Ronald McDonald Barnefond

Ronald McDonald Barnefond

Ronald McDonald Barnefond er en uavhengig stiftelse som ble grunnlagt i Norge i 1998. Vi er basert på troen om at å gjøre noe godt for et barn er å gjøre noe godt for hele familien og samfunnet rundt.

Ronald McDonald Barnefond støtter tiltak for barn som er alvorlig og langvarig syke. Når et barn rammes av alvorlig sykdom, er det en stor påkjenning for både dem og familien. Ronald McDonald Barnefond bidrar til å gjøre hverdagen noe lettere for vanskeligstilte familier. Det gjør vi gjennom å tilby dem et «hjem hjemmefra». Det finnes i dag over 380 Ronald McDonald hus og over 277 familierom ved sykehus rundt om i verden. I Norge jobber vi i dag med å få til et Ronald McDonald hus i nærheten av et sykehus eller et familierom ved et av sykehusene.

Barn trenger familiene sine. Syke barn trenger foreldrene sine enda mer. For alvorlig syke barn, og deres familier, er det en ekstra byrde å måtte reise langt hjemmefra til et sykehus. Ikke minst når det er få muligheter for å bo der sammen. Et Ronald McDonald hus gir familier muligheten til å bo i nærheten av et sykehus, og legger til rette for at det skal være litt lettere for familiene å kunne følge opp og være i nærheten av sitt syke barn. Et reservehjem hvor de kan bo, lage mat og slappe av, sammen som en familie. Krefter skal hentes, slik at man kan konsentrere seg om det viktigste - å bli frisk.

I Norge kan du nå velge å donere penger til Barnefondet på våre bestillingskiosker, eller via Vipps til 2020.

 

Barnefondet og Stine Sofies Stiftelse

I 2016 inngikk Ronald McDonald Barnefond et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse om byggingen av Stine Sofie Senteret. Stine Sofie Senteret er et mestringssenter for voldsutsatte barn. For barna som kommer til senteret er både oppholdet og reisen gratis. De får også ta med seg sin familie, søsken og trygge omsorgspersoner. Fokuset er på mestring, fellesskap og gode opplevelser. Dette er også en arena hvor de får møte andre i lignende situasjon.

På senteret har Ronald McDonald Barnefond bidratt til å bygge små familiehus. Det er tilsammen 15 boenheter for familier som bor der under sitt opphold. Dette er Ronald McDonald Barnefond sitt første store prosjekt i Norge. Gjennom å bygge og vedlikeholde boenhetene ved senteret er Barnefondet med på å realisere Stine Sofie senteret.  500 barn er innom sentret hvert år.

Vi er utrolig stolte av vårt samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, og at vi kan være med på å gi barn et hjem på veien til å takle hverdagen. Ada Sofie Austegard, grunnleggeren av og leder for Stine Sofies Stiftelse, er utrolig takknemlig for bidraget fra Ronald McDonald Barnefond. I tillegg til det økonomiske bidraget til senteret, har Ronald McDonald Barnefond inngått et langsiktig partnerskap med Stine Sofies Stiftelse, hvor de blant annet samarbeider om informasjonsformidling om tilbudet ved senteret.

 

Hvordan kan du bidra?

  • Donasjonsknapp på kiosk
  • Gjennom kontooverføring til 6003.06.32713
  • Via Vipps til 2020

Følg gjerne Barnefondet på Facebook!

 

Takk til alle som gir

Siden oppstarten i 1998 har flere private bedrifter og leverandører til McDonald's Norge støttet arbeidet til Ronald McDonald Barnefond. Ikke minst har et stort antall privatpersoner gitt bidrag, for å hjelpe dem som trenger det aller mest. Til alle de som gir ønsker vi å si tusen takk. Vi er glade for alle bidrag store som små.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.