Hvor ofte skal jeg jobbe?

Man kan bli ansatt på heltidskontrakt (154 t/mnd.) eller på deltidskontrakt. Dersom du jobber deltid, blir du enig med din restaurantsjef om hvor mye du ønsker å jobbe. Det er anbefalt at man jobber et minimum på 10 t/uke. Vi tilbyr alltid fleksible arbeidstidsordninger, slik at det skal være lett å kombinere en deltidsjobb med studier og fritidsinteresser. Vi har en app som gjør det veldig enkelt for ansatte å sette seg opp på timer og eventuelt bytte vakter med kollegaer.