield Principles delen met leveranciers die diensten aan haar verlenen, zoals beschreven onder punt 3. McDonald’s Corporation kan ingevolge het Privacy Shield aansprakelijk zijn indien deze leveranciers dergelijke persoonsgegevens op een manier verwerken die niet verenigbaar is met het Privacy Shield en McDonald’s Corporation is verantwoordelijk indien dit aanleiding geeft tot schade.   
 • McDonald’s Corporation kan persoonsgegevens openbaar maken die in overeenstemming met het Privacy Shield zijn ontvangen in reactie op rechtmatige verzoeken van openbare autoriteiten, onder meer om te voldoen aan nationale beveiligings- of rechtshandavingsvereisten.
 • Je hebt het recht om inzage te verzoeken in persoonsgegevens die door McDonald’s Corporation zijn ontvangen in overeenstemming met het Privacy Shield en jouw keuzerecht uit te oefenen in de beperking van het gebruik en de verstrekking van dergelijke informatie door McDonald’s Corporation. Ben jij geïnteresseerd in de uitoefening van jouw recht en keuzerecht, neem dan contact op met McDonald’s Corporation op het hierna vermelde adres, telefoonnummer of e-mailadres.     

De privacyprocedures van McDonald’s Corporation worden verstrekt in deze privacyverklaring. McDonald’s Corporation moedigt je aan te allen tijde contact met haar op te nemen bij vragen, problemen of klachten over haar privacyprocedures en deelname aan het Privacy Shield; je kunt hiervoor simpelweg het hieronder vermelde adres, telefoonnummer of e-mailadres gebruiken. Je kunt een klacht ook doorverwijzen naar jouw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit en McDonald’s Corporation zal samen met hen jouw vraagstuk oplossen.

Indien McDonald’s Corporation niet in staat is jouw vraagstukken op te lossen ten aanzien van jouw persoonsgegevens die McDonald’s Corporation ingevolge het Privacy Shield heeft ontvangen, heb je het recht jouw onopgeloste vraagstukken door te spelen aan JAMS, een onafhankelijk geschillenbeslechtingsbureau gevestigd in de Verenigde Staten, om jou kosteloos te voorzien van verhaalmogelijkheden. Indien je verhaal zoekt voor een onopgelost vraagstuk, klik dan hier. Als JAMS niet in staat is jouw vraagstuk op te lossen, kan het zijn dat jij onder bepaalde voorwaarden het recht hebt je te beroepen op bindende arbitrage. Voor meer informatie over deze optie, klik hier.

Let wel dat het voorgaande uitsluitend van toepassing is op de beslechting van geschillen met betrekking tot persoonsgegevens die door McDonald’s Corporation zijn ontvangen ingevolge het Privacy Shield. Alle overige geschillen die jij eventueel hebt met McDonald’s Corporation of andere leden van de McDonald’s Familie, of gemachtigden, vertegenwoordigers, agentschappen, functionarissen, bestuurders of werknemers, dienen te worden beslecht in overeenstemming met de algemene voorwaarden van eventuele toepasselijke websites, mobiele apps, digitale nieuwsbrieven, e-mail abonnementen of andere digitale kanalen in eigendom of onder beheer van een lid van de McDonald’s Familie.

Voor meer informatie over het Privacy Shield programma en voor de certificering van McDonald’s Corporation, bezoek de Privacy Shield website.  

 

11. WIJZIGING VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van kracht per de aan het begin van deze verklaring genoemde datum. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Indien wij dat doen, zullen wij de herziene versie hier plaatsen en de datum na “Laatst bijgewerkt:” (de datum waarop deze ingaat) aan het begin van de verklaring aanpassen. Je dient hier regelmatig te checken wat de meest recente versie van de verklaring is.   

 

12. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen over het privacybeleid van McDonald’s via onze Global of Local Data Protection Offices. Onze Local Data Protection Offices kunnen je helpen met landspecifieke vragen of informatie. De contactgegevens van onze Local Data Protection Offices zijn te vinden in onze landspecifieke addenda.     

