Vil jeg måtte jobbe i virksomheten på heltid, eller kan jeg ha en daglig leder i butikken?

Det er en stor investering å kjøpe seg inn i McDonald's. Du vil være pålagt å delta fullt ut i den daglige driften av virksomheten. Hvis du utvider med flere restauranter, vil du imidlertid trenge andre ledere som kan støtte deg.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.