Vil jeg måtte jobbe i virksomheten på heltid, eller kan jeg ha en daglig leder i butikken?

Det er en stor investering å kjøpe seg inn i McDonald's. Du vil være pålagt å delta fullt ut i den daglige driften av virksomheten. Hvis du utvider med flere restauranter, vil du imidlertid trenge andre ledere som kan støtte deg.