 

Global Data Protection Office

Attention:  Global Data Protection Office

Privacy at McDonald's, Dept. 282

110 North Carpenter Street

Chicago, IL 60607-2101, USA

contact.privacy@us.mcd.com

 

Nederland

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018

 

Verwerkingsverantwoordelijke

McDonald’s Nederland B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

 

Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt McDonald's om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, dan is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan McDonald's.

 

Grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Zoals reeds uiteengezet in de Verklaring, informeren wij je dat wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Jouw toestemming (artikel 6(1)(a) AVG);
 • Het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen (artikel 6(1)(b) AVG);
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (artikel 6(1)(c) AVG);
 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde (artikel 6(1)(f) AVG).

 

Welke informatie wij verzamelen

In het algemene gedeelte van de Verklaring is uiteen gezet welke informatie wij verzamelen. In aanvulling hierop wijzen wij er op dat wij ter bescherming en beveiliging van onze gasten, medewerkers en eigendommen in onze restaurants gebruik van beveiligingscamera’s. Wanneer je één van onze restaurants bezoekt, kunnen opnamen van jou gemaakt worden. Wij bewaren de gemaakte opnamen niet langer dan drie weken, tenzij sprake is van een incident (zoals een val van een gast of een geweldsincident). In geval van incidenten worden de camerabeelden voor bewijsdoeleinden bewaard tot dat het incident volledig is afgehandeld.

 

Hoe wij de informatie verzamelen

Zoals in de Verklaring al uiteen is gezet, kunnen persoonsgegevens ook door derde partijen aan ons verstrekt worden. Tot deze externe partijen behoren:

 • Social media platforms, zoals Facebook, Instagram, YouTube en Snapchat;
 • Bureaus voor klanttevredenheidsonderzoek, zoals GAPbuster Worldwide.

 

Internationale doorgiften

Het kan zijn dat we de persoonsgegevens die we conform de doelstellingen als beschreven in deze Verklaring over je verzamelen doorgeven aan landen, waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. Het kan met name zo zijn dat we jouw persoonsgegevens doorgeven aan de Verenigde Staten. McDonald’s Corporation neemt deel aan het zgn. Europees-Amerikaanse Privacy Shield Framework (adequaatheidsbesluit in de zin van artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”) en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework.

We maken gebruik van passende waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen onze gelieerde bedrijven in verschillende landen, en indien vereist, hebben we de door de Europese Unie voorgeschreven standaardcontractbepalingen in de zin van artikel 46 AVG (de versie voor doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke) geïmplementeerd of andere soortgelijke waarborgen getroffen. Om een afschrift van deze clausules of extra informatie te ontvangen over internationale doorgiften, kunt je een verzoek richten aan dataquestions@us.mcd.com.

 

Jouw rechten

Als je je in de Europese Unie bevindt, dan heb je aanvullende rechten met betrekking tot de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, inclusief het recht om:

 • inzage te verkrijgen in jouw persoonsgegevens en een afschrift ervan te ontvangen;
 • te vragen jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt te verzenden naar jou of, voor zover technisch mogelijk, naar een ander bedrijf, indien de verwerking van jouw persoonsgegevens berust op jouw toestemming of op een overeenkomst waarbij je partij bent of gaat worden en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht;
 • jouw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn;
 • vanwege jouw specifieke situatie bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, waaronder profilering;
 • te vragen om jouw persoonsgegevens, inclusief eventuele links naar, kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te laten wissen, indien toegelaten krachtens toepasselijke wetgeving; dit geldt bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens achterhaald zijn, niet langer nodig zijn of de wet ons verbiedt deze langer te bewaren of wanneer je de toestemming intrekt op basis waarvan wij deze verwerken, of wanneer je er met succes bezwaar tegen maakt dat wij deze verwerken;
 • de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld terwijl wij jouw verzoek of klacht behandelen met betrekking tot de juistheid van jouw persoonsgegevens of onze gerechtvaardigde belangen om jouw persoonsgegevens te verwerken; en
 • te allen tijde jouw toestemming in te trekken wanneer je vrijwillig deelneemt aan initiatieven van McDonald’s.

Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest om jouw toestemming in te trekken, het kan zijn dat je niet langer deel kunt nemen aan of kunt profiteren van de programma’s, diensten en initiatieven waarvoor je toestemming gaf om jouw persoonsgegevens te verwerken. Houdt je er rekening mee dat indien je jouw toestemming intrekt, dit geen terugwerkende kracht heeft en dit dus niet betekent dat wij de reeds verrichte verwerkingen ongedaan moeten maken.

Je kunt deze rechten kosteloos uitoefenen door een verzoek te richten aan privacy@nl.mcd.com. Onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving kan McDonald’s echter een redelijk bedrag in rekening brengen of weigeren gevolg te geven aan een verzoek als dat kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name door het repetitieve karakter. In bepaalde situaties kan McDonald’s weigeren om gevolg te geven of beperkingen op te leggen aan het bekendmaken van de informatie, als de bekendmaking bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid de rechten en vrijheden van anderen nadelig beïnvloedt, afbreuk doet aan de uitvoering of handhaving van de wet, of lopende of toekomstige geschillen hindert. McDonald’s zal je informeren over de gronden van een weigering.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van jouw normale verblijfplaats, of arbeidsplaats of de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies en andere technologieën

Een kopie van onze cookie policy vind je onderaan deze pagina.

 

GEBRUIK VAN DE APP

Naast de hierboven omschreven voorwaarden gelden voor de App de volgende aanvullende specifieke voorwaarden. Op het moment dat je de McDonald's App installeert op je mobiele telefoon, registreert McDonald's je unieke device ID om je telefoon bij een terugkerend bezoek te kunnen herkennen. Zo hoef je de app niet telkens opnieuw te laden op het moment dat je de app opnieuw gaat gebruiken en kan McDonald's je instellingen voor verder gebruik van de app onthouden. 

McDonald's gebruikt daarnaast jouw gegevens voor de navolgende doeleinden  indien je deze bij het aanmaken van een account hebt ingevuld of voor de verzameling toestemming hebt gegeven: 

 • Het is mogelijk om bij het aanmaken van een Account aan te geven of je notificaties op je telefoon wilt ontvangen en of je je locatie wilt delen. McDonald's gebruikt deze gegevens om de Voordeelbonnen beter op jouw voorkeuren aan te laten sluiten en om statistisch onderzoek te doen naar voorkeuren en gebruik van Voordeelbonnen;
 • McDonald's verzamelt gegevens over hoe en waar je de App gebruikt en welke Voordeelbonnen, Spaarkaarten en andere aanbiedingen worden gebruikt, zodat McDonald's jou beter op jouw voorkeuren afgestemde Voordeelbonnen, Spaarkaarten en andere aanbiedingen kan aanbieden, en het gebruiksgemak van de App kan optimaliseren;
 • McDonald's registreert daarnaast jouw locatie als je jouw Account gebruikt via de App, om je aan te melden bij McDonald's free Wifi of verbinding maakt met een McDonald's iBeacon;
 • In de toekomst kan McDonald's een nieuwe App lanceren ter vervanging van de huidige aangeboden App of voor soortgelijke doeleinden. In dat geval, kan McDonald's je accountgegevens en Gebruiksgegevens naar deze nieuwe App overzetten, en indien vereist zal McDonald's daarvoor je toestemming vragen.

 

Voordeelbonnen

 • McDonald's zet Voordeelbonnen klaar in de App als er een Voordeelbon-actie in de App loopt waarmee producten tegen inlevering van de Voordeelbon met Voordeel in de McDonald's restaurants kunnen worden gekocht;
 • Er is één Voordeelbon beschikbaar als je niet bent ingelogd op een Account. Deze Voordeelbon is niet op jouw persoonlijke interesses en voorkeuren afgestemd;
 • McDonald's stemt de via de App beschikbare Voordeelbonnen wel af op jouw voorkeuren als je bent ingelogd op een Account en je favoriete producten hebt aangegeven. McDonald's kan je in dat geval vier Voordeelbonnen aanbieden;
 • Indien je Voordeelbonnen verzilvert, onthoudt McDonald's welke Voordeelbonnen zijn verzilverd, om te voorkomen dat je opnieuw gebruik maakt van dezelfde aanbieding;
 • Een Voordeelbon kan maar 1 keer gebruikt worden. Een Voordeelbon kan bovendien uitsluitend gebruikt worden voor het aantal op de betreffende Voordeelbon getoonde producten, tenzij op de betreffende Voordeelbon specifiek anders is aangegeven. Het is zodoende niet mogelijk om (bijvoorbeeld) met één en dezelfde Voordeelbon meerdere Happy Meals te kopen voor de in de Voordeelbon genoemde prijs als op deze Voordeelbon maar 1 Happy Meal is afgebeeld en omschreven.

 

Spaarkaarten

 • De App biedt ook de mogelijkheid op bepaalde momenten in het jaar gebruik te maken van Spaarkaarten in jouw account om te sparen voor gratis producten en kortingen. Het is niet mogelijk om zonder een account Spaarkaarten te gebruiken; 
 • Je kunt punten sparen door via McDonald's free Wifi in te checken in een McDonald's restaurant. McDonald's onthoudt vervolgens het gespaarde punt en waar het punt is gespaard;
 • McDonald's onthoudt verder de door jou verzilverde kaarten, om volgende Spaarkaarten en Voordeelbonnen op jouw voorkeuren af te stemmen.

 

Pushberichten

Indien je bij het aanmaken van jouw Account of via "beheer je notificaties" toestemming hebt gegeven voor het gebruik van pushtechnologie, zal McDonald's je door middel van pushberichten informeren als nieuwe Voordeelbonnen, Spaarkaarten, of andere relevante producten of diensten beschikbaar zijn.

 

Restaurants in de buurt

 • Indien je een restaurant in de buurt wilt zoeken en toestemming hebt gegeven voor het gebruik van locatievoorzieningen, zal McDonald's je locatie gebruiken voor het geven van restaurantopties in de buurt. McDonald's houdt bij op welke locaties van deze functionaliteit gebruik is gemaakt;
 • Indien je Via "Je locatie" onder "Mijn McDonald's" hebt aangegeven dat je aanbiedingen wilt ontvangen van restaurants bij jou in de buurt, zal McDonald's je pushberichten sturen als je in de buurt van een McDonald's restaurant bent en er daar voor jou relevante aanbiedingen zijn.

 

Leeftijdsgrens

De App is niet bedoeld voor minderjarigen jonger dan 16 jaar.

 

Afmelden

 • Je kunt je te allen tijde afmelden voor de ontvangst van persoonlijke aanbiedingen, door naar het desbetreffende menuonderdeel onder "Mijn McDonald's" in het hoofdmenu te gaan;
 • Je kunt je te allen tijde afmelden voor de ontvangst van pushnotificaties en notificaties van restaurants in de buurt. Ga daartoe naar het desbetreffende menuonderdeel via "Beheer je notificaties" onder "Mijn McDonald's" in het hoofdmenu;
 • Je kunt je afmelden voor het gebruik van locatievoorzieningen door te gaan naar het menu instellingen op je mobiele telefoon en te kiezen voor Privacy, Locatievoorzieningen en deze vervolgens voor de App uit te zetten;
 • Je kunt de 'real time' registratie van gegevens (zoals je huidige locatie) beëindigen zodra je de App volledig afsluit.

 

Contact opnemen met McDonald’s Nederland B.V.

Als je vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens specifiek voor McDonald’s Nederland B.V. dan kun je onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via:

 • E-mail: privacy@nl.mcd.com
 • Telefoon: 020 – 225 4000
 • Postbus 22753 te (1100 DG) Amsterdam